הרב גבי קדוש

קדושה‭: ‬ להתאחד‭ ‬ולהגיע‭ ‬לקדושה

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

בימים‭ ‬אלו‭ ‬אנו‭ ‬מציינים‭ ‬שלושה‭ ‬אירועים‭ ‬משמעותיים‭ ‬ביותר‭ ‬בימי‭ ‬תקומת‭ ‬עמנו‭ ‬בעת‭ ‬החדשה‭: ‬את‭ ‬יום‭ ‬הזכרון‭ ‬לשואה‭ ‬ולגבורה‭, ‬את‭ ‬יום‭ ‬הזכרון‭ ‬לחללי‭ ‬מערכות‭ ‬ישראל‭ ‬ואת‭ ‬חג‭ ‬עצמאותנו‭. ‬עדיין‭ ‬אווירת‭ ‬חג‭ ‬האביב‭ ‬ברקע‭ ‬והנה‭ ‬אנו‭ ‬נכנסים‭ ‬לעננת‭ ‬אבל‭ ‬וזיכרון‭ ‬על‭ ‬אחת‭ ‬מהתקופות‭ ‬הנוראות‭ ‬והמופלאות‭ ‬אשר‭ ‬שום‭ ‬שכל‭ ‬אנושי‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להכיל‭ ‬את‭ ‬מה‭ ‬שנעשה‭ ‬שם‭. ‬גודל‭ ‬השנאה‭ ‬התהומית‭ ‬ליהודים‭ ‬אשר‭ ‬הביאה‭ ‬לאובדן‭ ‬ורצח‭ ‬אכזרי‭ ‬של‭ ‬ששה‭ ‬מיליוני‭ ‬יהודים‭ [!!] ‬ומתוכם‭ ‬מליון‭ ‬וחצי‭ ‬ילדים‭ ‬אין‭ ‬שום‭ ‬שכל‭, ‬לב‭ ‬או‭ ‬רגש‭ ‬יכולים‭ ‬להבין‭ ‬ואף‭ ‬לא‭ ‬להכיל‭. ‬

זוכרני‭ ‬שבאחד‭ ‬מימי‭ ‬הזיכרון‭ ‬לשואה‭ ‬ולגבורה‭ ‬ניסיתי‭ ‬לספור‭ ‬עד‭ ‬ששה‭ ‬מליון‭: ‬אחת‭, ‬שתים‭, ‬שלש‭ ‬ארבע‭… ‬ותוך‭ ‬כדי‭ ‬לחשוב‭ ‬על‭ ‬מישהו‭ ‬שאני‭ ‬מכיר‭, ‬שהוא‭ ‬כעת‭ ‬לא‭ ‬מספר‭ ‬מתמטי‭ ‬אלא‭ ‬נשמה‭ ‬גדולה‭, ‬מחייכת‭ ‬וחיה‭ ‬ופשוט‭ ‬לא‭ ‬הצלחתי‭ ‬להמשיך‭ ‬את‭ ‬הספירה‭… ‬

השנה‭ ‬ימי‭ ‬זכרון‭ ‬אלו‭ ‬מקבלים‭ ‬משמעות‭ ‬מיוחדת‭ ‬בגלל‭ ‬המלחמה‭ ‬הנוכחית‭. ‬השנאה‭ ‬התהומית‭ ‬של‭ ‬אוייבינו‭ ‬ומאידך‭ ‬נוספו‭ ‬לנו‭ ‬עוד‭ ‬מאות‭ ‬רבות‭ ‬של‭ ‬נופלים‭, ‬קדושים‭ ‬וטהורים‭ ‬לרשימה‭. ‬ובכל‭ ‬זאת‭ ‬שונה‭ ‬הדבר‭, ‬ב"ה‭ ‬זכינו‭ ‬למדינה‭, ‬זכינו‭ ‬לצבא‭, ‬וזכינו‭ ‬לתקומה‭, ‬או‭ ‬כפי‭ ‬שאמר‭ ‬ניצול‭ ‬השואה‭ ‬אביגדור‭ ‬נוימן‭ ‬הי"ו‭, ‬עשו‭ ‬לנו‭ ‬לכמה‭ ‬שעות‭ ‬מעשה‭ ‬שואה‭, ‬אך‭ ‬לןא‭ ‬ודשאה‭, ‬אנו‭ ‬במלחמה‭ ‬ויש‭ ‬לנו‭ ‬יכולת‭ ‬להדוף‭ ‬ולנצח‭ ‬את‭ ‬הרשעים‭ ‬ימ"ש‭, ‬כי‭ ‬ב‮"‬ה‭ ‬יש‭ ‬לנו‭ ‬מדינה‭.‬

פרשתנו‭, ‬פרשת‭ ‬קדושים‭, ‬פותחת‭ ‬בציווי‭ ‬החריג‭ ‬של‭ ‬‮'‬קדושים‭ ‬תהיו‮'‬‭ ‬וגם‭ ‬אופן‭ ‬הציווי‭ ‬חריג‭ ‬בכך‭ ‬שהוא‭ ‬נאמר‭ ‬‮'‬אל‭ ‬כל‭ ‬עדת‭ ‬בני‭ ‬ישראל‮'‬‭.  ‬כיצד‭ ‬ניתן‭ ‬לקיים‭ ‬ציווי‭ ‬זה‭ ‬של‭ ‬‮'‬קדושים‭ ‬תהיו‮'‬‭ ‬ומדוע‭ ‬נאמרה‭ ‬פרשה‭ ‬זו‭ ‬בהקהל‭, ‬לכל‭ ‬ישראל‭ ‬ביחד‭ ‬ולא‭ ‬באופן‭ ‬של‭ ‬מסירה‭ ‬ממשה‭ ‬לאהרון‭, ‬לבניו‭, ‬לזקנים‭ ‬ולכל‭ ‬העם‭? [‬עירובין‭ ‬נד‭]‬

התורה‭ ‬באה‭ ‬ללמדנו‭ ‬שהקדושה‭ ‬הינה‭ ‬ברת‭ ‬השגה‭ ‬לכל‭ ‬אחד‭ ‬ואחת‭ ‬מאיתנו‭, ‬שלא‭ ‬יאמר‭ ‬האדם‭ ‬מה‭ ‬לי‭ ‬ולקדושה‭, ‬קדושה‭ ‬שייכת‭ ‬לחסידי‭ ‬וקדושי‭ ‬עליון‭… ‬לא‭, ‬הקדושה‭ ‬היא‭ ‬בטבענו‭, ‬בטבע‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬מישראל‭, ‬להיותנו‭ ‬עם‭ ‬קדוש‭ ‬המקודש‭ ‬בקדושה‭ ‬אלוקית‭, ‬אך‭ ‬הדרך‭ ‬להגיע‭ ‬לקדושה‭ ‬עוברת‭ ‬רק‭ ‬דרך‭ ‬החיבור‭ ‬לכל‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭, ‬ולכן‭ ‬נאמרה‭ ‬פרשה‭ ‬זו‭ ‬בהקהל‭.‬

האלשיך‭ ‬הק‮'‬‭ ‬מפרש‭: ‬‮'‬והוא‭ ‬כי‭ ‬להיותו‭ ‬יתברך‭, ‬בבא‭ ‬להזהיר‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬על‭ ‬חסידות‭ ‬וקדושה‭ ‬לקנות‭ ‬רוח‭ ‬ונשמחה‭ ‬להדמות‭ ‬לבוראו‭ ‬יתברך‭, ‬ראה‭, ‬והנה‭, ‬יש‭ ‬בני‭ ‬אדם‭, ‬גם‭ ‬בני‭ ‬איש‭ ‬תועים‭ ‬מדרך‭ ‬השכל‭, ‬באומרם‭, ‬כי‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬ראוי‭ ‬וזוכה‭ ‬לזה‭… ‬ויתרשלו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬כך‭ ‬מלעלות‭ ‬בסולם‭ ‬השלמות‭ ‬בתורה‭ ‬ומצוות‭ ‬והתנהג‭ ‬בחסידות‭. ‬אך‭, ‬לא‭ ‬כן‭ ‬הוא‭, ‬כי‭ ‬אם‭, ‬שאין‭ ‬איש‭ ‬מישראל‭ ‬שלא‭ ‬ישיג‭, ‬אם‭ ‬ירצה‭ ‬לעלות‭ ‬בתורה‭ ‬וכשרון‭ ‬המעשה‭ ‬והתבודד‭ ‬בחסידות‭ ‬עד‭ ‬קדוש‭ ‬יאמר‭ ‬לו‭, ‬על‭ ‬כן‭, ‬להורות‭ ‬זה‭, ‬ציוה‭ ‬יתברך‭ ‬יאמר‭ ‬‮'‬דבר‭ ‬אל‭ ‬כל‭ ‬עדת‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭… ‬קדושים‭ ‬תהיו‮'‬‭.‬

זמנים‭ ‬אלו‭ ‬של‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭, ‬ראוי‭ ‬שכולנו‭ ‬נתתאחד‭ ‬בהם‭. ‬נתאחד‭ ‬להגברת‭ ‬הטוב‭ ‬בעולם‭ ‬ולחיסול‭ ‬הרשעה‭, ‬נתאחד‭ ‬בזכרון‭ ‬הקדושים‭ ‬שמכוחם‭ ‬ובזכותם‭ ‬אנו‭ ‬כאן‭, ‬נתאחד‭ ‬בהודיה‭ ‬לה‮'‬‭ ‬על‭ ‬הנס‭ ‬הנקרא‭ ‬‮'‬מדינת‭ ‬ישראל‮'‬‭. ‬נכיר‭ ‬ונוקיר‭ ‬את‭ ‬קדושינו‭, ‬נשאף‭ ‬להיות‭ ‬ראויים‭ ‬לקדושה‭, ‬מכח‭ ‬החיבור‭ ‬לכלל‭ ‬ישראל‭, ‬נתחבר‭ ‬לקדושים‭ ‬הגיבורים‭ ‬הי"ד‭, ‬נתחבר‭ ‬לקדושת‭ ‬החיים‭ ‬במדינתנו‭. ‬■

עוד במדור זה

כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

אדם‭ ‬המעיין‭ ‬בחוק‭ ‬האזרחי‭ ‬בעניין‭ ‬‘לשון‭ ‬הרע‮’‬‭ ‬יגלה‭ ‬כמה‭ ‬סלחני‭…
שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

השבת‭ ‬הסמוכה‭ ‬לחג‭ ‬הפסח‭ ‬נקראת‭ ‬‮'‬שבת‭ ‬הגדול‮'‬‭ ‬מטעמים‭ ‬רבים‭. ‬אחד‭…
לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

הרצון‭ ‬העז‭ ‬לחזור‭ ‬לשגרה‭, ‬לחזור‭ ‬למוכר‭ ‬והרגיל‭, ‬הינו‭ ‬רצון‭ ‬אנושי‭-‬טבעי‭…
תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

רבי‭ ‬דוד‭ ‬בן‭ ‬חסין‭ ‬ז"ל‭, ‬מגדולי‭ ‬המשוררים‭ ‬ופייטני‭ ‬יהדות‭ ‬מרוקו‭…
תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

לא‭, ‬אין‭ ‬זו‭ ‬טעות‭, ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬הרי‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭…
עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

ישנם‭ ‬מילים‭ ‬שראוי‭ ‬היה‭ ‬שנמעיט‭ ‬מאוד‭ ‬בשימוש‭ ‬בהם‭ ‬לדוגמא‭ ‬המילה‭…
מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

1. למה לעשות דווקא?מדוע‭ ‬מרדכי‭ ‬מתעקש‭ ‬לא‭ ‬להשתחוות‭ ‬להמן‭?‬‮ ‬הרי‭ ‬מבחינה‭…
כיצד‭ ‬מחברים‭ ‬חלקים‭ ‬לשלם‭?‬

כיצד‭ ‬מחברים‭ ‬חלקים‭ ‬לשלם‭?‬

בדרך‭ ‬כלל‭ ‬דבר‭ ‬שלם‭ ‬הוא‭ ‬סך‭ ‬כל‭ ‬חלקיו‭. ‬נכון‭ ‬לגבי‭…
פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

לשבת הקרובה, לפני ראש חודש אדר, יש שם מיוחד: ׳שבת…
דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

מנין שואב משה רבנו את הכוח והסבלנות לראות את עם…
להעלות נר תמיד

להעלות נר תמיד

מרתקת היא הדלקת הנר, מציתים את הגפרור ומצמידים לפתילה, אין…
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

נותן נשמה לתורה, עם, ארץ ומדינה הרב צבי יהודה הכהן…
מי באמת חופשי ומי עבד?

מי באמת חופשי ומי עבד?

עדיין הרושם החזק של מעמד הר סיני ונתינת עשרת הדברות…
קבלת התורה: נשמה לעולם

קבלת התורה: נשמה לעולם

דורות רבים חיכה העולם לרגע המכונן הזה, מעמד הר סיני…
פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

רק שבוע ימים עבר מאז הניסים הגדולים שבני ישראל חוו…
מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

לכמה סבלנות נזקק משה רבינו בשליחויותיו אל פרעה? סבבים רבים…
Scroll to Top
גלילה למעלה