גליון 511

תוצאות החיפוש

יאיר לפיד ונפתלי בנט

פתאום קם העם והפיל את הממשלה

השבוע לפני שנה בדיוק הושבעה ממשלת בנט. זו הממשלה הראשונה בישראל שהציבור לא בחר בה והראשונה שהפכה מפלגה ערבית לחלק אינטגרלי ממנה, על אף השפלת

תיקון חברתי

חז"ל לומדים מלשון הפסוק "דבר אל כל עדת בני ישראל… קדושים תהיו" שפרשה זאת נאמרה ב'הקהל'. בדרך כלל, את רוב הדברים היה משה רבנו אומר

כי בזכירה סוד הגאולה

אנו עומדים בימים שבין פסח לעצרת. בפרשתנו, פרשת אמור, נקרא את הפסוקים העוסקים במועדי ישראל השונים (פרק כ"ג) ובתוכם גם בשני החגים הנ"ל. רבות נכתב

יום עצמאות שמח במיוחד

פעמים רבות יום העצמאות אינו נחוג ביומו המקורי. מורנו הרב דרוקמן שליט"א נוהג להדגיש בשם  הרצי"ה זצ"ל, שבשנים אלו בא לידי ביטוי קידוש ה' ביום

יום העצמאות יום של שמחה מהתורה

מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר ומלמד את הגמרא במסכת חגיגה [ה,ב], שם מדובר על שלש דמעות שיש כביכול לקב"ה: אחת על מקדש ראשון,

עבד של בורא עולם

בעוד ימים ספורים נסב כולנו אל שולחן הסדר. במרכז ההגדה עומדות השאלות של ארבעת הבנים. נעיין תחילה בשאלתו של הבן החכם "מה העדות, החוקים והמשפטים

שולט ונשלט

מעשה יעקב וצאן לבן הוא תורה חתומה בפני רבים. גם כשלומדים את פרשת 'ויצא' לא שומעים כמעט אף פעם דבר תורה מתוך קטעים אלה. קשה

גדול ובגדול

חכמינו אומרים ש"בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" (סוטה יא:). תקופת העבדות קוצרה, ושואל העולם: למה זה בזכות נשים צדקניות? ומתרצים: שהנשים

לשים סוף לתיאטרון האבסורד

זה היה צפוי: ברוב של שמונה שופטים מול אחד, הפך השבוע בית המשפט העליון את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית, והחליט לאשר את התמודדותה של

זכות בתיה

"וְאֵלֶּה בְּנֵי בִּתְיָה בַת פַּרעֹה" ספר דברי הימים מעניק לבת פרעה אות כבוד, וקורא לה בשם שמשמעותו בתו של ה'. בתיה זכתה לגדל את מנהיגו

גלילה למעלה