ד"ר שמואל יעקובסון

ביטול עילת הסבירות

ד"ר שמואל יעקובסון

ד"ר שמואל יעקובסון

אחד מפרקי הרפורמה שמציע שר המשפטים, יריב לוין, הוא ביטול עילת הסבירות. לנוכח גלי הביקורת העצומים כדאי להבין במה בדיוק מדובר. ובכן, שני ענפים קרובים של המשפט הם התחום המנהלי והתחום החוקתי. הראשון – עניינו ביקורת על החלטות של הרשות המבצעת, והשני – בהגדרה רחבה, עניינו ביקורת על החלטות רשויות השלטון העליונות, וביניהן – הרשות המחוקקת.
הביקורת השיפוטית בשני תחומים אלה לא הוסדרה בחקיקה, ובמרביתה נסמכת על כללים שהם יצירה שיפוטית שירשנו מהמשפט המנדטורי. כך, באפשרות בית המשפט לבטל החלטה מנהלית שהיא מפלה או שרירותית שאינה מנומקת, שנתקבלה תוך הפרת חובת היוועצות שקיימת בחוק, שנתקבלה על ידי גורם שאינו מוסמך, ועוד.
מרבית עילות ההתערבות במשפט האנגלי הן מוגדרות וברורות באופן יחסי. בין אותן עילות אנגליות הייתה גם עילה של אי-סבירות קיצונית, שעניינה החלטה שאינה מתקבלת על הדעת בכל צורה שהיא.
בתהליך שהחל בשנות ה-90 והתעצם בעשורים האחרונים, בהובלת השופט אהרן ברק, נטל בית המשפט העליון עילה זו והרחיב אותה למעין עילת סל המאפשרת התערבות בכל החלטה מנהלית או חוקתית, אם בית המשפט, המייצג את ערכי ׳הציבור הנאור׳, מוצא שהיא אינה סבירה.
אומנם ברמת הרטוריקה ציין בית המשפט כי אינו בא להחליף את שיקול הדעת של הרשות המבצעת וכי קיים ׳מתחם סבירות׳, שרק חריגה ממנו תאפשר התערבות; אך במישור המעשי התערבות בית המשפט בהחלטות מנהליות וחוקתיות הלכה והתגברה עד אשר הגענו למצב שבו היום לא ניתן בכלל למנות אדם לתפקיד ציבורי או לשנות איזה נוהל או איזו תקנה, מבלי להמתין להחלטת בג״ץ בנושא. ובמציאות בג״ץ החליף את שיקול דעת הרשות המבצעת בשיקול דעתו.
החלטת הפיטורין של השרים דרעי ופנחסי בשל הגשת כתב האישום נגדם למשל, נסמכה על עילה זו, למרות סעיף חוק ברור שקבע שפיטורי שר או ראש ממשלה הם רק לאחר הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שיש בה קלון. שלוש החלטות לפסול חוקים המאפשרים לעצור מסתננים בלתי חוקיים נסמכו גם כן על עילה זו, כשבית המשפט העליון קבע למשל שמאסר של מסתנן למשך שנה ׳אינו סביר׳, אך למשך חצי שנה הוא ׳סביר׳. אינספור החלטות מינויים נפסלו תוך התערבות בוטה בהחלטות הרשות המבצעת. החלטות ׳ממשלות מעבר׳ מהימין נפסלו פעם אחר פעם בעילה זו, כולל אפילו ניסיון למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה (בחוק עצמו אין כל הוראה הקובעת כי החלטת ממשלת מעבר היא שונה מכל החלטת ממשלה אחרת), ואילו החלטות ממשלת מעבר מהשמאל – גם מינוי רמטכ״ל ואפילו מסירת שטחי מדינה ימיים, כולל נכסים אסטרטגיים לאויב – נקבעו דווקא כ׳סבירות׳.
עינינו הרואות – עילת הסבירות, כפי שנוהגת היום בבתי המשפט, מאפשרת הלכה למעשה שליטה מלאה של בית המשפט על הרשות המבצעת. בניגוד לזעקות הנשמעות – ביטול עילה זו לא יביא ולו לפגיעה קלה בזכויות אזרח כלשהו. חשוב להבין כי יתר העילות של המשפט המנהלי תעמודנה בתוקפן. החלטה שרירותית, מפלה, בלתי מנומקת, החלטה שנתקבלה בלא לשמוע את הצדדים הרלוונטיים – עדיין תוכל להתבטל. אבל בדרך זו ניתן יהיה למנוע החלפת שיקול דעתה של הרשות המבצעת על ידי רשות אחרת, שנטלה לעצמה סמכות ללא אחריותיות (accountability) לתוצאות החלטותיה.
דווקא אחת הדוגמאות שהובאה על ידי כתבי המשפט ממחישה זו: לאחר אסון המסוקים התערב בג״צ בהחלטת שר הביטחון, כך שעל האנדרטה שהוקמה לזכר הנופלים יירשם כי נפלו ב׳אסון׳ המסוקים ולא ב׳תאונת׳ המסוקים. האם באמת יכול מאן דהוא לטעון שניסוח אחד ׳סביר׳ יותר ממשנהו? או שכל הכוונה היא להראות מי אומר את המילה האחרונה.
אלא שכמו תיקונים מוצעים אחרים, גם לביטול עילת הסבירות לא תהיה ׳נפקות ממשית׳ בשטח, אם הוא לא ילווה במינויים מתאימים. שכן רוח המערכת המשפטית, על הדירקטיבות השולטות בה, תביא להרחבת עילות מנהליות או חוקתיות אחרות בדרך של פרשנות על מנת לשמר את כוחה. כך שרק מינוי שופטים שמרנים, ענווים, בעלי הבנה מעמיקה בנושא הפרדת הרשויות; כאלה שמבינים שתפקידם הוא לשרת את הציבור – יוכל להביא לתוצאות מעשיות של התיקונים המוצעים.
ומשפט אחד לסיום לקואליציה: אין ללכת שבי אחרי הקריאות ל׳הידברות׳ ולהקמת ועדות כאלה ואחרות לבחינת התיקונים המוצעים על מנת לנסות להגיע לניסוח מוסכם. השמאל והפרוגרס לא יסכימו לכל תיקון מהותי שהוא, וכל המטרה היא לסכל את הרפורמה המוצעת. נשיא המדינה, שהוא באמת אדם לבבי מאוד, לא הזדעק כאשר נמסרו שטחי מדינה לחיזבאללה ללא תמורה, לא ביקש מראש הממשלה לשעבר לפיד להגיע לעמדה מוסכמת עם מחצית העם הציוני הלאומי, לא ביקש אפילו שאותו כתב כניעה יובא להחלטת הכנסת. כך שהוא מוזמן להתכבד, לשבת ביציע ולצפות גם הפעם.

עוד במדור זה

ציון בלתי מספיק

ציון בלתי מספיק

בשבוע האחרון חגגו בהתיישבות הקמת מבנה קבע לישיבה בחומש. זאת,…
המשפט הפלילי לא מתאים לטיפול בפורעים

המשפט הפלילי לא מתאים לטיפול בפורעים

בהחלטה מהימים האחרונים הורתה שופטת בית המשפט העליון. רות רונן,…
הפתרון: השתלטות מחדש על רצועת עזה

הפתרון: השתלטות מחדש על רצועת עזה

'מגן וחץ' מאחורינו כאשר חברי הקואליציה וכן חלק מאנשי התקשורת…
הדתה בהכתרה?

הדתה בהכתרה?

המכה שנגרמה למצביעי המחנה הלאומי בעקבות כניעת נציגיו למחאות הפרוגרס…
הסיפור שמנהיגי הרפורמה לא סיפרו

הסיפור שמנהיגי הרפורמה לא סיפרו

המכה שנגרמה למצביעי המחנה הלאומי בעקבות כניעת נציגיו למחאות הפרוגרס…
מדרום תיפתח הרעה?

מדרום תיפתח הרעה?

בשבוע האחרון הופצה במרשתת הערכה של המזרחן יוצא אמ״ן, ד״ר…
כתב אישום נגד דונלד טראמפ

כתב אישום נגד דונלד טראמפ

אודה על האמת, לאחר המפלה הצורבת של שארית הרפורמה המשפטית…
לאן הולכים מכאן

לאן הולכים מכאן

בשעת כתיבת שורות אלה (ג בבוקר) חווה המחנה הלאומי תחושת…
דת האקלים

דת האקלים

ידיעה קטנה שנחבאה השבוע בעמודים הצדדיים בעיתון, סיפרה כי פעילת…
'ההפיכה המשטרית' ודונלד טראמפ

'ההפיכה המשטרית' ודונלד טראמפ

התקשורת הפרוגרסיבית, כהרגלה, מציגה כל מנהיג בינלאומי שתומך במדינת ישראל, כ"הזוי"…
יד קשה בטרם פורענות

יד קשה בטרם פורענות

לאחר שגורמי הפרוגרס הפנימו כי זו הפעם קיים דור צעיר…
לא מתנצלים ולא מדברים

לא מתנצלים ולא מדברים

״נער הייתי, גם זקנתי, ומעולם לא ראיתי תופעה שכזו, שבה…
האם יש צורך בלשכת עורכי הדין? חלק ב'

האם יש צורך בלשכת עורכי הדין? חלק ב'

בטור בשבוע שעבר הוצגו העיוותים שנוצרו כתוצאה מהיות לשכת עורכי…
האם יש צורך בלשכת עורכי הדין?

האם יש צורך בלשכת עורכי הדין?

לאחרונה נחשפה פרשיה נוספת, מיני רבות, הקשורה ללשכת עורכי הדין.…
גירוש, רק גירוש

גירוש, רק גירוש

01הפיגוע הנורא מערב שבת האחרון העלה שוב לדיון את השאלה…
שיערך הארוך נערה, שיערך הקצר

שיערך הארוך נערה, שיערך הקצר

השיר שהובא בכותרת, מאת יהודה עמיחי (בוצע על ידי הדודאים…
Scroll to Top
גלילה למעלה