גליון 511

אין קיצורי דרך

הרב מדני אלינר

המשנה באבות קובעת "עשה לך רב וקנה לך חבר". אדם באשר הוא אדם, הינו יצור חברתי. ישנם אנשים חברותיים יותר או פחות. אך כל אדם הינו יצור חברתי הזקוק לחיי חברה בסיסיים. ואולם, לא לשם כך זקוק האדם לחבר, בודאי לא  ל"קנה לך חבר".

לשון זו של המשנה משמיעה בפנינו, שלחברות אמיתית ישנו רובד נוסף ועמוק בהרבה. האדם זקוק לחבר, בו יוכל לשים את מבטחו. העולם שלנו מלא בצביעות ושקרים, הבריה האנושית זועקת לאמון, משוועת למידה של כנות בין שני אנשים.

כיצד ניתן לרכוש אמון זה? נראה שהמשנה באבות מציעה לפנינו שני מסלולים. המסלול הראשון, הוא הקשר האישי. קשר זה נרכש בעיקר בין חברים. שני חברים, המבלים שעות ארוכות יחדיו, במשך שנים רבות, עשויים לרכוש האחד את אמונו של השני. באופן זה, שמים הם את מבטחם האחד בשני, ויודעים להעריך זה את העצות של זה. חבר אמיתי ירצה בטובתו של חברו, האמון הנוצר על ידי עומק הקשר, מאפשר גם להעביר ביקורת. הקושי שלנו לקבל ביקורת על החלטותינו, נובע פעמים רבות מהתחושה, שאין מי שמבין את המניעים למעשינו. ואולם, שונה הדבר ביחס לחבר אמיתי, "נאמנים פצעי אוהב". כאשר אנו שומעים ביקורת מחבר אמיתי, אנו יודעים, כי מגמתו הינה לטובה. עובדה זו מקלה עלינו ליישם את המסקנות העולות מביקורת חברינו.

ואולם נראה, שהמשנה מציעה בפנינו מסלול נוסף לייעוץ והכוונה, "עשה לך רב".

אכן, הרב, ברוב המקרים, איננו חבר נפש של תלמידיו. אף קשה להגיד שהרב בילה אלפי שעות בקרב תלמידיו. ובכל זאת, קובעת המשנה "עשה לך רב", מהי משמעותה של קביעה זו? כבר הזכרנו, בדברינו הקודמים, כי אדם קרוב אצל עצמו. פעמים רבות, אדם שואף לקבל החלטה אובייקטיבית, החפה משיקולים זרים, אך לאמתו של דבר, הוא איננו יכול להיות סמוך ובטוח בכך. כאנשים מאמינים, אנו יודעים מהי סגולתו של לימוד תורה. לימוד זה איננו רק מוסיף ידע למוחו של הלומד, אלא בכוחו של הלומד ליצור מהפכה נפשית אמיתית בתוככי נפשו. אנו מאמינים, שלימוד התורה והידע הרב חורגים מהתחום האינטלקטואלי, וחודרים לנבכי נפשו של הלומד. יש בכוחה של התורה לישר את נפשו של הלומד.

כאשר פלוני בא להתייעץ עם הרב, הוא עושה זאת מתוך הערכה לכוחה וסגולתה של התורה. התלמיד נותן אמון בכוחה של תורה. אכן, הרב איננו איש מקצוע, או בהכרח בעל תואר אקדמי. אך לרב יש יתרון מהותי אחד ביחס לשאר בעלי המקצוע. הרב רואה את המציאות דרך משקפיים של תורה. כאשר ניצב בחור דתי בפני שאלת בחירת מקצוע או לימודים, עליו לדעת כי להכרעה זו יש השפעות מרחיקות לכת גם על עולמו הרוחני וגם על עניינים נוספים רבים. ההתייעצות עם הרב עשויה להאיר זוויות חדשות בפני המתלבט ולסייע לו בהחלטתו הסופית.

עלינו להדגיש, בסופו של דבר, כי ההתייעצות עם הרב לא באה להחליף את האחריות האישית של המתלבט כלפי עצמו. בסופו של יום, ההחלטה תהיה שלך ורק שלך. כל אחד צריך לשבת בראש ובראשונה עם עצמו, ועם חבריו ואהוביו, ולשקול את השיקולים השונים. ואולם לאחר מכן, ראוי להתייעץ עם אדם, שרכש את אמונך. כאנשים מאמינים, אנו יודעים שהתורה אינה רק מאפשרת לרב לפסוק בהלכות שבת ואיסור והיתר. אנו יודעים שהתורה מסירה את הקליפות הרבות הפזורות בעולם, המונעות לבחון את הדברים בצורה אמיתית. התורה מאפשרת לאדם לבחון את הדברים בצורה אמיתית יותר, ומתוך כך, ראוי להתייעץ עם רבנים, לפני קבלת החלטות גורליות לחיים. הגישה הנכונה אינה קבלת דברי הרב כסמכות שלא ניתן לחלוק עליה, אלא ניסיון כן ואמיתי לבחון את הדברים מחדש, מתוך הערכה לתורתו של הרב.

בשבועות הקרובים נמשיך לבחון, אי"ה, את מהות הקשר בין הרב לתלמידיו

גלילה למעלה