משפטי

אנחנו‭ ‬נשארים‭ ‬בארץ

עו״ד אייל חריף

עו״ד אייל חריף

ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬שכיית‭ ‬חמדה‭, ‬משאת‭ ‬נפשו‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬יהודי‭, ‬מזה‭ ‬למעלה‭ ‬מאלפיים‭ ‬שנות‭ ‬גלות‭, ‬ועתה‭ ‬בדור‭ ‬זה‭ ‬כשעם‭ ‬ישראל‭ ‬זכה‭ ‬לשבת‭ ‬בארצו‭, ‬הרי‭ ‬שביטחונו‭ ‬וחוסנו‭ ‬של‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬מבוסס‭ ‬על‭ ‬חיבורו‭ ‬לאדמת‭ ‬הקודש‭, ‬בצפון‭, ‬בדרום‭, ‬בגדה‭ ‬המערבית‭ ‬והמזרחית‭, ‬בשומרון‭, ‬בנימין‭, ‬חבל‭ ‬עזה‭ ‬ואילת‭.‬

ההלכה‭ ‬היהודית‭ ‬המובאת‭ ‬בפסיקות‭ ‬עדכניות‭ ‬שונות‭ ‬רואה‭ ‬במלחמות‭ ‬ישראל‭ ‬כ"מלחמת‭ ‬מצווה‮"‬‏‭ ‬וחיילי‭ ‬צה"ל‭, ‬השוטרים‭, ‬אנשי‭ ‬המוסד‭ ‬וזרועות‭ ‬הביטחון‭ ‬למיניהן‭ ‬מהווים‭ ‬מלאכי‭ ‬שרת‭ ‬לעם‭ ‬ישראל‭ ‬היושב‭ ‬בארצו‭ ‬והמקיים‭ ‬את‭ ‬מצוות‭ ‬יישוב‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל‭.‬‮ ‬

וכך‭ ‬נפסק‭ ‬‮"‬מותר‭ ‬לצאת‭ ‬מארץ‭ ‬ישראל‭ ‬לחוץ‭ ‬לארץ‭ ‬לצורך‭ ‬פרנסה‭ ‬ולסחורה‭, ‬ובלבד‭ ‬שיהיה‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לחזור‭ ‬לארץ‭ ‬בהקדם‭, ‬אבל‭ ‬להשתקע‭ ‬בחוץ‭ ‬לארץ‭ ‬אסור‭… ‬ומותר‭ ‬לצאת‭ ‬לחוץ‭ ‬לארץ‭ ‬ללמוד‭ ‬תורה‭ ‬ולישא‭ ‬אשה‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לחזור‭ ‬לארץ‭ ‬ישראל‭. ‬וכן‭ ‬מותר‭ ‬לצאת‭ ‬בשליחות‭ ‬המוסדות‭ ‬הרשמיים‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭, ‬ללמד‭ ‬תורה‭ ‬לבני‭ ‬ישראל‭ ‬בגולה‭, ‬ולחזקם‭ ‬בתורה‭ ‬וביראת‭ ‬ה‮'‬‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬נסתיים‭ ‬הזמן‭ ‬שהוסכם‭ ‬עליו‭ ‬עם‭ ‬המוסדות‭ ‬שבארץ‭ ‬ישראל‭, ‬רשאי‭ ‬להמשיך‭ ‬ללמד‭ ‬תורה‭, ‬ולהגדיל‭ ‬תורה‭ ‬ולהאדירה‭, ‬עד‭ ‬אשר‭ ‬ימצא‭ ‬ממלא‭ ‬מקום‭ ‬מתאים‭, ‬ואז‭ ‬יחזור‭ ‬לארץ‭ ‬ישראל‭.‬
והיורדים‭ ‬מארץ‭ ‬ישראל‭ ‬לחוץ‭ ‬לארץ‭ ‬ויושבים‭ ‬שם‭ ‬ישיבת‭ ‬קבע‭ ‬להתעשר‭ ‬ולהרבות‭ ‬נכסים‭ ‬ולרשת‭ ‬משכנות‭ ‬לא‭ ‬להם‭, ‬ולהתענג‭ ‬על‭ ‬סיר‭ ‬הבשר‭, ‬ומואסים‭ ‬בארץ‭ ‬חמדה‭, ‬גדול‭ ‬עונם‭ ‬מנשוא‭, ‬וגורמים‭ ‬גלות‭ ‬להם‭ ‬ולזרעם‭ ‬אחריהם‭.‬‮"‬‭ (‬שות‭ ‬יחווה‭ ‬דעת‭ ‬חלק‭ ‬ה‮'‬‭ ‬סימן‭ ‬נז‭).‬

לכן‭ ‬אם‭ ‬חשבנו‭ ‬כמעט‭ ‬עוד‭ ‬מעט‭ ‬אורזים‭ ‬מזוודה‭ ‬לקחנו‭ ‬פסנתר‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬עוזר‭ ‬בגלל‭ ‬נקודה‭ (‬חלק‭ ‬ממילות‭ ‬השיר‭ ‬‮"‬אנחנו‭ ‬נשארים‭ ‬בארץ‮"‬‭ ‬מאת‭ ‬עוזי‭ ‬חיטמן‭), ‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬שלנו‭ ‬היא‭ ‬הנקודה‭ ‬הקטנה‭ ‬על‭ ‬המפה‭ ‬שמחברת‭ ‬אותנו‭ ‬אל‭ ‬האדמה‭ ‬את‭ ‬נחלת‭ ‬אבותינו‭ ‬אל‭ ‬אחד‭ ‬לשני‭, ‬יחד‭ ‬אנחנו‭ ‬ישראלים‭, ‬צברים‭, ‬חרדים‭, ‬דתיים‭, ‬חילוניים‭, ‬חיילים‭, ‬משרתים‭, ‬שוטרים‭, ‬מתנדבים‭ ‬אחים‭ ‬אנחנו‭ ‬יהודים‭ ‬אנחנו‭ (‬בגין‭).‬

לכן‭, ‬העם‭ ‬המחובר‭ ‬לעצמו‭ ‬ולארצו‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬באמת‭ ‬להיפרד‭ ‬ולומר‭ ‬שלום‭, ‬לא‭ ‬אכפת‭ ‬לנו‭ ‬מהאחרים‭ ‬ונאמר‭ ‬שלום‭, ‬אנחנו‭ ‬גוף‭ ‬אחד‭, ‬כשם‭ ‬שלא‭ ‬נוותר‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬על‭ ‬רגל‭ ‬כך‭ ‬לא‭ ‬נוותר‭ ‬על‭ ‬אח‭ ‬על‭ ‬חבר‭ ‬על‭ ‬יהודי‭ ‬אחר‭ ‬ונעשה‭ ‬הכל‭ ‬כל‭ ‬כדי‭ ‬ש"היד‮"‬‭ ‬תהיה‭ ‬מחוברת‭ ‬ו"הרגל‮"‬‭ ‬תלך‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬רעותה‭, ‬כאיש‭ ‬אחד‭ ‬בגוף‭ ‬אחד‭.‬

כמה‭ ‬נתונים‭ ‬סטטיסטיים‭: ‬בסוף‭ ‬שנת‭ ‬2022‭ ‬שהו‭ ‬בישראל‭ ‬24,995‭ ‬מסתננים‭, ‬מספר‭ ‬בקשות‭ ‬המקלט‭ ‬שהוגשו‭ ‬לישראל‭ ‬היה‭ ‬3,932‭, ‬עולים‭ ‬עלו‭ ‬לישראל‭ ‬בשנת‭ ‬2023‭ – ‬45,533‭ ‬ומאז‭ ‬התחלת‭ ‬המלחמה‭ ‬עלו‭ ‬2,403‭ ‬עולים‭ (‬נכון‭ ‬ל‭ ‬30.12.23‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬אתר‭ ‬הכנסת‭).‬

כך‭ ‬שנראה‭ ‬שמדינת‭ ‬ישראל‭ ‬היא‭ ‬הפתרון‭ ‬המועדף‭ ‬על‭ ‬רבים‭ ‬ובוודאי‭ ‬שלמרבית‭ ‬היהודים‭ ‬בעולם‭. ‬לכן‭ ‬אין‭ ‬באמת‭ ‬חשש‭ ‬שמאן‭ ‬דהוא‭ ‬יפר‭ ‬את‭ ‬פסיקתו‭ ‬של‭ ‬מרן‭ ‬הראשון‭ ‬לציון‭ ‬הרב‭ ‬עובדיה‭ ‬יוסף‭ ‬זצ"ל‭ ‬ויצא‭ ‬לחו"ל‭, ‬לצמיתות‭ ‬שלא‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לחזור‭. ‬ואם‭ ‬יצא‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לחזור‭ ‬דיינו‭.‬

יהי‭ ‬רצון‭ ‬שנזכה‭ ‬לראות‭ ‬מעלת‭ ‬חברנו‭ ‬ולא‭ ‬חסרונם‭ (‬אגרת‭ ‬הרמבן‭ ‬‮–‬‭ ‬לא‭ ‬פסק‭ ‬הלכה‭). ‬ ■ 

הכותב‭ ‬הינו‭ ‬בעל‭ ‬משרד‭ ‬עורכי‭ ‬דין‭ ‬בנתניה‭, ‬המתמחה‭ ‬במשפט‭ ‬המסחרי‭ ‬והוצאה‭ ‬לפועל‭.‬

עוד במדור זה

הערמה ב׳

הערמה ב׳

עדיין‭, ‬ישנו‭ ‬טעם‭ ‬רע‭ ‬אולי‭, ‬מעצם‭ ‬המחשבה‭, ‬על‭ ‬השימוש‭ ‬במונח‭…
הערמה

הערמה

המשנה‭ ‬במסכת‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬קובעת‭ ‬כי‭ ‬ניתן‭ ‬להערים‭! ‬על‭ ‬מעשר‭…
קום‭ ‬והתהלך‭ ‬בארץ

קום‭ ‬והתהלך‭ ‬בארץ

כן‭ ‬מלחמה‭ ‬לא‭ ‬מלחמה‭ ‬כן‭ ‬רפיח‭ ‬לא‭ ‬רפיח‭, ‬עונת‭ ‬הטיולים‭…
מהות‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬וחשיבותו

מהות‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬וחשיבותו

מהו‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭?‬ ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬הוא‭ ‬מסמך‭ ‬משפטי‭…
קצת‭ ‬על‭ ‬יהדות‭ ‬ואיסלאם‭ ‬או‭ ‬חלוצים‭ ‬ופורעים

קצת‭ ‬על‭ ‬יהדות‭ ‬ואיסלאם‭ ‬או‭ ‬חלוצים‭ ‬ופורעים

ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬שוכנת‭ ‬בסמוך‭ ‬לארצות‭ ‬האיסלאם‭. ‬זה‭ ‬לא‭ ‬סוד‭. ‬האנשים‭…
מהות‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬וחשיבותו

מהות‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬וחשיבותו

מהו‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭?‬ ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬הוא‭ ‬מסמך‭ ‬משפטי‭…
תיאום מס

תיאום מס

אלה‭ ‬רוצים‭ ‬שאלה‭ ‬יתגייסו‭ ‬ואלו‭ ‬רוצים‭ ‬שאלו‭ ‬יתרמו‭ ‬ואלו‭ ‬רוצים‭…
מרדכי היהודי וההון השחור

מרדכי היהודי וההון השחור

רגע‭ ‬לפני‭ ‬הפרידה‭ ‬מחודש‭ ‬אדר‭ ‬ומעבר‭ ‬לחודש‭ ‬ניסן‭ ‬חודש‭ ‬האביב‭,…
העברה בין דורית? אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה?!

העברה בין דורית? אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה?!

כיום‭ ‬מקובל‭ ‬לראות‭ ‬בביטוי‭ ‬העברה‭ ‬בין‭ ‬דורית‭, ‬כנוסחה‭ ‬מוצלחת‭ ‬לשמירת‭…
מה‭ ‬יהיה‭ ‬מחר‭?‬

מה‭ ‬יהיה‭ ‬מחר‭?‬

מה‭ ‬אנחנו‭ ‬עושים‭ ‬כל‭ ‬היום‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬לדאוג‭ ‬לילדים‭, ‬למשפחה‭…
חדשנות בעת המלחמה

חדשנות בעת המלחמה

המציאות שנכפתה עלינו על ידי אוייב אכזר ושפל, שינתה את…
הרבנות הקרבית

הרבנות הקרבית

מלחמת חרבות ברזל, חושפת מידי יום את ייחודיותו של העם,…
עניינים רכושיים ביפוי כח מתמשך

עניינים רכושיים ביפוי כח מתמשך

כאשר אדם מבקש שאדם אחר יפעל בשמו בנושא מסוים או…
העומדים על משמר ארצנו מגבול הלבנון ועד ציר פילדלפי

העומדים על משמר ארצנו מגבול הלבנון ועד ציר פילדלפי

בתחילת השבוע עלה שמה של רפיח, כהמשכה המתחייב של מלחמת…
שנה מעוברת

שנה מעוברת

הנחיות מקדימותבייפוי הכוח ההנחיות המקדימות בייפוי הכוח המתמשך מאפשרות לממנה…
יפוי כח או צוואה?

יפוי כח או צוואה?

לדעתי ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך יותר חשוב ומועיל מאשר…
Scroll to Top
גלילה למעלה