תוצאות החיפוש

החינוך בימינו

מלאכת החינוך מורכבת ולא פשוטה, בכל דור ודור. הלא מטרת מלאכת החינוך היא להוציא מן הכח אל הפועל את הכוחות ואת הטבע שנטע הבורא בכל

שלח ותשלח

לפני כעשרים שנה, פניתי אל אחד מגדולי המקובלים לשאול איזו שאלה בענייני מכון פוע"ה. כשסיימנו לדבר, אמר לי אותו מקובל שהחשיבות של מכון פוע"ה גדולה

הלל אריאל הי"ד

להלל ולהאיר גם בהיעדר

בשבוע האחרון נתקפנו גל טרור נוסף, ועוד רבים נכוו קשות. הכאב שאוחז את כולנו ביום הפיגוע נשאר עם נפגעי הטרור עד הקבר, מלווה אותם מרגע

Scroll to Top
גלילה למעלה