גליון 511

ספרים

"משיב מלחמה" ו"תורת הארץ"

מערכת גילוי דעת

אחד ממוקדי הדיון בספר הינו בסוגיית מעמדו ההלכתי של 'היתר המכירה' בימינו. שיטת הרב גורן זצ"ל בעניין ייחודית ומעניינת. לשיטתו, דווקא הקמת המדינה והיותה של ארץ ישראל ברובה בבעלות יהודית מערערת את תוקפו ההלכתי של היתר המכירה הקלאסי המבוסס על כך שניתן למכור את הבעלות על קרקע פרטית לנוכרי

שנים האחרונות, זוכה דמותו של הרב שלמה גורן זצ"ל, מגדולי התורה הבולטים והחדשניים בדור התקומה, לעדנה מחודשת. הרב גורן זצ"ל היה הרב הראשי הראשון לצה"ל, והוא אשר בנה וכונן את הרבנות הצבאית, ומיסד את העובדה שצה"ל הינו צבא יהודי, המונהג על פי ההלכה.
לאחר מכן, בהיותו הרב הראשי לתל אביב והרב הראשי לישראל, המשיך הוא לשאת בגאון את נס המאבק לביסוס ההלכה כחלק אינטגרלי של מדינת ישראל וחוקיה.
פועלו של הרב גורן זצ"ל בצה"ל ובכלל כבר היה לאגדה ואין צורך להכביר אודותיו במילים. בעת האחרונה, לאחר שפורסמו ספרים ומחקרים רבים אודות דמותו ותורתו, הרצון להעמיק בתורתו והביקוש לספריו, שחלקם אזלו זה מכבר מהשוק, גוברים משנה לשנה.
כעת זוכים לומדי תורתו לבשורה כפולה: הופעת מהדורה מחודשת של "משיב מלחמה" וצאתו לאור של ספר חדש מכתביו, "תורת הארץ" – העוסק בענייני השמיטה וארץ ישראל.
"משיב מלחמה", הינו אחת מגולות הכותרת של תורתו של הרב גורן זצ"ל. זהו מפעל אדיר בן שלושה כרכים, בו פירט הרב גורן זצ"ל את עיקרי תורתו בענייני צבא, מלחמה וביטחון והוא ספר יסוד שהינו חובה לכל העוסקים בתחום.
בהתאם לאמונתו של הרב גורן זצ"ל שהתורה וההלכה הן שצריכות להנחות את דרכו של צה"ל בכל, הספר פותח במאמרי יסוד על מוסר הלחימה וטוהר הנשק לאור ההלכה, כמו גם על הסמכות לצאת למלחמה בזמן הזה ועוד.
מאמר יסוד נוסף הינו בעניין היתר הלחימה בשבת. הרב גורן מבסס בהרחבה את חידושו המהפכני שההיתר להילחם בשבת אינו רק הרחבה של היתר "פיקוח נפש" פרטי, אלא קטגוריה בפני עצמה של מצווה להילחם באויב עד חורמה, המתירה ומחייבת פעילות רחבה הרבה יותר מהמותר על פי גדרי "פיקוח נפש" הרגילים. אפשר לומר שזהו החידוש המרכזי עליו בנויות רוב הפסיקות בעניין מאז ועד היום.

בהמשך עוסק הספר במלוא מגוון השאלות הפרטיות המתעוררות בצבא, החל מפעילות מבצעית ואחרת בשבת, השימוש בחשמל בשבת, עירוב ותחומין במחנה, ועד כשרות, תפילה, נטילת ידיים ועוד. בכולן פורס הרב גורן את תשובותיו בהרחבה וביסודיות מהמקורות ועד להלכה למעשה.
כידוע, הרב גורן זצ"ל הרבה לעסוק במסירות נפש בהבאת חללים לקבר ישראל ובהתרת עגונות, והיה ככל הנראה מגדולי מתירי העגונות בכל הזמנים. טבעי אם כן שאת חלקו השלישי של הספר פותח הרב זצ"ל בפסקיו בארבעה מקרים בולטים של היתרי עגונות, בהם הצוללת דקר ואח"י אילת. התשובות מרתקות הן מבחינה היסטורית והן מבחינה הלכתית. בהמשך עוסק הספר שוב בעניינים כלליים, כגון המצור על ביירות, הדוגמה האישית של המפקד, עונש מוות למחבלים, מיהם החייבים והפטורים מגיוס ועוד.
לחתימת הספר מובאות מספר תשובות על קבורת חללים, ובהן בין השאר עדויות מעניינות של המחבר על הוראות הגרצ"פ פראנק והחזון אי"ש.

"משיב מלחמה" ו"תורת הארץ" מאת מרן הרב שלמה גורן זצ"ל

"תורת הארץ" מאת מרן הרב שלמה גורן זצ"ל

"משיב מלחמה" הוא לא עוד ספר הלכות צבא, אלא הוא התשתית שיצר הרב גורן בגדלותו כמעט יש מאין, עליה מסתמכים כל הפוסקים בהלכות צבא עד היום. בימים כאלו, כאשר מרוב הפרטים אנו שוכחים לפעמים את היסודות שלנו, חשוב מאד שהספר יוצא לאור מחדש. ההוצאה החדשה הינה מהודרת, משוכללת ומשופרת לרווחת הלומדים בה. ומכאן לספר החדש – תורת הארץ.

 שנת השמיטה שאנו נמצאים בעיצומה, הביאה עמה יבול תורני נרחב, העוסק בדמותה ובמהותה של שנת השמיטה, במעמדו של ׳היתר המכירה׳ בשביעית, ובדיני פירות שביעית והמצוות התלויות בארץ.

מאמרים רבים של הרב גורן זצ"ל בענייני שמיטה נדפסו במשך השנים ותשובות הלכתיות נוספות חיכו לגאולתם שנים רבות בארכיון האישי של הרב גורן זצ"ל.
למרות שפע כתביו של הרב זצ"ל בעניין, הורגש צורך לקבץ את משנתו למשנה סדורה. הרב דוד גורן, נכדו של מרן הרב זצ"ל, והרב שי הירש ממכון המחקר תורת שלמה (ע"ש מרן הרב זצ"ל), נטלו על שכמם את המשימה, ולקראת יום הזיכרון העשרים ושבע לפטירתו של הרב גורן זצ"ל, יצא לאור ספר מקיף זה בו מופיעה לראשונה משנתו

שנים האחרונות, זוכה דמותו של הרב שלמה גורן זצ"ל, מגדולי התורה הבולטים והחדשניים בדור התקומה, לעדנה מחודשת. הרב גורן זצ"ל היה הרב הראשי הראשון לצה"ל, והוא אשר בנה וכונן את הרבנות הצבאית, ומיסד את העובדה שצה"ל הינו צבא יהודי, המונהג על פי ההלכה.
לאחר מכן, בהיותו הרב הראשי לתל אביב והרב הראשי לישראל, המשיך הוא לשאת בגאון את נס המאבק לביסוס ההלכה כחלק אינטגרלי של מדינת ישראל וחוקיה.
פועלו של הרב גורן זצ"ל בצה"ל ובכלל כבר היה לאגדה ואין צורך להכביר אודותיו במילים. בעת האחרונה, לאחר שפורסמו ספרים ומחקרים רבים אודות דמותו ותורתו, הרצון להעמיק בתורתו והביקוש לספריו, שחלקם אזלו זה מכבר מהשוק, גוברים משנה לשנה. כעת זוכים לומדי תורתו לבשורה כפולה: הופעת מהדורה מחודשת של "משיב מלחמה" וצאתו לאור של ספר חדש מכתביו, "תורת הארץ" – העוסק בענייני השמיטה וארץ ישראל.

"משיב מלחמה", הינו אחת מגולות הכותרת של תורתו של הרב גורן זצ"ל. 

הרב גורן

זהו מפעל אדיר בן שלושה כרכים, בו פירט הרב גורן זצ"ל את עיקרי תורתו בענייני צבא, מלחמה וביטחון והוא ספר יסוד שהינו חובה לכל העוסקים בתחום. בהתאם לאמונתו של הרב גורן זצ"ל שהתורה וההלכה הן שצריכות להנחות את דרכו של צה"ל בכל, הספר פותח במאמרי יסוד על מוסר הלחימה וטוהר הנשק לאור ההלכה, כמו גם על הסמכות לצאת למלחמה בזמן הזה ועוד.
מאמר יסוד נוסף הינו בעניין היתר הלחימה בשבת. הרב גורן מבסס בהרחבה את חידושו המהפכני שההיתר להילחם בשבת אינו רק הרחבה של היתר "פיקוח נפש" פרטי, אלא קטגוריה בפני עצמה של מצווה להילחם באויב עד חורמה, המתירה ומחייבת פעילות רחבה הרבה יותר מהמותר על פי גדרי "פיקוח נפש" הרגילים. אפשר לומר שזהו החידוש המרכזי עליו בנויות רוב הפסיקות בעניין מאז ועד היום.

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב email
גלילה למעלה