תוצאות החיפוש

נעצרה המגפה

לפני כמעט אלפים שנה, נפטרו 24 אלף זוגות תלמידים של רבי עקיבא בזמן קצר, כחודש. מאות הלוויות בכל יום, ורבי עקיבא מספיד עוד תלמיד, ומבקר

גלילה למעלה