הרב גבי קדוש

מעשים קטנים, תוצאות גדולות

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

אחרי בריאת העולם ונפילתו בדור המבול והפלגה, מגיעים אנו בפרשתנו לאב משפחת ישראל, אברהם אבינו, אורו של עולם. התורה טורחת לתאר בפנינו את כל מהלך חייו של אברהם אבינו ואשתו שרה, בניהם ועוד. כל כך למה? כותב הרמב״ן שיש בפרשיות אלו הצבת מטרה לעתיד: ״אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו (תנחומא ט) ׳כל מה שאירע לאבות סימן לבנים׳… וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו״.
כל פעולה הנעשית ע״י אבות האומה יש לה השלכה עצומה לנו ולזרענו, הפעולה עושה רושם חזק במציאות עד לדורי דורות.
נאמר לאברהם אבינו: ״קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה״. מה המשמעות לדורות שטמונה בהליכה פשוטה של אברהם אבינו כמה צעדים בארץ ישראל? בתלמוד (בבא בתרא דף ק ע״א) מובאת דעת חכמים שההליכה של אברהם הייתה לה מטרה אלוקית לדורות: ״משום חביבותא דאברהם הוא דקאמר ליה הכי כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו״ (הציווי ללכת בארץ נאמר לאברהם אבינו מפני חביבותו למען הדורות הבאים שכוח ההליכה תפעל שיהיה לנו כיבוש נוח יותר בנחלת הארץ).
הסביר הרב צבי יהודה: (שיחות הרצב״י בראשית עמוד 146): ״לפי חכמים, ההתהלכות של אברהם אבינו בארץ הזאת לארכה ולרוחבה, יש לה ערך של הכשרה לדורות… והוא נמשך עד כדי כך, שהמהלך ד׳ אמות בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא.… התהלכותו של אברהם אבינו בארץ הזאת לארכה ולרוחבה, יש לה גם ערך נצחי, הנמשך מאז – ומכאן ולהבא לכל הדורות, הדורות כולם״.
להליכה בארץ מכוח הצו האולקי, יש כוח והשפעה לנצח ולדורות. הקב״ה, המסדר את כל מהלכי ההיסטוריה, נוטע מעשים בכל דור ודור שיהיו להם השלכות על העתיד. גם עלינו הבנים נאמרו דברים אלו שלכל מעשה ומעשה שלנו בארץ יש ערך נצחי לדורות לבנינו ולבני בנינו עד עולם.

עוד במדור זה

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

גילוי נאות: מאוד קשה לי אמירה זו… וכי מי שמפחד…
ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

מדע החלומות חקר ומצא שכל אדם חולם, כולל תינוקות… אנו…
מעשק ושטנה לרחובות

מעשק ושטנה לרחובות

ברגעים אלו חיילנו היקרים, חיילי צבא הגנה ישראל הי״ו, שבים…
לא לדלג על השורשים העמוקים

לא לדלג על השורשים העמוקים

אם היינו רוצים להצמיד את פרשיות השבוע 'לך לך, וירא…
העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

אחד הפיוטים המרגשים ביותר לפני תקיעות השופר בראש השנה: 'ויהי…
צו השעה: 'לך לך'

צו השעה: 'לך לך'

דווקא בשעת מלחמה, בשעה זו, כבר מבינים כולנו את המשמעות…
איתנים בעורף – מנצחים בחזית

איתנים בעורף – מנצחים בחזית

התחושה בכל זמן משבר, מלחמה, הרס, חורבן ומגפה היא 'האם…
מצום לשמחת הסוכה

מצום לשמחת הסוכה

חד המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות 'זמן שמחתנו'. הרושם…
יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום הכיפורים הוא שיאו של תהליך ארוך של ארבעים יום…
ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ערב ראש השנה, אווירת החג כבר בפתח – ההכנות כבר…
חזקו ואמצו

חזקו ואמצו

ברכתו של משה רבנו לקראת הפרידה מבני ישראל מתבטאת בשתי…
לא להיות כפוי טובה

לא להיות כפוי טובה

בפרשתנו מובאת מצוות הבאת ביכורים לכהן בבית המקדש מפירות שבעת…
בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

האם יעלה על הדעת שתיתכן מציאות של הורים שיסקלו את…
גבול הציות

גבול הציות

האם יש גבול לציות לחוקי התורה? כל מערכת חוקים לוקחת…
ראה - לפניכם ברכה וקללה

ראה - לפניכם ברכה וקללה

בשאלת מיליון הדולר עוסקת פרשתנו – מה נחשב ברכה ומה…
למה אתה לא שומע?

למה אתה לא שומע?

התורה מצווה אותנו לעשות ״הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב״ והשכר יהיה ״וְיָרַשְׁתָּ אֶת…
Scroll to Top
גלילה למעלה