גליון 511

חדר משאבות

לילי הורביץ

בשו"ע יש חיובים הדדים בין בני הזוג מרגע שנישאו, ואחד מהחיובים של האישה כלפי בעלה הוא "מעשי ידיה", הכולל הנקה: "ומיניקה את בנה" (שו"ע אה"ע פב). הנקה היא מלאכה שאישה עשירה פטורה ממנה, כי אם יש ממון הרבה, המשפחה יכולה לשכור מינקת. כחלק מחובת המזונות של האיש לאשתו בזמן ההנקה עליו לתת לה יין, "ואם היתה מינקת נותנים לה יין כי היין יפה לחלב" (חלקת מחוקק על השו"ע שם ע, ג).
יש גם דיון הלכתי אם אישה שנתגרשה מחויבת להיניק, שכן מרגע שנתגרשו חובת "מעשי ידיה" אינה חלה עליה לכאורה, ואם האיש ירצה שהאישה תיניק עליו לשלם לה שכר הנקה.
אם התינוק אינו יכול לינוק ממינקת אחרת, מחייבים את האם להניק מדין צדקה, מכיוון שהתינוק כבר מכיר את האם. ומה עושים אם יש תינוק סומא? והרי הוא לא מכירה? כתוב בגמרא שקטן מכיר בריח אימו, אפילו אם הוא סומא יש לו חוש ריח מחודד, ולכן האם מחויבת להמשיך להיניק אותו.

=הנקה היא פעולה מאוד אישית ורגשית, ולא כל הנשים מיניקות. לא כולן יכולות או רוצות להניק, וגם מי שרוצה לא תמיד יש לה די חלב, והתינוק צורח ובוכה עם האם המתוסכלת שעיניה נפוחות. יש נשים שהנקה שווה חוסר אונים מבחינתן, ושום יועצת הנקה לא תעזור, אולם יש נשים שההנקה טבעית להן, הולכת בקלות והן נהנות מכל רגע, ועם התינוק הן עולות במשקל ומאושרות. יש נשים שמיניקות אפילו עד שהתינוק כבר יכול לברך שהכול…
ולמה אני בכלל כותבת על הנקה?
=בדרך כלל יש במשרדים חדר ישיבות ובו שולחן גדול ומסך המחובר למחשב, ובו דנים בעניינים שברומו של עולם. השנה האחרונה במשרדינו הייתה שנה מעוברת, וחדר הישיבות הפך חדר משאבות.
העובדות ששבו לעבודה לאחר חופשת הלידה הגיעו עם ערכת הנקה. בחדר הישיבות מונחים על הכורסאות משאבות הנקה וסינרי הנקה, ומתפתח שיח שואבות. בכל שלוש שעות המיניקות יוצאות לשאוב בחברותא, כל אחת מתכסה בסינרה ושואבת את החלב. אילו היה אפשר לצלם הייתי מצלמת.
בכל פעם מחדש כשאני נכנסת לחדר הישיבות אני נפעמת ומתרגשת. איזו מסירות נפש, איזה כוח רצון. נשים צעירות יוצאות ליום עבודה ועדיין מתעקשות להיניק. הן שואבות יום-יום כדי להשאיר חלב לתינוק. במקרר המטבח עטופים בקבוקי חלב אם לצד החלב לקפה.
יש פה שילוב מדהים של כוח רצון של האישה המיניקה העובדת , ועידוד תנאים נאותים של מקום העבודה. אולי שכרו של המעסיק בצידו, כי אומרים שתינוק יונק מחוסן יותר…
לא מזמן שמעתי שסבתא אחת אמרה לכלתה: "תינוק יונק יפה יותר". חשבתי לעצמי: איך היא מעיזה לומר זאת לכלתה שכבר אינה מיניקה? הרי כל כך הרבה תינוקות יפים גדלו על תחליף חלב.
סבתא, הנקה היא בחירה של היולדת. יותר מההנקה חשוב שהאם תהיה שמחה ורגועה

גלילה למעלה