שליפות

חבר הכנסת אבי מעוז | יו״ר מפלגת נעם

משרד הבינוי והשיכון
הייתי מנכ״ל שלוש שנים וחצי. השתדלתי לעשות טוב, להרבות יישובים ולחזק את ההתיישבות היהודית בכל רחבי ארצנו. על פעולותיי לבניית ההתיישבות הצעירה ביו״ש נכתב הדו״ח המוטה של אשת השמאל הקיצוני, טליה ששון, ועל כך גם זכיתי להיחקר ביאח״ה. במחאה על תוכנית העקירה והגירוש, שכונתה בהנדסת תודעה ׳תוכנית ההתנתקות׳, התפטרתי מתפקידי.

אלעד הומינר

אלעד הומינר

חבר הכנסת אבי מעוז | יו״ר מפלגת נעם

אימא
אימא יש רק אחת. אימא יש לכל אחד. אין יצור אנושי שאין לו אימא. אימא אי אפשר להעלים. משתדל לכבד את אימי, שתאריך ימים לאורך ימים טובים בבריאות כמה שיותר.
אבא
כנ״ל. אבי ז״ל נפטר בגיל צעיר יחסית לפני כ״ח שנים. מתגעגע אליו.
החצי השני
אשתי היא לא החצי השני אלא כל כולי. אשתו כגופו.
המשפחה
הבסיס הנורמלי והבריא. מתפלל לד׳ שזרעי וזרע זרעי ימשיכו וילכו בדרך ד׳.
דור שני
אימי שתאריך ימים אוד מוצל מאש. לפני 77 שנים, כנערה בת 16, איבדה את רוב משפחתה, והיום ב״ה הקימה דורות, עשרות רבות של צאצאים. בע״ה בעוד מספר חודשים גם תזכה לראות דור חמישי.
קריית שמואל
שכונה לתפארת. ערש ילדותי. אימי שתאריך ימים עדיין שם. הרבה יותר תורה, הרבה יותר גמ״ח ממה שהיה בתקופת ילדותי.
מגדל עוז
״מגדל עוז שם ד׳, בו ירוץ צדיק ונשגב״. מתוך הקרבה לרב מנחם פרומן זצ״ל, רבה של מגדל עוז, זכיתי להתעלות ולהגיע לישיבת מרכז הרב, ומשם נבנה כל עולמי הרוחני.
נתן שרנסקי
יהודי בעל נשמה ענקית שהתחבר בתת מודע אל אלוקיו ואל עמו במעמקי הצינוק בגולאג הרחוק. אשריי שזכיתי להשתתף מעט במאבק לשחרורו.
אפי איתם
גיבור ישראל בעל ראייה אסטרטגית, צבאית וביטחונית. חבר טוב. הלוואי שעם ישראל יזכה ליהנות עוד מכישרונותיו הרבים.
משרד הבינוי והשיכון
הייתי מנכ״ל שלוש שנים וחצי. השתדלתי לעשות טוב, להרבות יישובים ולחזק את ההתיישבות היהודית בכל רחבי ארצנו. על פעולותיי לבניית ההתיישבות הצעירה ביו״ש נכתב הדו״ח המוטה של אשת השמאל הקיצוני, טליה ששון, ועל כך גם זכיתי להיחקר ביאח״ה. במחאה על תוכנית העקירה והגירוש, שכונתה בהנדסת תודעה ׳תוכנית ההתנתקות׳, התפטרתי מתפקידי.
עיר דוד
מקום מגוריי למעלה מ-30 שנה. זכינו להיות בין המשפחות הראשונות שחזרו להתגורר בעיר המלוכה.
העם עם הגולן
זכיתי להיות שותף למאבק האדירים כנגד הכוונה למסור את רמת הגולן לסורים. ב״ה שהעם עם הגולן ומזימה זו עברה מן העולם.
חריש
הייתה לי זכות גדולה להיות שותף קטן בבניית העיר הגדולה חריש.
משבר הדיור
אין לאף אחד אינטרס אמיתי שהמחירים יירדו. לא לבנקים, לא לאוצר, לא ליזמים, לא לקבלנים וגם לא למרבית העם שמחזיק בבעלות על דירה. שיפסיקו לאחז את עיני הציבור.
נדל״ן ביו״ש
אין. יש הרבה מקום ביו״ש לקליטת מיליוני היהודים שיתקבצו ויבואו בקרוב בע״ה. ממשלת ישראל צריכה להחיל ריבונות בשטחי סי ולהכין תוכניות לבניית ערים ויישובים על הקרקעות הפנויות, ובהן ייקלטו מילוני היהודים שיחזרו אלינו מן הגולה.
השתלטות ערבית על שטחי סי
עיין תשובתי לעיל. חייב להיפסק. מדינת ישראל חייבת להחיל את הריבונות על כל שטחי סי כאן ועכשיו.
הכותל המערבי
שריד בית מקדשנו. המקום הקרוב ביותר למקום המקדש שאנו יכולים לגשת אליו, שהתקדש לכל אורכו כולל הרחבה הדרומית, מכוח היותו שריד בית המקדש ומכוחו של עם ישראל, שהפך אותו מאז החורבן למקום התפילה הציבורי החשוב ביותר שלו. רובו המכריע של עם ישראל אוהב את הכותל המערבי, מכיר בקדושתו ומחובר אליו בכל נימי נפשו. מי שאמור לקבוע את סדריו ואת ההתנהלות בו זו הסמכות התורנית הציבורית הגבוהה ביותר של עם ישראל ב-100 השנים האחרונות, וביתר שאת מאז הקמת המדינה – הרבנות הראשית לישראל. 'יש אבנים עם לב אדם', ואת הלב הפועם של עם ישראל אי אפשר לחלק.
עלייה להר הבית
הר בית חיינו. המקום המקודש ביותר לעם היהודי. הכניסה אליו נאסרה בפסיקת גדולי הדורות והרבנות הראשית לדורותיה, לא מתוך ריחוק נפשי אלא מתוך ריחוק פיזי שנובע מיחס של כבוד והערצה; ריחוק פיזי שיוצר את הציפייה ומחזק אותה, את הקשר ואת ההשתוקקות. הריבונות היא של עם ישראל ולא של הפרטים שעולים. כפי שכתב מרן הרב קוק זצ״ל: ״פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשיים״.
המגזר הסרוג
הנדסת תודעה. איני מוכן שייקראו לי מגזר. לא יצליחו לגזור אותי ואת חבריי מנשמת הכלל. אנחנו שייכים לעם ישראל. ״חבר אני לכל אשר יראוך״.
בג״צ
מדינת כל אזרחיה. שותף מלא לתנועת הפרוגרס. מאז המהפכה של אהרן ברק מוביל את התנועה ההרסנית שרוצה לקחת את המדינה ולהופכה ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה.
מפלגת הציונות הדתית
שותפיי לשעבר. אנשים יקרים.
עוצמה יהודית
שותפיי לשעבר. אנשים יקרים.
הליכוד
מפלגת השלטון.
רע״מ
יהי רצון שלא תעבור את אחוז החסימה.
נעם
ראשי תיבות: נשמת עם ומדינה. קורא לכולם להצביע נעם.
בנימין נתניהו
מנהיג בסדר גודל עולמי. בע״ה בקרוב ראש הממשלה שוב.
נפתלי בנט
עבור למושג הבא.
שירות נשים בצה״ל
אני מקיים את פסקי הרבנות הראשית בעניין וקורא לכלל הנשים, ובמיוחד שומרות התורה והמצוות לנהוג כך. מוזר הדבר שנותרנו אחת המדינות היחידות בעולם שעדיין יש בה שירות צבאי חובה לנשים.
הרבנות הראשית
הגוף הממלכתי שחייב לנהל את ענייני הקודש של המדינה היהודית. אשרינו שזכינו שמרן הרב קוק זצ״ל ראה ברוח קודשו את הצורך להקמת מוסד זה כתשתית לסנהדרין שתקום במהרה בימינו, הקים את הרבנות הראשית לישראל וכיהן כרב הראשי הראשון לארץ ישראל. מדינה יהודית ראוי שיהיו לה ארבע רשויות. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת ורשות הרבנות הראשית. נפעל לכך בכנסת הבאה בע״ה.
הרפורמות בגיור ובכשרות
החרבת הזהות היהודית בפרהסיה הציבורית. מכיוון שקודמו בניגוד לדעת הרבנות הראשית סופן שיתבטלו ויעברו מן העולם.
נישואין
דרך התורה ודת משה וישראל לקיים את המשך הדורות.

שיר שמרגש אותך? 

י-ה אכסוף נעם שבת.

מקום שאתה חוזר אליו בטבע?

כל ארץ ישראל.

הספר האחרון שקראת?

אין לי זמן לקרוא ספרים. באמצע מסכת בבא קמא.
שבת בשבילך

נעם. מעין עולם הבא.

איך אתה קובע עיתים לתורה

קובע עיתים לתורה. חברותא כל בוקר. שעה לימוד גמרא.

שאיפה עתידית
לחזור ללמוד בישיבה.

עוד במדור זה

שליפות

שליפות

אבא איש חינוך. אומרים שהקשר לאבא משתקף בקשר עם הקב״ה…
שליפות

שליפות

אבאג׳ק סיאלום. נולד בתוניס ובהמשך היגר בגיל שמונה לצרפת עם…
שליפות

שליפות

אבאגיבור. חושב עליו בכל יום. אבי ז״ל נפצע בקרב עם…
שליפות

שליפות

אבאאינטלקטואל, למדן.אימאהעוגן של המשפחה, מורה בנשמתה, מנהלת בית ספר, בשלנית.…
שליפות

שליפות

אבאזאב. פתח אותי לעולם הכלכלה. משתכנע מכל טיעוני הימין, אבל…
שליפות

שליפות

אבא האבא הכי טוב בחיים, רחמים טסה. אבא שלמדתי ממנו…
שליפות

שליפות

אבא תותח, דוגמה אישית, יציבות, ביטחון, אכפתיות, קשיחות, אהבה, השראה,…
שליפות

שליפות

ההוריםדוד ואסנת. בעלי תשובה, עלו מאוסטרליה מתוך ציונות ואהבה לארץ.…
שליפות

שליפות

אבא אבא עלה מדרום אפריקה בגיל 19-20 אחרי מלחמת ששת…
שליפות

שליפות

אבאאהרן, יליד העיר יזד בפרס. עלה לארץ בשנת 1958. חשמלאי…
שליפות

שליפות

אבאמשה, בן לחלוצי כפר פינס. חקלאי בנשמה.אימאמלי, שורדת שואה שהטביעה…
שליפות

שליפות

אבאאבי היקר משיח. יליד שכונת הבוכרים בירושלים של שנות ה-40,…
שליפות

שליפות

אבא אהרון. אימא שושנה. החצי השני שרית. המשפחה עלמה (9),…
שליפות

שליפות

אבאגדל במוסקבה ולמד אומנות. עלה לארץ בראשית שנות ה-90.אימאגדלה בברדיצ'ב,…
שליפות

שליפות

אבאהוא ההוכחה שעם הרבה אמונה וכח רצון אפשר להתגבר על…
שליפות

שליפות

אבא יהושע. גדול הדור שלי. ממנו ספגתי אהבה לעם, לארץ…
Scroll to Top
גלילה למעלה