יהדות

כל מה שרציתם לדעת על שמיטת כספים

התורה קבעה שרק חובות פרטיים מתבטלים בשנת השמיטה, אך חובות ציבוריים אינם מתבטלים. לדוגמה: מי שלא שילם מיסים או קנסות חייב לשלם אותם גם לאחר השמיטה. שטר הפרוזבול הוא שטר שמצהיר כי החובות של כולנו עוברים לרשות בית הדין, ולכן הם לא כלולים במצוות שמיטת כספים.

הרב יצחק דביר

הרב יצחק דביר

האם חייבים לשמוט כספים בימינו?
התורה משווה בין שמיטת כספים ליובל, ובזמננו שהיובל אינו נוהג גם שמיטת הכספים אינה מחויבת מהתורה. יש שראו בה חיוב מדרבנן, יש שראו בה מנהג, והיו דורות שבהם רבים לא נהגו להקפיד על קיום המצוה. אך כיום הפוסקים הסכימו שיש חובה לקיימה.
אבל אין לי בכלל הלוואות?
מצות שמיטת כספים כוללת ביטול של כל חוב שחייבים לנו, בעולם הפיננסי שלנו יש המון חובות שאנחנו בכלל לא שמים לב אליהם, לדוגמה: לדעת פוסקים רבים הכסף שאנחנו מפקידים בבנק נחשב כחוב של הבנק אלינו. על פי התורה בתחילת השמיטה הבנק יפסיק להיות חייב לנו את הכסף, וגם לנו יהיה אסור לבוא ולגבות אותו.
אז התורה רצתה שכל הכסף יעבור לרשות הבנקים?
טוב, די ברור שזה בדיוק ההיפך ממה שהתורה התכוונה. התורה רצתה לתת הזדמנות לעניים להתחיל בחיים חדשים, ולא להעביר את כל הכסף שלהם למנהלי הבנקים. בדיוק בגלל הסיבות הללו כדאי שכל אחד יחתום על פרוזבול.
איך עובד הפרוזבול?
התורה קבעה שרק חובות פרטיים מתבטלים בשנת השמיטה, אך חובות ציבוריים אינם מתבטלים. לדוגמה: מי שלא שילם מיסים או קנסות חייב לשלם אותם גם לאחר השמיטה. שטר הפרוזבול הוא שטר שמצהיר כי החובות של כולנו עוברים לרשות בית הדין, ולכן הם לא כלולים במצוות שמיטת כספים.
מתי צריך לחתום על פרוזבול?
שמיטת הכספים חלה בסיום שנת השמיטה – סוף כ״ט אלול תשפ״ב. שטר הפרוזבול מועיל רק לגבי החובות שהיו קיימים בזמן כתיבתו, אך אם הלווינו כסף אחריו ועד כ״ט אלול – הוא איננו כלול בשטר והוא יישמט. לדוגמה: אם חתמנו על שטר פרוזבול בט״ו אלול, והופקדה משכורת בחשבוננו בתאריך כ׳ אלול – על פי ההלכה הבנק לא יהיה חייב לתת לנו אותה לאחר השמיטה! לכן חשוב לחתום על הפרוזבול כמה שיותר קרוב לראש השנה, במיוחד בשנה זו שראש השנה חל בסוף חודש לועזי ויש כאלה שמקבלים משכורות בימים הללו.
ראיתי כל מיני סוגים של פרוזבול, אפשר לעשות סדר?
יש מחלוקת האם בית הדין שאליו מוסרים את החובות צריך להיות בית דין חשוב ורציני, או שמא כל שלשה אנשים יכולים לשמש כבית דין לענין זה. למעשה השולחן ערוך דורש דווקא בית דין חשוב, ואילו לדעת הרמ״א מספיקים שלשה אנשים פשוטים. המחלוקת הזו יצרה שני סוגים של שטרות פרוזבול: שטר אחד שעליו מחתימים שלשה אנשים והם משמשים כבית הדין, שטר זה מתאים לפסיקת האשכנזים. לפי הספרדים שרוצים למסור את החובות לבית דין חשוב, קשה להטריח ולהחתים את הדיינים על כל שטר פרוזבול, ולכן מי שחותם על השטר הם שני עדים שמעידים שבעל השטר הכריז בפניהם שהוא מוסר את הפרוזבול לבית הדין החשוב. (גם אשכנזים יכולים לחתום על השטר הזה).
מהם הפרטים שצריך למלא בפרוזבול?
שטר הפרוזבול דומה לכל שטר אחר, צריך לכתוב בו תאריך, שם מלא, שם משפחה, שם האב, המקום שבו חתמו על השטר, ובסופו צריכים לחתום שני העדים (או שלשת אלה שמשמשים כדיינים, בשטרות שדורשים זאת). לכתחילה יש להקפיד שהעדים לא יהיו קרובי משפחה ביניהם ולא קרובי משפחה של בעל הפרוזבול.
מה עושים עם הפרוזבול?
את הפרוזבול אין צורך להעביר לבית הדין, הוא משמש כשטר ראיה שהכרזתם שהחובות לא יישמטו. לכן צריך לשמור את הפרוזבול, לפחות עד לראש השנה.
אז מה יהיה עם המצוה?
מצות שמיטת כספים זו מצוה חשובה שבה התורה ביקשה לעצב את הכלכלה היהודית. אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של הכלכלה הוא מעגל העוני – אנשים שנולדים למשפחות עוני ומצוקה ולא מצליחים להשתחרר ולצאת לחיי רווחה. התורה נותנת לכל אחד הזדמנות לפתוח בחיים חדשים כעצמאי שיכול לפרנס את משפחתו בכבוד, ללא עול הנושים שעל צווארו. הפרוזבול שאנחנו חותמים עליו למעשה לא השאיר מקום לקיום המצוה, ועלינו נותרה החובה למצוא את הדרך לממש את רצון התורה.
לשם כך הוקם מיזם נדיבי ארץ, הציבור הרחב ששותף למיזם מעניק הלוואות לקרן נדיבי ארץ, בשעת ההלוואה אתם מתנים שההלוואה הזו לא תהיה כלולה בפרוזבול, והדבר אף כתוב בפרוזבול שעליו תחתמו, וכך כשתסתיים השמיטה ההלוואה שנתתם לנדיבי ארץ תתבטל. בכסף שנצבר ברשות הקרן אנו משתמשים כדי ליישם את העיקרון שקבעה התורה – אנו פונים לבנקים ולנושים שמחזיקים בהלוואות של משפחות במצוקה, מגיעים איתם להסדרי חוב, ומאפשרים למשפחות הללו לצאת לחיים חדשים כשעול החובות הוסר מעליהם. כל זה מתבצע יחד עם ליווי כלכלי שמוודא שהמשפחות הללו לא יחזרו למעגל העוני.
רעיון יפה, המצאה שלכם?
הראשון שמזכיר את ההידור להשתדל לקיים את מצוות שמיטת הכספים כמאמרה ולא לכלול את כל ההלוואות בטופס הפרוזבול, הוא הבן איש חי. אנחנו רק לקחנו את השיטה ושכללנו אותה, הן במטרות שלשמן הכסף הולך, שהן קרובות יותר למגמת התורה במצוות שמיטת כספים, והן בהיקף הכספים שבמיזם. כבר לא מדובר בסכומים קטנים אלא במליונים שנאספים מן הציבור ומשנים למשפחות את החיים מקצה לקצה.
במה נדיבי ארץ שונה מכל מיזם תרומות אחר?
ראשית המיזם מציע לכם להיות שותפים במצוה של פעם בשבע שנים. רבים מאיתנו עברו את כל שנת השמיטה מבלי לגעת באמת בשמיטה ובערכיה, וכעת יש לנו את ההזדמנות להיות חלק ממנה.
ברמה הפרקטית מדובר במיזם שונה לחלוטין מכל מיזמי התרומות היום-יומיים. בדרך כלל דואגים לעזור למשפחה לאוכל, להרים את הראש מעל המים, אולם כעת מדובר במיזם משנה חיים – אנו מלווים משפחות אל מחוץ למעגל העוני, נותנים להן את האפשרות לפתוח דף חדש! מי ששותף לתהליך הזה זוכה להיות שותף בכל ההצלחה של המשפחה מעתה ואילך. זו ייחודיותה של מצות שמיטת הכספים בשונה משאר מצוות הצדקה ומתנות העניים הנוהגות בכל שנה.
כמה מילים לסיום?
שנת השמיטה היא המצוה הארוכה בתורה, והיא נוגעת בנקודות הכי רגישות שלנו: בממון, בשגרת החיים, בביטחון הכלכלי ועוד. זו שנה שנועדה להותיר רושם כך שנצא ממנה שונים מהאופן שבו נכנסנו אליה. מציאות החיים המודרנית המעיטה ברושם שמותירה השמיטה על האדם הממוצע. אך כאן יש לנו הזדמנות לטעום מעט מן המצוה. בינינו מסתובבות משפחות שבשמיטות הקודמות היו שייכות למעגל העוני ובזכות מיזם נדיבי ארץ שהוציא אותם ממעגל החובות – הן כעת חיות חיי רווחה. הן יכולות להצביע על שנת השמיטה כשנה ששינתה את חייהם, כרצון התורה. לכולנו יש הזדמנות להיות שותפים במיזם הגדול הזה!

עוד במדור זה

רגע לפני יום כיפור: איך מוצאים את הכוח לסלוח?

רגע לפני יום כיפור: איך מוצאים את הכוח לסלוח?

מה עושים כשהפגיעה היא כל כך כואבת ועמוקה ומגיעה מאדם…
ירושלים של גלויות ובולים

ירושלים של גלויות ובולים

בתאריך עשרה בטבת החל נבוכדנצר מלך בבל את המצור על…
נפש יהודי הומיה

נפש יהודי הומיה

סניף בני עקיבא ׳המנשה׳ בנוף הגליל אומנם מונה בינתיים רק…
״ואז התחלתי להניח״

״ואז התחלתי להניח״

שנים ארוכות שאלון מליק (33) מכפר ורדים, ״ממשפחה חילונית לחלוטין״,…
נקודת המפגש בין המציאות הטכנולוגית לבין ההלכה

נקודת המפגש בין המציאות הטכנולוגית לבין ההלכה

״אישה אחת התקשרה אליי לאחר שכבר גמרה אומר בליבה למכור…
הכי קרוב לאימא רחל

הכי קרוב לאימא רחל

ישיבת ׳בני רחל׳ בקבר רחל, ישיבה גבוהה ציונית, הוקמה לפני…
לא רק 7 מצוות בני נח

לא רק 7 מצוות בני נח

ניסיתי לחשוב עם עצמי מה מעכב את תהליך הגאולה, ושמתי…
בר מצווה בגיל 82

בר מצווה בגיל 82

ג׳ורג׳ זהבי ואשתו לובה עלו מאוזבקיסטאן לארץ ישראל לפני למעלה…
מבצע עץ האתרוגים בשכם

מבצע עץ האתרוגים בשכם

מצוות ארבעת המינים היא אחת המצוות החביבות ביותר ביהדות, והאתרוג…
22 שנה לנטישת קבר יוסף

22 שנה לנטישת קבר יוסף

קוראי גילוי דעת האהובים, כפי שידוע לכם אני מועמד במקום…
מלובלין יצאה גמרא

מלובלין יצאה גמרא

נתחיל בגילוי נאות: הקשר שלי ל'דף היומי' הוא ממש לא…
הלב של נמרוד לב

הלב של נמרוד לב

אתה ׳עושה׳ כבר סליחות?״, שואל אותי בפתח השיחה הזמר והיוצר…
שמיטת כספים – שיא השמיטה

שמיטת כספים – שיא השמיטה

שמיטת כספים בסיומה של השמיטה נראית נפרדת משמיטת הקרקע ומצוותיה…
ניצחון הרוח

ניצחון הרוח

המרד הגדול – מצעד האווילות או סוד הקיום', ספרו של…
שמיטת כספים

שמיטת כספים

אם נשאל אדם ממוצע ברחוב מה המושג ״שמיטה״ אומר לו,…
מחילת עוונות בנדיבי ארץ

מחילת עוונות בנדיבי ארץ

השבוע בתאריך י"ב בתמוז חל יום פטירתו של הרב יעקב…
Scroll to Top
גלילה למעלה