טור אורח

האם ראש הממשלה הוא משבט יהודה

הרב פרופ' נריה גוטל, מרכז תורה ומדינה, ניצן

באחרית ימיו יעקב אבינו מנבא לבניו "את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". כאשר הוא מגיע ליהודה הוא מבשר: "לא יסור שבט מיהודה". קביעה זו עמדה במהלך הדורות במרכזם של פולמוסים תאולוגיים-היסטוריים נוקבים ביותר. אחר שלא מעט פירשוה כנבואה על שהשררה על עם ישראל תהיה מוקנית תמיד לשבט יהודה, נטען שהעובדות ההיסטוריות טופחות על פנינו מיניה וביה – הן זה כבר מאות ואלפי שנים שאין שררה ליהודה!
כמה וכמה גישות נקטו קדמונים כדי להתמודד עם הסוגיה. אחת מהן שמטה לחלוטין את הקרקע תחת השאלה וטענה שמקדמת דנא ועד היום, ממש בכל דור ודור, יש שררה ליהודה.

לדוגמה, חז"ל ראו במשרת ראש הגולה מימוש לנבואה: "לא יסור שבט מיהודה – זה ראש גולה שבבבל". נכון שראש גולה אינו מלך, אולם די בסמכות היותו "רודה את העם בשבט" להיות מימוש של הנבואה.
ומה אחרי כן? כלומר, גם אם תאומץ גישה זו וייאמר על ראשי גולה שהם מממשים את נבואת "לא יסור", כיצד יבוא מימוש זה לידי ביטוי עם סיומה של תקופה זו?
אברבנאל קבע אפוא בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים שתופעה זו קיימת ונוכחת עד היום אם ביודעין ואם שלא ביודעין. ראש לכול הוא מבהיר שבמקביל לשלטון החשמונאים, שהיו משבט לוי, "תמיד היה בירושלים נגיד מיהודה… לקיים מה שנא' לא יסור שבט מיהודה, וכמו שכתב יוסף בן גוריון". לא זו אף זו: "וכן היה הדבר גם היום בגלות הארוך הזה עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד, אין ספק שהנשיאים והנגידים אשר היו המלכים והקהילות ממנים על בני ישראל היו כולם מזרע בית דוד, לקיים לא יסור שבט מיהודה… כי היה רוב גלותנו אשר במלכויות ההם משבט יהודה. הנה אם כן נתקיימה ההבטחה ההיא בזמן ההצלחה ובזמן הגלויות עד היום הזה".
קשה להניח שאברבנאל היה יכול לעקוב אחר היסטוריית "הנשיאים והנגידים" לאורך כל השנים ועד ימיו ולשלשלם כולם בוודאות אחר שבט יהודה. גם אם נכון שפה ושם אנחנו שומעים על מסורות כאלה, מבוססות יותר ולרוב פחות, ודאי קשה לדבר על אימות מוחלט. אם כן, ברי שאברבנאל הביע טענה עקרונית: כך אמר הכתוב, וכך בוודאי קרה וקורה.
ואם כך הדבר, הרי שעל כורחנו גם מי שנושא כיום בתפקיד המשמעותי של 'ניהול' עם ישראל, בין שהוא ער לכך ובין שלאו, חזקה עליו שהוא צאצא לשבט יהודה.

עוד במדור זה

זהירות‭, ‬דוקרנים‭!‬

זהירות‭, ‬דוקרנים‭!‬

אחד‭ ‬המדורים‭ ‬האהובים‭ ‬בעלון‭ ‬זה‭, ‬הוא‭ ‬מדור‭ ‬הסטטוסים‭. ‬אלו‭ ‬משפטים‭…
המאבק‭ ‬בקייטנות

המאבק‭ ‬בקייטנות

01‭ ‬ בשבועות‭ ‬האחרונים‭  ‬אני‭ ‬בודקת‭ ‬בגרויות‭ ‬בלשון‭ ‬עברית‭ ‬של‭…
רועי‭ ‬בית‭ ‬יעקב‭ ‬ז"ל

רועי‭ ‬בית‭ ‬יעקב‭ ‬ז"ל

ביום‭ ‬חמישי‭, ‬ח‮'‬‭ ‬אייר‭, ‬ממש‭ ‬לפני‭ ‬חודש‭ ‬וקצת‭, ‬בתום‭ ‬ימי‭…
גיוס‭ ‬חרדים‭ ‬‮–‬‭ ‬העובדות‭ ‬שמעבר‭ ‬לדמגוגיה

גיוס‭ ‬חרדים‭ ‬‮–‬‭ ‬העובדות‭ ‬שמעבר‭ ‬לדמגוגיה

הדבר‭ ‬הקל‭ ‬ביותר‭ ‬עבור‭ ‬פוליטיקאי‭ ‬שמחפש‭ ‬קצת‭ ‬כותרות‭ ‬ותשומת‭ ‬לב‭,…
חגיגת‭ ‬יום‭ ‬ההולדת‭ ‬שלי

חגיגת‭ ‬יום‭ ‬ההולדת‭ ‬שלי

01‭ ‬ מפגש‭ ‬עם‭ ‬חברים‭ ‬הוא‭ ‬תמיד‭ ‬דבר‭ ‬משמח‭. ‬והשבוע‭,…
ימנים‭ ‬בקפלן‭? ‬תעדכנו

ימנים‭ ‬בקפלן‭? ‬תעדכנו

01‭ ‬ בזמן‭ ‬האחרון‭ ‬יצא‭ ‬לי‭ ‬להגיע‭ ‬לכנסת‭ ‬כמה‭ ‬פעמים‭.…
‮שמאלנים‮‬‭ - ‬לא‭ ‬מה‭ ‬שחשבתם

‮שמאלנים‮‬‭ - ‬לא‭ ‬מה‭ ‬שחשבתם

01‭ ‬ נפגשתי‭ ‬עם‭ ‬מכינה‭ ‬השבוע‭. ‬אל‭ ‬תשאלו‭ ‬איך‭ ‬הגעתי‭…
המפגש‭ ‬עם‭ ‬משפחות‭ ‬חטופים

המפגש‭ ‬עם‭ ‬משפחות‭ ‬חטופים

01‭ ‬ בשבוע‭ ‬שעבר‭ ‬השתתפתי‭ ‬בכנס‭ ‬של‭ ‬ועד‭ ‬משפחות‭ ‬החטופים‭. …
אנא‭ ‬בכ"ח

אנא‭ ‬בכ"ח

דוד‭ ‬המלך‭, ‬מי‭ ‬שהניח‭ ‬את‭ ‬היסודות‭ ‬לבניין‭ ‬המקדש‭, ‬הוא‭ ‬גם‭…
טיפול‭ ‬רפואי‭ ‬בישראל‭ ‬למחבלי‭ ‬נוחב'ה‭ - ‬לאן‭ ‬עוד‭ ‬נגיע‭?‬

טיפול‭ ‬רפואי‭ ‬בישראל‭ ‬למחבלי‭ ‬נוחב'ה‭ - ‬לאן‭ ‬עוד‭ ‬נגיע‭?‬

המוסריות‭ ‬המזויפת‭, ‬ששורשיה‭ ‬בתפיסות‭ ‬מעוותות‭ ‬ומנותקות‭ ‬מהמציאות‭ ‬של‭ ‬השמאל‭ ‬הבינלאומי‭,…
כשאלוקים‭ ‬איתנו‭ ‬ורוצה‭ ‬שננצח

כשאלוקים‭ ‬איתנו‭ ‬ורוצה‭ ‬שננצח

01‭ ‬ כשאיתמר‭ ‬בעבר‭ ‬ראה‭ ‬את‭ ‬המצב‭ ‬הבטחוני‭ ‬והאפשרויות‭ ‬שלו‭…
תקפצו‭ ‬לבקר‭!‬

תקפצו‭ ‬לבקר‭!‬

במסכת‭ ‬נדרים‭ (‬מ‮'‬‭, ‬א‮'‬‭) ‬מובא‭ ‬סיפור‭ ‬הזכור‭ ‬לכולנו‭ ‬מאז‭ ‬ילדותנו‭,…
רחמנות‭ ‬של‭ ‬טיפשים

רחמנות‭ ‬של‭ ‬טיפשים

תמיד‭ ‬טוב‭ ‬לחזור‭ ‬למקורות‭ ‬שלנו‭, ‬לתורה‭ ‬הקדושה‭, ‬ולבדוק‭ ‬מה‭ ‬היא‭…
סמל‭ ‬הניצחון

סמל‭ ‬הניצחון

01‭ ‬ סמלים‭ ‬הם‭ ‬דברים‭ ‬חשובים‭ ‬בחיים‭, ‬בטח‭ ‬סמלי‭ ‬מדינה‭…
אל‭-‬ג’זירה‭ ‬בישראל‭ ‬‮–‬‭ ‬הסוף‭!‬

אל‭-‬ג’זירה‭ ‬בישראל‭ ‬‮–‬‭ ‬הסוף‭!‬

המראות‭ ‬הקשים‭ ‬משמחת‭ ‬תורה‭ ‬לא‭ ‬עוזבים‭ ‬אותנו‭, ‬ובמיוחד‭ ‬כאשר‭ ‬רק‭…
העולם‭ ‬אולי‭ ‬אוהב‭ ‬אותנו‭ ‬כשאנחנו‭ ‬בתאי‭ ‬גזים

העולם‭ ‬אולי‭ ‬אוהב‭ ‬אותנו‭ ‬כשאנחנו‭ ‬בתאי‭ ‬גזים

01‭ ‬ שבועיים‭ ‬שמזכירים‭ ‬לנו‭ ‬כל‭ ‬שנה‭ ‬מחדש‭ ‬את‭ ‬הדברים‭…
Scroll to Top
גלילה למעלה