הרב גבי קדוש

פרשת תולדות תשפ"ב

הרמב"ן רואה בכל מעשה, קטן או גדול, של האבות והאמהות פעולה שיש לה השלכה לדורות: ''אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות... ואמרו [תנחומא ט] כל מה שאירע לאבות סימן לבנים... וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו''.

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

לא לחינם מאריכה התורה בפרשת חפירת הבארות שיצחק חופר והפלישתים סותמים, ודאי אין התורה מרחיבה בסיפור ללמד על חשיבות המים של יצחק ובני ביתו. הרמב"ן ראה בכך 'ענין נסתר' שיש בו יסוד לבניין העתידי של האומה הישראלית, וזו לשונו: "אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד. כי 'באר מים חיים' ירמוז לבית א-להים אשר יעשו בניו של יצחק…".
הרמב"ן רואה בכל מעשה, קטן או גדול, של האבות והאמהות פעולה שיש לה השלכה לדורות: "אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות… ואמרו [תנחומא ט] כל מה שאירע לאבות סימן לבנים… וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו".
נראה שפעולת חפירת הבארות מבטאת חפירת עומקים של חיות בתוך הנפש פנימה ובתוך האומה. ההתמדה לחפור ולא להתייאש, לגלות עוד עומק ועוד פיסת חיים היא מתכונתו הבסיסית של יהודי ושל האומה בכללה.
יסוד זה שלכל פעולה בעניין מצוות ישוב הארץ יש הכנה והשפעה לדורות כותב הרב קוק [הקריאה לא"י, מאמרי הראי"ה עמ' 25]: "אינם מכירים את אוצר החיים הגדול והאדיר שיש לנו גם עתה בארץ חמדתנו, אינם מכירים את הכוח הצומח האדיר והנאור שכבר חבוי ואצור בקרבו, אינם מכירים את השפעתו הגדולה של זה הקהל הקטן היושב על אדמתו, אדמת קודש…".
וכן כתב הרב צבי יהודה קוק זצ"ל: "התהלכותו של אברהם אבינו בארץ הזאת לארכה ולרוחבה, יש לה גם ערך נצחי, הנמשך מאז-ומכאן ולהבא לכל הדורות, הדורות כולם…".
אין ספק שכל חפירה, הליכה, בנייה, מעשה התיישבות בארץ ישראל, מטביעים את חותמם הנצחי במציאות מהלכו ההיסטורי של עם ישראל. לכל פעולה יש השפעה אדירה לעתיד דרכנו בגאולת ישראל.

עוד במדור זה

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

גילוי נאות: מאוד קשה לי אמירה זו… וכי מי שמפחד…
ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

מדע החלומות חקר ומצא שכל אדם חולם, כולל תינוקות… אנו…
מעשק ושטנה לרחובות

מעשק ושטנה לרחובות

ברגעים אלו חיילנו היקרים, חיילי צבא הגנה ישראל הי״ו, שבים…
לא לדלג על השורשים העמוקים

לא לדלג על השורשים העמוקים

אם היינו רוצים להצמיד את פרשיות השבוע 'לך לך, וירא…
העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

אחד הפיוטים המרגשים ביותר לפני תקיעות השופר בראש השנה: 'ויהי…
צו השעה: 'לך לך'

צו השעה: 'לך לך'

דווקא בשעת מלחמה, בשעה זו, כבר מבינים כולנו את המשמעות…
איתנים בעורף – מנצחים בחזית

איתנים בעורף – מנצחים בחזית

התחושה בכל זמן משבר, מלחמה, הרס, חורבן ומגפה היא 'האם…
מצום לשמחת הסוכה

מצום לשמחת הסוכה

חד המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות 'זמן שמחתנו'. הרושם…
יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום הכיפורים הוא שיאו של תהליך ארוך של ארבעים יום…
ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ערב ראש השנה, אווירת החג כבר בפתח – ההכנות כבר…
חזקו ואמצו

חזקו ואמצו

ברכתו של משה רבנו לקראת הפרידה מבני ישראל מתבטאת בשתי…
לא להיות כפוי טובה

לא להיות כפוי טובה

בפרשתנו מובאת מצוות הבאת ביכורים לכהן בבית המקדש מפירות שבעת…
בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

האם יעלה על הדעת שתיתכן מציאות של הורים שיסקלו את…
גבול הציות

גבול הציות

האם יש גבול לציות לחוקי התורה? כל מערכת חוקים לוקחת…
ראה - לפניכם ברכה וקללה

ראה - לפניכם ברכה וקללה

בשאלת מיליון הדולר עוסקת פרשתנו – מה נחשב ברכה ומה…
למה אתה לא שומע?

למה אתה לא שומע?

התורה מצווה אותנו לעשות ״הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב״ והשכר יהיה ״וְיָרַשְׁתָּ אֶת…
Scroll to Top
גלילה למעלה