תוצאות החיפוש

בסביבת הראי"ה

1. כתב לי הרב אברהם וסרמן, רב בית כנסת ‘גבורות מרדכי’ בגבעתיים, שחקר את החזון של הרב קוק ביחס לתנועת דגל ירושלים (מחקרו התפרסם כספר

הכסא הריק

סיפר לנו הרב הדרי, שהוא זוכר איך הוא עולה מתל-אביב לירושלים כילד, מגיע לכותל עייף מהמסע, ושם הוא יושב על הארץ. זה לא היה תשעה

למי הציע הרב קוק כרטיס לירח?

סיפר לי הרב ישעיהו הדרי, ראש ישיבת הכותל: אמר לי הרב אושפיזאי הזקן, הרב של רמת גן, שהיה תלמיד בישיבת ‘מרכז הרב’ בזמן מאורעות תרפ״ט,

בדיחה בתלמוד

פרופ’ שאול ליברמן אמר פעם שבתלמוד הכול רציני, אין הומור, מלבד אמירה אחת: “תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם…״. דומני שגם את זה הוא אמר בהומור,

אל תהיו לי קוקיסטים

באזורנו כונה חודש ספטמבר 1970 “ספטמבר השחור”, אבל בישיבות בעולם כולו הוא היה חודש אלול תש”ל, שבתפילותיו היתה אווירת “אלול” קיצונית במיוחד: על מטוס שנחטף

נתינת צדקה

רבנים וכסף לא הולכים יחד…

סיפר לי הרב שילוני: למדתי בישיבת ‘קול תורה’ בירושלים, כאשר הייתה בשכונת רחביה, בסמיכות לבית הרב הראשי לישראל יצחק הרצוג. בביתו התקיימו תפילות מדי יום

גמרא עם אצבע

דרכו הלמדנית של הרב קוק

זוהי תעלומה. מקובל לטעון שדרכו הלמדנית הייתה שמרנית מאד, בסגנון הנצי”ב מוולוז’ין, ולא בדרך הלמדנות הישיבתית. לענ”ד זה נכון רק לגבי השפה, הסגנון, אבל לא

סוד שעוד לא נתגלה: תרפ”ט-תשפ”א

מהרב שאר ישוב כהן זצ”ל, רבה של חיפה, שמעתי על החיבה והסבלנות שהביע כלפיו הרב קוק בילדותו, מלבד בפעם אחת, שנחרטה בזכרונו לכל ימיו. בדיעבד

מהו ירושלמי

יש מאאתיים הגדרות למיהו ירושלמי באמת, אבל בביתנו יש הגדרה אחת ברורה… שוחחתי השבוע עם תלמיד חכם נסתר, ממשפחת הצדיק הירושלמי ר’ אריה לוין זצ”ל.

בין תוכן לאוירה

פעם ערכתי הופעה-הרצאה על שירים מולחנים של הרב קוק במושבה “זכרון יעקב”, בג’ אלול (יום פטירתו). באו גם מבוגרים מזקני המושבה. שאלתי אותם: מה לרב

גלילה למעלה