גליון 511

תוצאות החיפוש

על אחד מאנשי הגשם

ברית מילה בירושלים, חורף תרפ״ב, מאה שנה בדיוק. הסנדק: הרב קוק. המוהל: ה״בר פלוגתא״ שלו, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של העדה החרדית העצמאית בירושלים.

היום משמר והלילה מלאכה

בערוב ימיו של שמואל אבן-אור ז״ל ישבתי עמו לשיחה על אביו הרב יצחק אביגדור אורנשטיין הי״ד, רב הכותל בתקופת המנדט הבריטי. הוא סיפר על הקרבה

הרב חרל"פ ועוד רבנים

70 לפטירת הרב חרל״פ

כשאני פוגש ירושלמים מעל גיל 80, כולם יודעים לספר על ‘שירת הים’ בשביעי של פסח בבית הרב יעקב משה חרל״פ, וכשאני פוגש ילידי ‘שערי חסד’

כך היא דרכה של תורה?

לקראת בר המצוה של בני לקחתיו לר׳ אברום שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי, לבקש ברכה. הרב שאל אותי: ‘במה אתה רוצה שאברכו?’ השבתי:

לפעמים אדם צריך אדמו”ר

בנערותי שאלתי את ר’ אריה בינה זצ״ל, ראש ישיבת נתיב מאיר ומייסד ישיבות הסדר רבות: ‘איך הגיבו בישיבת מיר כשהרב עזב אותה אחרי 10 שנים

ומהי ‘אהבת ישראל’ שמעבר להצהרות?

ענייני השקפת עולם והגות גבוהה הניחו לעתים בצל את העובדה שהרב קוק זכה להעמיד גם “תלמידים בחסד”, כשהצדיק הירושלמי ר’ אריה לוין הוא אולי הידוע

שנה לפטירת גדול הפוסקים

“מדי יום שני מגיע ‘הגרז”ן’ לישיבה, שואל בפתח בית המדרש ‘באיזו סוגיא אוחזים?’, ומשם -עד שיתחיל -יש לו כ20 שניות הליכה כדי להכין שיעור כללי

בסביבת הראי"ה

1. כתב לי הרב אברהם וסרמן, רב בית כנסת ‘גבורות מרדכי’ בגבעתיים, שחקר את החזון של הרב קוק ביחס לתנועת דגל ירושלים (מחקרו התפרסם כספר

גלילה למעלה