לפעמים אדם צריך אדמו”ר

הרב קוק

לפעמים אדם צריך אדמו”ר

החזן מאיר דורפמן

סיפורים מחייו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל

 בשטיבלך ממנו יצא, בפולין, כדי לעלות לארץ כחלוץ, הרב כל כך כעס על עזיבתו עד שהזהיר את חסידיו לבל ישב איש על מקומו, כדי להתרחק ממנו ומדרכו כמה שיותר, לדראון עולם. לא עבר זמן רב והכל שם בגולה עלה בלהבות, כידוע, אמר מוטי בצער, וכאן הוא בנה עיר תורה וחסידות.

לפעמים אדם צריך אדמו”ר

לפעמים אדם צריך אדמו”ר

החזן מאיר דורפמן

סיפורים מחייו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל

 בשטיבלך ממנו יצא, בפולין, כדי לעלות לארץ כחלוץ, הרב כל כך כעס על עזיבתו עד שהזהיר את חסידיו לבל ישב איש על מקומו, כדי להתרחק ממנו ומדרכו כמה שיותר, לדראון עולם. לא עבר זמן רב והכל שם בגולה עלה בלהבות, כידוע, אמר מוטי בצער, וכאן הוא בנה עיר תורה וחסידות.

אחרונים במדור זה

״מה יהיה עם הדור הזה?...״

״מה יהיה עם הדור הזה?...״

ר׳ אריה בינה, ראש ישיבת ׳נתיב מאיר׳ ומייסד ישיבות הסדר…
חינוך ל׳דמוקרטיה׳? ב...בית המדרש!

חינוך ל׳דמוקרטיה׳? ב...בית המדרש!

זכיתי כמה פעמים לקבל עצות והדרכות הלכתיות מהדיין החיפאי הרב…
סיפורים ששמעתי

סיפורים ששמעתי

01 סיפר לי ר׳ מאיר הכהן סינגר: ״גדלתי בארה״ב בתקופה…
על הרב שג"ר – 15 שנים לפטירתו

על הרב שג"ר – 15 שנים לפטירתו

ישבתי כבחור בבית המדרש של ישיבת 'קבר יוסף' בשכם ולמדתי…
הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל

הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל

01לפני כמה שנים סיפר לי ד״ר ישראל קוגן, קרדיולוג ואיש…
יניח למקדש את אבן הפינה

יניח למקדש את אבן הפינה

01״את אחד המשוריינים שאתה רואה בצידי הדרך לירושלים – אני…
פוסקים ללא אג׳נדה

פוסקים ללא אג׳נדה

״אבל הרב הזה הוא…חרדי״.מיהו הפוסק שעודד ׳חרדים׳ שלא לגור בשכונות…

בנערותי שאלתי את ר’ אריה בינה זצ״ל, ראש ישיבת נתיב מאיר ומייסד ישיבות הסדר רבות: ‘איך הגיבו בישיבת מיר כשהרב עזב אותה אחרי 10 שנים כדי לעלות לארץ כחלוץ? האם לא התנגדו?’ -’איני מבין שאלתך. מדוע שיתנגדו לעליה לארץ ישראל?’ השיב. – ‘לפחות לענין הפסקת הלימוד בישיבה ויציאה לעבודה’, אמרתי. ‘ההיפך בדיוק. הם עודדו, שמחו ובירכו’, אמר ר’ אריה.
לעומת זאת, סיפר לי מוטי זיסר ז״ל, דומני שעל הסבא של אשתו, ר’ יצחק גרשטנקורן, מייסד המושבה בני ברק, סיפור קשה: בשטיבלך ממנו יצא, בפולין, כדי לעלות לארץ כחלוץ, הרב כל כך כעס על עזיבתו עד שהזהיר את חסידיו לבל ישב איש על מקומו, כדי להתרחק ממנו ומדרכו כמה שיותר, לדראון עולם. לא עבר זמן רב והכל שם בגולה עלה בלהבות, כידוע, אמר מוטי בצער, וכאן הוא בנה עיר תורה וחסידות.
כשקראתי בספרו של הרב אברהם וסרמן “קורא לדגל” על קשריו העמוקים של ר’ יצחק גרשטקורן עם הרב קוק, ונזכרתי בסיפור הדחיה הנ״ל, הבנתי את הצורך החזק שלו בתמיכת הרב בהקמת בני ברק. הוא התלבט בכל שלב, והרב דחף ועודד אותו לקנות אדמות, ליישב בהן חקלאים. הוא נסע לפולין לגייס חלוצים שומרי מצוות, והרב קוק נתן בידו כתבי תמיכה וחיזוק. אחרי ספיקות ודחיות מחלק מהאדמו״רים באירופה (לא כולם! רבים קראו לעלות), הוא היה זקוק לדמות של אדמו״ר כמו הרב קוק שיחזק אותו בכל שלב במהלך.
בציטוט מאחד מספריו מתוארת באריכות פגישתו הראשונה עם הרב קוק. הוא מתמקד בהוד הקדושה, בפנים המיוחדות, בהנהגות, בדיוק כפי שמתאר חסיד נלהב את דמות רבו. הוא מתאר את בית “מרן” בירושלים, כמקום שאליו הוא מגיע כל אימת שצריך להתקדם, להתלבט, לקבל חיזוק, לחזק אחרים. חשבתי, אולי זהו אחד מסודות השפעת הרב: החלוצים הללו היו חסרים אדמו״ר…

אחרונים במדור זה

״מה יהיה עם הדור הזה?...״

״מה יהיה עם הדור הזה?...״

ר׳ אריה בינה, ראש ישיבת ׳נתיב מאיר׳ ומייסד ישיבות הסדר…
חינוך ל׳דמוקרטיה׳? ב...בית המדרש!

חינוך ל׳דמוקרטיה׳? ב...בית המדרש!

זכיתי כמה פעמים לקבל עצות והדרכות הלכתיות מהדיין החיפאי הרב…
סיפורים ששמעתי

סיפורים ששמעתי

01 סיפר לי ר׳ מאיר הכהן סינגר: ״גדלתי בארה״ב בתקופה…
על הרב שג"ר – 15 שנים לפטירתו

על הרב שג"ר – 15 שנים לפטירתו

ישבתי כבחור בבית המדרש של ישיבת 'קבר יוסף' בשכם ולמדתי…
הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל

הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל

01לפני כמה שנים סיפר לי ד״ר ישראל קוגן, קרדיולוג ואיש…
יניח למקדש את אבן הפינה

יניח למקדש את אבן הפינה

01״את אחד המשוריינים שאתה רואה בצידי הדרך לירושלים – אני…
פוסקים ללא אג׳נדה

פוסקים ללא אג׳נדה

״אבל הרב הזה הוא…חרדי״.מיהו הפוסק שעודד ׳חרדים׳ שלא לגור בשכונות…

שתפו

Scroll to Top
גלילה למעלה