מוקצה

שטות SMS –
השו"ת שהתקשורת לא רוצה שתקראו

אבי מעוז מקבל תפקיד מפתח במשרד החינוך, ייצוג הנשים בממשלה בירידה דרמטית, ונראה שקץ הדמוקרטיה קרוב מתמיד. נבואות הזעם מתריעות כי גברים לא יורשו ללכת בחולצות ורודות ותקום פה מדינת הלכה.
נראה כאילו אנחנו צועדים על חשכת ימי הביניים, עידן בו גבר צריך להיות 'גבר' ואילו אישה צריכה להיות בבית ולגדל את ילדיה. אז החלטנו להכין שאלון שבו תוכלו לבחון עד כמה אתם טובים בכישורים ובתכונות המזוהות סטריאוטיפית עם גברים, והאם אתם אכן מוכנים למדינה יהודית ודמוקרטית. נשים, ראו הודרתן!

גילוי דעת

גילוי דעת

מוקד הבעיה
הרב, מה הטעם שהמוקד העירוני של כל עיר נקרא כך?
– יש הטועים לומר שמוקד זה נקרא כך ע"ש שמתמקד בשורש הבעיה. ועליהם נאמר: "שומר פתאים ה'. נטול השכלה בכלל" (מסכת חגיגה כידוע ליודעי ח"ן)
ואני אומר שמוקד זה נקרא כך לפי שראוי הוא שיעלו אותו על המוקד 🔥
שהרי בכל יום ויום אנשים שוטחים טענותיהם במוקד עירוני זה. ויהי כאמרם אליו יום יום, ולא שמע אליהם..
ואילו לא היו עונים כלל החרשתי, אלא דמרגלא בפומייהו "העניין בטיפול", ועל כך נאמר "לימדו לשונם דַבֵר שקר"…
ולבי אומר לי שעליהם צווח התנא באבות באומרו: "לא המדרש, עיקר אלא המעשה!"
אין בור ירא חטא
לאחרונה יש יותר פקקים בתוך העיר.
זה בעקבות חטאינו ?
– שום חטאים, זה בגלל תופעת הבורות בכבישים..
לצעריֳ זה רק הולך וגדל. הן בכמות והן באיכות.
מעבר לסכנת תאונות, הבורות גם גורמים למריבה בין בני זוג. הגברים מאחרים הביתה כי נפל פחד הפנצ'ר עליהם.
אמר לי תלמיד שהוא מסתכל על הבורות בכבישים, ומשנן את משפט שלמה: "אם לא נאט, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע…" (ארץ חדשה, עיין שם)
הסמטאות כולן שלו
הרב, הבעיה מתגברת בחורף, שאז כל בור ברה"ר הופך לבור סוד שאינו מאבד טיפה!
– תפנו לרשות המקומית. אמנם חז"ל אמרו "אל תתוודע לרשות" אבל זה דוקא בשלטון של גויים.
אבל הרב, הם זזים ממש לאט…
– סבלנות. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בינתיים מי שמתגבר כארי וכן נוסע זוכה שיקויים בו "כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו"
השיבה שופטינו
מדוע אין זה טוב ששופט ממנה שופט?
– מכיוון שזהו פתח גדול לעיוות הדין כשהשופטים נוגעים בדבר. שנאמר: והחכמה מאין תמצא ואיזהו מקום בינה. אל תקרי "מקום בינה" אלא מקומבינה.
מורם מעם
ראיתי בספר 'מורם מעם' שכתב הדיין אהרון ברק , שרצה להוכיח ממה שנאמר: "השופט כל הארץ – לא יעשה משפט?!" שרצה לומר שפס' זה עליו בעצמו נאמר.
האם הרב מסכים?
– ניחא אם אהרון ברק היה אוחז כאהרון הכהן שעליו נאמר "אוהב שלום ורודף שלום". אין הוא רודף שלום כי אם רודף שלמונים..
ואיכא דאמרי שיש לו דין רודף, שהיה רודף אחר הכבוד כברק, וכל אשר תקבע הכנסת – הרי הוא מבטל אותו ביטול גמור כחרס הנשבר !
יש לאהרון ברק גם זכויות?
ודאי. הוא מצחיק ומשמח ליבותיהם של ישראל יותר מבדחני לוד. וכל כך למה ? לפי שאחר שהיה לוקח סמכויות ומבטל חוקים היה מיתמם ואומר: "איזו פריוילגיה יש לי ??"
בית דין גבוה לצדק?
הרב, למה נקרא שמו בית דין גבוה לצדק?
– על שם שהשופטים עפים על עצמם, ומגביהים עצמם מעל כולם.
ומה עם הצדק ?
שאלה גדולה שאלת בני !
עד היום אני מחפש אותו. תגיד לי אם תמצא…
אבא חטוב
האם מותר לבצוע על לחם קל בשבת, במקום על חלה מדושנת עונג?
הרי הקב"ה לא לדיאטה יצרה, אלא לשבת יצרה? אם הוא היה רוצה שנעשה דיאטה, הוא לא היה בורא לנו עולם כזה. רואה אדם שה' לא חיסר בעולמו כלום, ואז זועק כמו שטיסל: "אוהו, איזה שפעים!!"
– נכון. גם פירות נבראו "להנות בהם בני אדם" ולא לאכול רק פרי אחד ביום. וכבר אמרו חכמינו שעתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים לעתיד לבוא, שעליה נאמר "קח מזה, וגם מזה אל תנח את ידך"
ומה נראה לך, שקודש בריך הוא יתן לצדיקים לאכול רק פחמימה לפטינית ולשתות רק מים לחץ? ככה אתה מכיר את בוראך?
וכבר זעק עליהם פרשן דתא חשוב שגר בשכנותו של אחד ממובילי המחאה: "אין זה אבא חטוב, כי אם אבא עצוב ! "
עבודת המידות
האם ראוי לו לאדם להוציא מכיסו עבור הדיאטה הזו של אבא חטוב? האם אין זה מועיל לפחות לשבירת התאווה?
– "עבודת המידות" חשובה מאוד, וכל דבר במידה הוא מבורך. הבעיה עם האבות היא שהם לעיתים נסחפים בדיאטה. והזהיר על כך הפייטן בשירו "מתי אלמד לבחור נכון" שצריך אדם לבחור את מלחמותיו, ולא לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
חיים של אהבת ישראל
הרב, מה ניתן לעשות כדי להתחזק באהבת ישראל ?
-לשנן את תפילת ר' אלימלך מליז'נסק:
שֶׁנִּרְאֶה כָּל אֶחָד מַעֲלַת חֲבֵרֵינוּ וְלא חֶסְרונָם,
ואת שירו של ר' בועז, גדול פייטני תימן: "הלוואי שלא נכאב, ואיש אחיו יאהב"
ועוד עצה – ללמוד מספריו הקדושים של הרה"ג ראש ישיבות
בניו של ר' עקיבא, הרב חיים דרוקמן זצ"ל, שכששאלוהו על גזרת הרצי"ה שגזר עליו ללכת לפוליטיק"א היה אומר: "כד הווינא טליא שמעתי שהיו אומרים חברי הכנסת: "עם כל הכבוד למה דאמר חברנו" , ומשעה שאמרו כך – החלו סותרים את דבריו ומגדפין אותו, עד שהיה נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש!
ואם לא היה מתרשם מדבריהם, היו קופצין על שולחנות עד שיקבלו רייטינג (צומי בלעז)
ורבנו היה מזהיר ומבקש שֶׁנְּדַבֵּר כָּל אֶחָד אֶת חֲבֵרו בַּדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר וְהָרָצוּי לְפָנֶיךָ,
ועל רבנו (בכניסתו אל הכנסת) כבר נאמר "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו"
יחדיו ירננו
מדוע אין קהילה שחרטה על דגלה את נושא האחדות ?
דוקא יש. ביקרתי בקהילה מופלאה בפתח תקוה שנקראת 'קהילת יחדיו'.
רב הקהילה קרוי בפי העם הרב אייל ורד. ולמה נקרא שמו כך ?
לפי שעוקר הרים בפיו. וכח לו כאייל, וריח דבריו כורד.
ועוד, שאייל הוא חיה אצילת נפש, ורב זה מוסר את נפשו, ואפילו לשיעורו הקבוע קרא בשם "נפש הפרשה"
ושמעתי מאחורי הפרגוד שהסכים על ידו קוב"ה בעצמו. הא חזינן שתורתו מתקיימת ברחבי המרשתת, והולכת ורבה כגאולתן של ישראל, ובמקום שיתקיים הפסוק "ויבוא עמלק דרך האתרים" אומרים ישראל ליצר הרע: "עמלק תסתלק", וקול התורה הולך ונשמע בכל אתר ואתר. ואומרים יודעי ח"ן שמרגלא בפומיה "יש ענין שנתהפך הכל לטובה" ואז לא רק שהנחל נובע מקור חכמה, אלא אפילו הערוץ מאיר.

לעוד תוכן ועניינים – mooktze.co.il

עוד במדור זה

6 תשובות טובות לשאלה "אם היית יכול לבטל איסור תורה אחד, מה הוא היה?"

6 תשובות טובות לשאלה "אם היית יכול לבטל איסור תורה אחד, מה הוא היה?"

לעוד תוכן ועניינים – mooktze.co.il אין יהודי שלא שאל את…
הכשרת דירת רווקים לפסח

הכשרת דירת רווקים לפסח

לעוד תוכן ועניינים – mooktze.co.il בעבר אלפי רווקים נהגו לחגוג…
מה שלא הולך בכוח לא צריך בכוח: 10 ביטויים צה״ליים שצריך להוציא מהלקסיקון

מה שלא הולך בכוח לא צריך בכוח: 10 ביטויים צה״ליים שצריך להוציא מהלקסיקון

לעוד תוכן ועניינים – mooktze.co.il ביינישים וצבא זה שילוב נהדר,…
מוקצה תוכן עניינים

מוקצה תוכן עניינים

לעוד תוכן ועניינים – mooktze.co.il החמרה או הנפצה? האם אתם…
חידון היישובים הגדול,האם אתם מכירים את כולם?

חידון היישובים הגדול,האם אתם מכירים את כולם?

בדקו כמה סעיפים תואמים אתכם: משחק כדורסל• רואה כדורגל עם…
צדיק! האם אתה מוכן לקץ הדמוקרטיה? בוא לבדוק

צדיק! האם אתה מוכן לקץ הדמוקרטיה? בוא לבדוק

בדקו כמה סעיפים תואמים אתכם: משחק כדורסל• רואה כדורגל עם…
האם אתם באמת גרים ביישוב? אנחנו לא כל כך בטוחים

האם אתם באמת גרים ביישוב? אנחנו לא כל כך בטוחים

הכללים פשוטים: אתם מקבלים נקודה על כל הגדרה שתקפה ליישוב שלכם.מי…
הכתבה עם התעויוט

הכתבה עם התעויוט

יעל האיתן יום העברית מתרחש בכל שנה בכ״א בטבת, יום…
למה דתיים יותר נמוכים מחילונים

למה דתיים יותר נמוכים מחילונים

זמן קריאת שמעהתשובה הפשוטה ביותר היא שבגלל זמני התפילה דתיים…
8 סיבות לשמוח מזה שחנוכה עוד רגע נגמר

8 סיבות לשמוח מזה שחנוכה עוד רגע נגמר

1| אין יותר ריח של שמן זית של החנוכייה או…
שבעה דברים שבתי כנסת אשכנזיים יכולים ללמוד מבתי כנסת ספרדיים

שבעה דברים שבתי כנסת אשכנזיים יכולים ללמוד מבתי כנסת ספרדיים

ובכן רבותיי וגבירותיי, אתם צודקים בהחלט. המשימה העיתונאית שלקחנו על…
למה דתיים מפחדים מכלבים?!

למה דתיים מפחדים מכלבים?!

אחד הפסוקים הראשונים שלמדתי בעל פה בתור ילד דתי הוא…
חילונים, כך תכינו עצמכם לעליית הממשלה החדשה:

חילונים, כך תכינו עצמכם לעליית הממשלה החדשה:

אז אנחנו פה כדי להרגיע. אנחנו לא אומרים שזה לא…
חשיפה: העקיצה הגדולה של תלמידי ישיבות ההסדר

חשיפה: העקיצה הגדולה של תלמידי ישיבות ההסדר

השעות שלא יחזרו אז על מה כל הסיפור? בואו נעשה…
תגידו לנו מאיזה מחזור אתם מתפללים, ואנחנו נגיד לכם מי אתם

תגידו לנו מאיזה מחזור אתם מתפללים, ואנחנו נגיד לכם מי אתם

עבודת השםהכי נפוץ על המדף, עם כל מה שצריך להיות…
Scroll to Top
גלילה למעלה