תוצאות החיפוש

נעליים של הורים ושל תינוק

משפט שלמה של ימינו

בילדות כשלמדתי בתנ״ך על משפט שלמה, זה תמיד היה נראה לי בלתי אפשרי לחלוטין. סיטואציה הזויה שכזו, אולי אפילו דיון היפותטי, אבל לגמרי היה ברור

שופר, טלית ומחזור

תשובה ארצישראלית

האם סגולת התשובה פועלת רק בארץ ישראל?אחד מסיווגי המצוות היותר רווחים הוא בין 'מצוות התלויות בארץ' ובין 'מצוות שאינן תלויות בארץ'. על הסוג הראשון נמנות

ידיים מופנות כלפי מעלה בבקשה

אנחנו כל כך מצפים ורוצים ילד

ניגשת ומביטה בלוח השנה, עוד שבועיים אלול מסתיים, במוצ”ש הקרוב גם האשכנזים מצטרפים לאמירת הסליחות, הימים הנוראים הולכים ומתקרבים, ואין שום דרך לברוח מהם.ההורים משני

הריסות מגוש קטיף

שרט כתום

״משובחים״! נשמעה הקריאה מכיוון מזרח וכולנו הפנינו את מבטינו. כך נקראנו בגוש שנקטף באיבו. משחק-מילים משעשע על ראשי התיבות שב״חים – שוהים בלתי חוקיים באדמה

תיקון חברתי

חז"ל לומדים מלשון הפסוק "דבר אל כל עדת בני ישראל… קדושים תהיו" שפרשה זאת נאמרה ב'הקהל'. בדרך כלל, את רוב הדברים היה משה רבנו אומר

כי בזכירה סוד הגאולה

אנו עומדים בימים שבין פסח לעצרת. בפרשתנו, פרשת אמור, נקרא את הפסוקים העוסקים במועדי ישראל השונים (פרק כ"ג) ובתוכם גם בשני החגים הנ"ל. רבות נכתב

יום עצמאות שמח במיוחד

פעמים רבות יום העצמאות אינו נחוג ביומו המקורי. מורנו הרב דרוקמן שליט"א נוהג להדגיש בשם  הרצי"ה זצ"ל, שבשנים אלו בא לידי ביטוי קידוש ה' ביום

יום העצמאות יום של שמחה מהתורה

מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר ומלמד את הגמרא במסכת חגיגה [ה,ב], שם מדובר על שלש דמעות שיש כביכול לקב"ה: אחת על מקדש ראשון,

עבד של בורא עולם

בעוד ימים ספורים נסב כולנו אל שולחן הסדר. במרכז ההגדה עומדות השאלות של ארבעת הבנים. נעיין תחילה בשאלתו של הבן החכם "מה העדות, החוקים והמשפטים

Scroll to Top
גלילה למעלה