הרב גבי קדוש

פרה‭ ‬אדומה‭:‬ לדעת‭ ‬שאינך‭ ‬יודע‭…‬

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

בעולם‭ ‬המדע‭ ‬והדור‭ ‬המתועש‭ ‬שבו‭ ‬אנו‭ ‬חיים‭, ‬קשה‭ ‬להבין‭ ‬כל‭ ‬דבר‭. ‬אם‭ ‬פעם‭ ‬התאמצנו‭ ‬להבין‭ ‬את‭ ‬פעולת‭ ‬המקרר‭ ‬ומכונת‭ ‬הכביסה‭, ‬היום‭ ‬כבר‭ ‬אין‭ ‬מצב‭ ‬להבין‭ ‬את‭ ‬פעולת‭ ‬המזל"ט‭, ‬המיקרוגל‭ ‬והוויז‭. ‬אם‭ ‬הדברים‭ ‬נכונים‭ ‬לגבי‭ ‬עולם‭ ‬החומר‭ ‬על‭ ‬אחת‭ ‬כמה‭ ‬וכמה‭ ‬שהם‭ ‬נכונים‭ ‬ביחס‭ ‬לעולם‭ ‬הרוחני‭, ‬תורה‭ ‬וקיום‭ ‬מצוות‭ ‬אלוקיות‭.‬

מקובל‭ ‬לחשוב‭ ‬שלרוב‭ ‬המצוות‭ ‬של‭ ‬התורה‭ ‬יש‭ ‬טעם‭ ‬אך‭ ‬ישנה‭ ‬מצווה‭ ‬אחת‭ ‬שהיא‭ ‬משונה‭ ‬וקשה‭ ‬להבינה‭ ‬והיא‭ ‬המצווה‭ ‬בפרשתנו‭ ‬‮'‬פרה‭ ‬אדומה‮'‬‭. ‬כאשר‭ ‬התורה‭ ‬מצווה‭ ‬אותנו‭ ‬על‭ ‬מצווה‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬משתמשת‭ ‬במילה‭ ‬‮'‬חוקה‮'‬‭ ‬שפירושה‭ ‬חוק‭ ‬ללא‭ ‬טעם‭ ‬והסבר‭ ‬הגיוני‭. ‬התורה‭ ‬מצווה‭ ‬לקחת‭ ‬‮'‬פרה‭ ‬אדומה‮'‬‭ ‬ששמרנו‭ ‬עליה‭ ‬בתנאים‭ ‬מיוחדים‭, ‬לשורפה‭ ‬ולקחת‭ ‬מאפר‭ ‬הפרה‭ ‬המעורב‭ ‬במים‭ ‬ולהזות‭ [‬לזרוק‭] ‬על‭ ‬טמא‭ ‬מת‭ ‬ביום‭ ‬השלישי‭ ‬והשביעי‭ ‬לטהרתו‭ ‬ורק‭ ‬בכך‭ ‬יכול‭ ‬הוא‭ ‬להטהר‭. ‬מה‭ ‬לא‭ ‬מובן‭ ‬במצווה‭ ‬זו‭? ‬המיוחד‭ ‬שאפר‭ ‬הפרה‭ ‬אמנם‭ ‬מטהר‭ ‬את‭ ‬הטמאים‭ ‬אך‭ ‬הוא‭ ‬גם‭ ‬מטמא‭ ‬את‭ ‬הטהורים‭ ‬שעסקו‭ ‬בו‭…‬

במחשבה‭ ‬שניה‭ ‬כשנתבונן‭ ‬בכל‭ ‬המצוות‭ ‬כולן‭, ‬האם‭ ‬הם‭ ‬מובנות‭? ‬מה‭ ‬מובן‭ ‬יותר‭ ‬מצוות‭ ‬תפילין‭? ‬נטילת‭ ‬ארבעת‭ ‬המינים‭? ‬סוכה‭ ‬או‭ ‬תקיעת‭ ‬שופר‭? ‬האם‭ ‬באמת‭ ‬הטעמים‭ ‬שאנו‭ ‬נותנים‭ ‬למצוות‭ ‬האם‭ ‬הטעמים‭ ‬האמתיים‭? ‬ממש‭ ‬לא‭…‬

הרמב"ם‭, ‬למרות‭ ‬שכתב‭ ‬ספר‭ ‬שלם‭ ‬העוסק‭ ‬בטעמי‭ ‬המצוות‭ ‬הנקרא‭ ‬‮'‬מורה‭ ‬נבוכים‮'‬‭ ‬וכן‭ ‬עוד‭ ‬גדולי‭ ‬עולם‭ ‬שעסקו‭ ‬בטעמי‭ ‬המצוות‭, ‬מודים‭ ‬שכל‭ ‬נתינת‭ ‬טעם‭ ‬למצוות‭ ‬הוא‭ ‬בכדי‭ ‬לקרב‭ ‬את‭ ‬קיום‭ ‬המצוות‭ ‬להבנתנו‭, ‬כי‭ ‬באמת‭ ‬מי‭ ‬בן‭ ‬אנוש‭ ‬שיוכל‭ ‬לעמוד‭ ‬בסוד‭ ‬ה‮'‬‭ ‬ולדעת‭ ‬את‭ ‬הטעם‭ ‬האמתי‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬מצווה‭ ‬ומצווה‭? ‬וודאי‭ ‬שלא‭ ‬נשכיל‭ ‬לדעת‭ ‬את‭ ‬גודל‭ ‬מעלתם‭ ‬והשפעתם‭ ‬של‭ ‬המצוות‭ ‬עלינו‭ ‬ועל‭ ‬כל‭ ‬העולם‭ ‬כולו‭.‬

אולי‭ ‬אפשר‭ ‬באמת‭ ‬לומר‭ ‬שהרבה‭ ‬מהמצוות‭ ‬הם‭ ‬בגדר‭ ‬‮'‬חוקה‮'‬‭ ‬ורק‭ ‬נדמה‭ ‬לנו‭ ‬שאנו‭ ‬יודעים‭ ‬טעמם‭, ‬לכן‭ ‬התורה‭ ‬בחרה‭ ‬במצווה‭ ‬אחת‭, ‬חריגה‭ ‬ומשונה‭, ‬שבה‭ ‬אפילו‭ ‬לא‭ ‬נחשוב‭ ‬ונדמיין‭ ‬לעצמנו‭ ‬שאנו‭ ‬מבינים‭ ‬את‭ ‬טעמה‭ ‬והיא‭ ‬מצוות‭ ‬‮'‬פרה‭ ‬אדומה‮'‬‭, ‬בכדי‭ ‬ללמד‭ ‬על‭ ‬הכלל‭ ‬כולו‭, ‬על‭ ‬כל‭ ‬המצוות‭ ‬כולן‭, ‬שלדעת‭ ‬שאין‭ ‬אנו‭ ‬יודעים‭ ‬‮–‬‭ ‬זו‭ ‬ידיעה‭ ‬חשובה‭ ‬ומשמעותית‭. ‬באופן‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬שאנו‭ ‬לא‭ ‬מתרחקים‭ ‬מקיום‭ ‬המצוות‭, ‬חלילה‭, ‬אלא‭ ‬להיפך‭, ‬הבנה‭ ‬זו‭ ‬שאין‭ ‬אנו‭ ‬מבינים‭, ‬מעצימה‭ ‬ומגדילה‭ ‬את‭ ‬השאיפה‭ ‬והרצון‭ ‬שלנו‭ ‬להתחבר‭ ‬את‭ ‬גודל‭ ‬המצווה‭ ‬כציווי‭ ‬אלוקי‭.‬

הבנה‭ ‬זו‭ ‬גם‭ ‬מטילה‭ ‬עלינו‭ ‬אחריות‭ ‬לקיים‭ ‬את‭ ‬המצוות‭ ‬כהלכתן‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬דקדוקיהם‭ ‬ופרטיהם‭. ‬כי‭ ‬באמת‭ ‬אין‭ ‬אנו‭ ‬עושים‭ ‬מה‭ ‬שאנו‭ ‬מבינים‭ ‬אלא‭ ‬אנו‭ ‬עושים‭ ‬את‭ ‬רצון‭ ‬ה‮'‬‭ ‬המלא‭ ‬המופיע‭ ‬דרך‭ ‬קיום‭ ‬המצווה‭ ‬כעת‭. ‬ולכן‭ ‬אין‭ ‬מקום‭ ‬לאמירה‭ ‬כמו‭: ‬‮'‬אני‭ ‬לא‭ ‬מתחבר‭ ‬למצווה‭ ‬זו‭…‬‮'‬‭ ‬שפירושה‭ ‬מכיוון‭ ‬שאני‭ ‬לא‭ ‬מבין‭, ‬אני‭ ‬מרשה‭ ‬לעצמי‭ ‬לא‭ ‬לקיים‭, ‬חלילה‭ ‬וחס‭… ‬כי‭ ‬כמו‭ ‬שאיני‭ ‬מבין‭ ‬את‭ ‬פעולת‭ ‬המיקרוגל‭ ‬ובכל‭ ‬זאת‭ ‬אני‭ ‬מחמם‭ ‬אוכל‭, ‬וכמו‭ ‬שאיני‭ ‬מבין‭ ‬את‭ ‬פעולת‭ ‬הפלאפון‭ ‬ואני‭ ‬ממשיך‭ ‬לשוחח‭, ‬וכמו‭ ‬שאיני‭ ‬מבין‭ ‬כיצד‭ ‬התרופה‭ ‬פועלת‭ ‬אמשיך‭ ‬לקחת‭ ‬אותה‭, ‬כך‭ ‬ויותר‭, ‬להבדיל‭, ‬אמשיך‭ ‬לקיים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬המצוות‭ ‬בדקדוקיהן‭ ‬גם‭ ‬ללא‭ ‬הבנתי‭. ‬ולהודות‭ ‬לה‮'‬‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬מצווה‭, ‬על‭ ‬כל‭ ‬חיבור‭ ‬עם‭ ‬רבונו‭ ‬של‭ ‬עולם‭, ‬על‭ ‬הזכות‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬רצון‭ ‬ה‮'‬‭ ‬המלא‭, ‬להאיר‭ ‬לי‭ ‬ולעולם‭. ‬■

עוד במדור זה

‭  ‬D.N.A‭ ‬ישראלי

‭  ‬D.N.A‭ ‬ישראלי

אם‭ ‬היו‭ ‬שואלים‭ ‬אותנו‭ ‬מה‭ ‬המאפיין‭ ‬את‭ ‬אברהם‭ ‬אבינו‭, ‬היינו‭…
לא‭ ‬שוברים‭ ‬את‭ ‬הכלים

לא‭ ‬שוברים‭ ‬את‭ ‬הכלים

תגובתו‭ ‬של‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬על‭ ‬מחלוקתם‭ ‬של‭ ‬קורח‭ ‬ועדתו‭ ‬לא‭…
‮'‬עָלֹה‭ ‬נַעֲלֶה‭ ‬וְיָרַשְׁנוּ‭ ‬אֹתָהּ‭ ‬כִּי‭ ‬יָכוֹל‭ ‬נוּכַל‭ ‬לָהּ‮'‬

‮'‬עָלֹה‭ ‬נַעֲלֶה‭ ‬וְיָרַשְׁנוּ‭ ‬אֹתָהּ‭ ‬כִּי‭ ‬יָכוֹל‭ ‬נוּכַל‭ ‬לָהּ‮'‬

כל‭ ‬שנה‭ ‬מחדש‭, ‬כאשר‭ ‬אנו‭ ‬מגיעים‭ ‬בקריאת‭ ‬התורה‭ ‬לפרשת‭ ‬‮'‬שלח‭…
אמונה‭ ‬במצב‭ ‬של‭ ‬חוסר‭ ‬וודאות

אמונה‭ ‬במצב‭ ‬של‭ ‬חוסר‭ ‬וודאות

התנהלות‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬במדבר‭ ‬היתה‭ ‬באופן‭ ‬מיוחד‭ ‬ומופתי‭: ‬עם‭ ‬שלם‭…
זהירות‭, ‬נזירות‭!‬

זהירות‭, ‬נזירות‭!‬

נתחיל‭ ‬בסיפור‭: ‬בישיבה‭ ‬מסויימת‭ ‬פנה‭ ‬התלמיד‭ ‬אל‭ ‬רבו‭ ‬והתייעץ‭ ‬עמו‭…
נעשה‭ ‬ונשמע‭: ‬‮‬מי‭ ‬גילה‭ ‬לבני‭ ‬רז‭ ‬זה‮‬‭?

נעשה‭ ‬ונשמע‭: ‬‮‬מי‭ ‬גילה‭ ‬לבני‭ ‬רז‭ ‬זה‮‬‭?

הנה‭ ‬זה‭ ‬מגיע‭, ‬אחרי‭ ‬ציפייה‭ ‬דרוכה‭ ‬של‭ ‬ספירת‭ ‬49‭ ‬הימים‭…
בשורה‭ ‬טובה‭:‬ ארצכם‭ ‬תהיה‭ ‬שממה‭?‬

בשורה‭ ‬טובה‭:‬ ארצכם‭ ‬תהיה‭ ‬שממה‭?‬

פרשתנו‭ ‬מצטיינת‭ ‬באוסף‭ ‬קללות‭ ‬לא‭ ‬נעימות‭… ‬שחלילה‭ ‬יחולו‭ ‬עלינו‭ ‬אם‭…
ל"ג‭ ‬בעומר‭: ‬אסור‭ ‬‮'‬לשרוף‮'‬

ל"ג‭ ‬בעומר‭: ‬אסור‭ ‬‮'‬לשרוף‮'‬

יום‭ ‬ל"ג‭ ‬בעומר‭ ‬רב‭ ‬בו‭ ‬הנסתר‭ ‬על‭ ‬הנגלה‭, ‬הוא‭ ‬יום‭…
קדושה‭: ‬ להתאחד‭ ‬ולהגיע‭ ‬לקדושה

קדושה‭: ‬ להתאחד‭ ‬ולהגיע‭ ‬לקדושה

בימים‭ ‬אלו‭ ‬אנו‭ ‬מציינים‭ ‬שלושה‭ ‬אירועים‭ ‬משמעותיים‭ ‬ביותר‭ ‬בימי‭ ‬תקומת‭…
כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

אדם‭ ‬המעיין‭ ‬בחוק‭ ‬האזרחי‭ ‬בעניין‭ ‬‘לשון‭ ‬הרע‮’‬‭ ‬יגלה‭ ‬כמה‭ ‬סלחני‭…
שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

השבת‭ ‬הסמוכה‭ ‬לחג‭ ‬הפסח‭ ‬נקראת‭ ‬‮'‬שבת‭ ‬הגדול‮'‬‭ ‬מטעמים‭ ‬רבים‭. ‬אחד‭…
לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

הרצון‭ ‬העז‭ ‬לחזור‭ ‬לשגרה‭, ‬לחזור‭ ‬למוכר‭ ‬והרגיל‭, ‬הינו‭ ‬רצון‭ ‬אנושי‭-‬טבעי‭…
תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

רבי‭ ‬דוד‭ ‬בן‭ ‬חסין‭ ‬ז"ל‭, ‬מגדולי‭ ‬המשוררים‭ ‬ופייטני‭ ‬יהדות‭ ‬מרוקו‭…
תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

לא‭, ‬אין‭ ‬זו‭ ‬טעות‭, ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬הרי‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭…
עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

ישנם‭ ‬מילים‭ ‬שראוי‭ ‬היה‭ ‬שנמעיט‭ ‬מאוד‭ ‬בשימוש‭ ‬בהם‭ ‬לדוגמא‭ ‬המילה‭…
מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

1. למה לעשות דווקא?מדוע‭ ‬מרדכי‭ ‬מתעקש‭ ‬לא‭ ‬להשתחוות‭ ‬להמן‭?‬‮ ‬הרי‭ ‬מבחינה‭…
Scroll to Top
גלילה למעלה