קשר להר הבית

הרב דוד כהן

שאלה:

איך ניתן לחזק את הריבונות והקשר של עם ישראל להר הבית שעה שהערבים מגלים בשליטה בהר הבית מנוף לשליטה על כל ירושלים וארץ ישראל?

תשובת הרב

הקשר להר המוריה צריך לבא אצלנו קודם כל בהכרה בקדושת המקום המיוחד הזה.

עלינו להרבות בלימוד בהדמיה והדגמה של בית המקדש והעבודה ש בו שהביאה ברכה לישראל ולעולם כולו. ראוי לנו להסביר עד כמה השפיע המקדש על החיים בארץ הקודש, העלייה לרגלים, הביכורים, הבאת קרבנות לכפרה ועוד. בזמן שבית המקדש היה קיים העם היה מתרומם ומתעדן בזכות המקדש, מבחינה חברתית, דתית ומוסרית. אני מעודד תצפיות על הר הבית מהר הזיתים. ראוי מאד הנהיג תפילות ליד שערי הר הבית, בכל פעם משער אחר בראש חודש, וכד'.  עלינו לפרסם שבניית המסגדים בהר הייתה בגלל הרצון לינוק מקדושתו ליהודים, גם המסגד במערת המכפלה נבנה בגלל קדושת המערה ליהודים ואין בפעולתם המתוחכמת של בוני המסגדים שום טענת חזקה וזכות למוסלמים, אלא להיפך.

2023-08-01
Scroll to Top
גלילה למעלה