חינוך וחברה

הרפורמה במערכת המשפט טובה ליהודים?

הרפורמה במערכת המשפט של שר המשפטים, יריב לוין, מוצגת על ידי השמאל כ׳הפיכה משטרית׳ שלא הוצגה לציבור לפני הבחירות. ״המהלך חייב להיעשות בפעולה מאוד יעילה וחדה״, אמר לוין חודש לאחר נפילת ממשלת לפיד • בנוסף - ד״ר שמואל יעקובסון בוחן את סעיפי הרפורמה החשובה

ד"ר שמואל יעקובסון ואלעד הומינר

ד"ר שמואל יעקובסון ואלעד הומינר

לוין סיכם את דבריו: ״כל השינויים האלה אי אפשר לבצע אותם בעיניי בלי לטפל בשורש העניין, ושורש העניין הוא בסוף הרכב בית המשפט העליון. מכיוון שבסוף מה שיקרה, שכל שינוי שיעשה ייעצר שם. ולכן אם אנחנו רוצים לתקן את העניין הזה אנחנו מוכרחים קודם כל לעשות את התיקון והשינוי בבית המשפט העליון, ואחר כך באופן טבעי הדבר הזה יתחיל להיות ישפיע למטה״.
״המהלך הזה מחייב קצת יותר מ-61, אולי 62-63 חברי כנסת, שמחויבים לעניין הזה באופן מלא. הוא מחייב את יושב ראש הקואליציה ואת יושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש ועדת חוקה, שגם הם כולם בתוך העניין הזה עד הסוף״. אם לא די בכך, לוין הדגיש: ״המהלך חייב להיעשות, בניגוד אולי למה שחושבים, לא באיזה תהליך ארוך אלא בפעולה מאוד יעילה וחדה, משום שאנחנו מכירים את המערכות האלה, ויודעים למה הן מסוגלות אם הדברים יתארכו. זה בעיניי האתגר הכי גדול שמונח לפנינו״.
נחזור 12 שנים לאחור. יריב לוין הציע כבר בשנת 2011 לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים. בשנת 2013 ניסה לקדם ביחד עם איילת שקד מספר הצעות חוק, ובהן הגבלת סמכות בג״צ לפסול חוקים, אפשרות לחוקק מחדש חוק שפסל בג״צ, הענקת סמכות לכנסת לבחור את נשיא בית המשפט העליון, ושינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. בריאיון שנערך עימו ב-2019 פרש לוין את משנתו ופירט את כל סעיפי הרפורמה המשפטית שהוא מתכנן לבצע.
לקראת הבחירות לכנסת ה-25 הופיעה תוכנית ׳חוק וצדק׳ לשינויים במערכת המשפט במצע של מפלגת ׳הציונות הדתית׳. בפתח ישיבת הציונות הדתית שנערכה ביום שני השבוע, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, השיב לטענה של לפיד: ״אני שומע את יאיר לפיד אומר שצריך לערוך משאל עם על התוכנית, ואני שומע אנשי תקשורת שטוענים שלא היינו גלויים בנוגע לתוכנית הזו במהלך הבחירות. זה פשוט מגוחך. הצגנו במערכת הבחירות את תוכנית ׳חוק וצדק׳ לתיקון מערכת המשפט בישראל, תוכנית מפורטת שכוללת את כל רכיבי הרפורמה בשלב הזה וצעדים נוספים להמשך. התקיים על כך שיח ציבורי ער. גם המפלגות החברות: הליכוד, ש״ס ויהדות התורה הביעו תמיכה בזמן אמת בעקרונות הרפורמה״.
ואכן, בקמפיין הבחירות של הליכוד הוזכרו מספר פעמים תיקונים במערכת המשפט, ובקמפיין של יהדות התורה ומפלגת ש״ס הן תמכו ללא סייג בפסקת התגברות בשל סוגיית גיוס חרדים לצבא ופסיקות בענייני דת.
הרפורמה המדוברת מורכבת מכמה הוראות חיקוק במספר שלבים
ימים יגידו כיצד תעבור הרפורמה והאם יוכנסו בה שינויים כאלה ואחרים. אולם כבר כעת ניתן להרהר האם הרפורמה המוצעת על ידי יריב לוין באמת ׳משדדת מערכת״? הטובה היא אם רעה? לשם כך, כדאי לבחון במה בדיוק מדובר. הרפורמה המדוברת מורכבת מכמה הוראות חיקוק, במספר שלבים.
בשלב הראשון, כך מסביר ד״ר יעקובסון, מדובר על שלושה תיקוני חקיקה, והרי הם לפניכם.
פסקת ההתגברות
בתחילת שנות ה-90 העבירה הכנסת, במהלך מתוכנן ומתוזמר על ידי אהרן ברק ושליחיו ממפלגת ׳שינוי׳ הליברלית דאז, שני חוקי יסוד – כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. חוקי היסוד הללו כללו מעין נוסח הצהרתי ולפיו אין פוגעים בזכויות שהוקנו בהם אלא באופן מידתי ולתכלית ראויה, אך לא כללו הוראה מפורשת שלפיה בית המשפט מוסמך לבטל חוקים. בדיעבד פרסם אוריאל לין (יו״ר ועדת חוקה דאז), כי המדובר היה במעשה הונאה ממש, שכן יוזמי החוק התכוונו מלכתחילה להסמיך את בית המשפט לפסול חוקים מבלי לדווח זאת לציבור חברי הכנסת. מעט מאוד חברי כנסת עלו על התרמית בזמן אמת. לאחר פסיקה זו החל בית המשפט העליון להתערב במעשה החקיקה, שעד לאותה העת היה מסור בלעדית לשיקול דעתה של הרשות המחוקקת – הכנסת.
חשוב להבין כי התערבות בית המשפט אינה באה לידי ביטוי רק בחוקים שבוטלו בפועל (22 חוקים מאז), אלא באלפי הצעות חוק שלא הובאו כלל להצבעה, מאחר שהיועצים המשפטיים חיוו דעתם שהם ״לא יעברו בג״צ״. אחד השופטים הבכירים בארצות הברית, ריצ׳רד פוזנר, הגדיר את מה שעשה בית המשפט העליון כ״פירטיות משפטית״. חשוב גם לדעת, כי בדמוקרטיות גדולות ומפוארות, כגון בריטניה, אין כלל סמכות לבית משפט להתערב במעשי חקיקה, ובמדינות שסמכות זו קיימת, בדרך כלל, ממונים השופטים על ידי דרג פוליטי, כך שהם שליחי העם ומשקפים את רצון הבוחרים. שיטה כמו בישראל, שבה מיעוט אוטוקרטי שאינו נבחר מבטל חוקים – אינה קיימת באף דמוקרטיה שהיא.
פסקת ההתגברות המוצעת בפירוש איננה הפתרון הטוב ביותר. על פי הפתרון המוצע, תינתן באופן רשמי לבית המשפט העליון הסמכות לפסול חוק, סמכות שכאמור עד כה נלקחה בעורמה, ברוב מסוים של שופטים (כרגע מציעים 12 מתוך 15). רק במצב שבו ביטול החוק לא היה פה אחד – תוכל הכנסת, ברוב של 61 ח״כים, להתגבר על הביטול, וגם זאת בהוראת שעה שתדרוש אשרור של הכנסת שלאחריה.
להצעה זו כמה חסרונות עיקריים: 1. אותה סמכות, שעד כה נלקחה בעורמה, תהפוך לרשמית, והדבר יביא ל׳סופר נובה׳ של התערבויות במעשי חקיקה. 2. כאשר בית המשפט, שגם בתוכו ישנן מערכות לחצים פנימיות המאפשרות ׳ליישר׳ שופטים סוררים (הא ראיה, שמעולם לא הצביעו נציגי השופטים בפורום כלשהו בניגוד לעמדת נשיאת בית המשפט העליון) יקבל החלטה פה אחד – לא יתאפשר כלל ביטול, וכאשר תעמוד על הפרק החלטה חשובה באמת למחנה הפרוגרסיבי – ההחלטה תתקבל פה אחד. 3. במצב שבו תעמוד החלטה הרת גורל על הפרק – לעולם לא תגיע הכנסת לרוב הדרוש. קואליציית הימין שנבחרה כעת מבוססת גם על צירוף נסיבות שנולד, בעיקר, מפירוד במחנה השמאל. וגם אז – מדובר ברוב של ארבעה חברי כנסת. כשתעמוד על הפרק החלטה חשובה באמת – תמיד יימצאו כמה חברי כנסת שנתונים בחקירה ויפחדו להסתכסך עם מערכת המשפט; תמיד יימצאו במחנה הימין גם כמה חנפנים, סגנון נסיכי הליכוד, שיבקשו לשאת חן בעיני התקשורת ודעת הקהל ה׳נחשבת׳. כך שאותו ביטול ארעי וחלש של פסיקת בית המשפט – לא יעבור.
בחסידות נאמר, שהמוח היהודי חושב באופן עקמומי בעוד שגוי חושב ישר. מדוע ללכת סחור סחור? קיים פתרון פשוט וקל: לבטל את חוקי היסוד ולהחזיר את המצב כפי שהיה בטרם חקיקתם. זכויות האדם היחידות שהתקדמו בשל אותם חוקי יסוד הם זכויות המחבל והעבריין. אותם חוקים לא מנעו גירוש אלפי אנשים מביתם, ואף לא מנעו פגיעה בזכות ההפגנה או מעצר סיטונאי של אזרחים ללא ראיות, לרבות קטינות שכל חטאן היה שסירבו להזדהות. כמו שבאו אותם חוקי יסוד, כך ייצאו להם מחיינו, ואז – כמו באנגליה וכמו בישראל לפני 1992, יהיה בית המשפט מוסמך להצביע על בעייתיות בחוק כלשהו ולהמליץ כראות עיניו, אך לא להתערב בו.

ביטול עילת הסבירות
על כך הרחבנו בטור משבוע שעבר. בתהליך זוחל, המציא בית המשפט העליון עילת התערבות בכל החלטה מנהלית, שמשמעותה האמיתית היא – החלפת שיקול הדעת של הרשות בשיקול דעתו של בית המשפט. אלא, שבעוד ששר המנהל משרד ממשלתי נבחר לתפקידו בידי הציבור והוא בעל אחריותיות כלפי בוחריו, לבית המשפט נתונה סמכות ללא אחריות כלל, כך שבניגוד להבניית התודעה בשיח הציבורי, דווקא הוא נוטה לקבל החלטות פופוליסטיות. כך הורה בית המשפט על מיגון מבנים מסוימים בעוטף עזה, מבלי שעליו 

להצביע על מקור תקציבי לכך, כשבעקבות החלטה זו ייתכן שבגבול הצפון יהיו מוסדות חינוך לא ממוגנים, או אולי תהיה תרופה שלא נכנסת לסל הבריאות.
חשוב לציין שמלבד עילת הסבירות קיימות עילות רבות אחרות לביקורת החלטות מנהליות, כגון אי-חוקיות, אי-קיום חובת היוועצות, שיקולים זרים, שרירותיות, הפליה. אלא שעילות אלה מוגדרות יחסית, ואילו עילת הסבירות היא ערטילאית וסובלת כל פירוש שהוא. כך שביטול עילה זו פשוט הכרחי אם רוצים להשיב את המשילות לנבחרי העם.
אך חשוב להעיר שגם פסקת ההתגברות וגם ביטול עילת הסבירות לא ישנו באמת את מצב המשילות בשטח, כל עוד לא יבין המחנה הלאומי והשמרני כי עליו להחליף את הפרסונות המפעילות את ׳מדינת העומק׳, ואשר מונעות מנבחרי הציבור לממש את מדיניותם.
שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים
כאן נכנס התיקון השלישי המוצע – שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. ועדה זו מורכבת כיום משלושה שופטים של בית המשפט העליון שני חברי לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת, כשקיימת מסורת בלתי כתובה שלפחות אחד מחברי הכנסת יהיה מהאופוזיציה. היות שנציגי לשכת עורכי הדין המופיעים בוועדה הם בעצמם עורכי דין פעילים, על פי רוב אינם מעוניינים לסמן עצמם כמעוניינים למערכת המשפטית, ובמקרי בוחן חשובים הם מתיישרים עם שופטי בית המשפט העליון, שכשלעצמם – שוב, בניגוד להבניית התודעה בתקשורת, מעולם, אפילו לא פעם אחת – לא הפעילו שיקול דעת עצמאי, אלא הם ממלאים הנחיות של נשיאת בית המשפט העליון.

באופן זה לשופטי בית המשפט העליון רוב כמעט קבוע בוועדה, ואם נוסיף את נציג האופוזיציה, שבשנים האחרונות אף פעם אינה מצביעה עניינית אלא היא מעוינת תמיד להחלטות הקואליציה – מדובר ברוב ממובה שמאפשר לסכל כל יוזמה של נבחרי העם. רוב זה מאפשר חופש מוחלט לשופטים במינוי שופטי הערכאות ה׳מבררות׳, כלומר בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי. 

כשמדובר במינוי לבית המשפט העליון – על פי תיקון שנעשה בחוק, יש צורך ברוב של שבעה חברים, כך שגם אז יש יתרון מובהק לשופטים, הגם שקיימת זכות וטו לנבחרי הציבור שמחייבת התחשבות מסוימת בדעתם.

על פי התיקון המוצע – יוחלפו נציגי לשכת עורכי הדין בשני נציג ציבור, והם ימונו על ידי שר המשפטים, כשלפחות אחד מהם עו״ד. תיקון זה הוא אנמי ביותר, שהרי לנציגי ציבור מסוג זה נטייה מוכחת לחבור למחנה הפרוגרסיבי. הצעת תיקון אחרת שהועלתה על ידי ח״כ שמחה רוטמן, קובעת כי הוועדה תהיה מורכבת משישה נבחרי ציבור – שלושה שרים, שלושה ח״כים הממונים על ידי הקואליציה, וכן שלושת שופטי בית המשפט העליון, כך שיהיה רוב מוצק יותר לנבחרי הציבור, אך עדיין תיוותר על כנה זכות וטו לשופטים על מינויים לבית המשפט העליון. 

תיקון זה טוב בהרבה, אך עדיין הולך סחור סחור: מדוע לא לבטל כליל את נוכחות נציגי השופטים בוועדה ולהותיר את המינוי בידי נבחרי העם? כך מקובל בכלל המדינות הדמוקרטיות במערב, שלא לדבר על ארצות הברית, שם, בחלק מהמדינות, עומדים השופטים לבחירה ישירה על ידי הציבור ונדרשים להציג, מעת לעת, כיצד פעלו למיגור הפשיעה ולשיפור הביטחון האישי (ממליץ לכולם לחפש במרשתת סרטוני בחירות של שופטים, זה פשוט מלבב לראות איך מתנהגת מערכת משפט המחויבת לציבור). 

פירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

התיקון האחרון, שמיועד לשלב השני של הרפורמה, הוא פירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, תוך קביעה בחוק כי יועצים משפטיים לא יהיו מוסמכים להורות לדרג הנבחר כיצד לפעול, וכן הסדרת בחירתם כמשרות אמון על ידי נציגי הדרג הנבחר, כך שבמקום למנוע מהשרים ליישם את המדיניות שלשמה נבחרו – כפי שקורה היום – יהיו מחויבים לסייע להגשמת מדיניות זו ככל הניתן, כמובן במסגרת החוק.

כפי שהוסבר לעיל, התיקונים המוצעים אינם הטובים ביותר, אך למעט פסקת ההתגברות, שעליה כדאי מאוד לוותר, הם משפרים את המצב הקיים. 

שני מסרים חשוב להעביר לנציגי המחנה הלאומי בהקשר זה: האחד: החלפת הפרסונות. בלעדי זה לא יהיה כלום. השופטים והפקידים הקיימים ימשיכו לפרש כל חוק לכיוון הפרוגרסיבי השמאלני. והרי אנו רואים כעת כיצד מסרב המנהל האזרחי לקבל מרות מהשר בצלאל סמוטריץ׳, למרות שהדבר הוסדר בחוק, וכן מסרבת המשטרה לקבל מרות מהשר איתמר בן גביר. הסיבה לכך היא שהקצונה הבכירה בגופים אלה לא הוחלפה. 

השני: את הרפורמה יש להעביר כאן ועכשיו. חקיקה חפוזה בשלוש קריאות. בדיוק כפי שנהגה ממשלת השמאל בשנה האחרונה בכל נושא שהיה חשוב מבחינתה. לא דיונים בוועדות, לא הזמנת אנשי שמאל לדיונים, לא שיח עם אנשי אקדמיה. המדובר ביוזמות בשלות, מוכנות ליישום, ויש להעבירן כאן ועכשיו. מה שלא ייעשה בחודשים הראשונים לכהונת הממשלה – לא ייעשה בכלל, כשבחלוף הזמן, ימצא המחנה הנגדי את הדרך ליצור בקיעים בקואליציה ויגיע שלב שבו לא ניתן יהיה עוד להתקדם.

נכון להיום מהווה מערכת המשפט את המכשול העיקרי לקידום כל סדר יום לאומי ויהודי. ללא העברת התיקונים הנדרשים – ההגבלות תלכנה ותגברנה, עד לחנק מוחלט של המחנה הלאומי. 

שבוע לאחר השבעת ממשלת ישראל ה-37, ב-4 בינואר 2023 – י״א בטבת ה׳תשפ״ג, הוצגה על ידי שר המשפטים, יריב לוין, הרפורמה למערכת המשפט: פסקת ההתגברות, ביטול עילת הסבירות, שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, ופירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בימין בסך הכול מברכים על הרפורמה, ומנגד בשמאל פתחו במתקפה נגד ׳ההפיכה המשטרית׳.
ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הפך לאחד מהמתנגדים הגדולים של הרפורמה של לוין, והשבוע הציע לנשיא המדינה, יצחק הרצוג, להקים ועדה נשיאותית בלתי תלויה ״שתגבש הצעה אמיתית, מאוזנת ושקולה, לתיקון ושיפור מערכת המשפט, ולהסדרת היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת״. להצעה זו קדמה הצעה נוספת של לפיד למשאל עם בנושא, מכיוון שהגוש הימני לא הזכיר במערכת הבחירות האחרונה את כוונתו לבצע רפורמה שכזו.
״המהלך הזה מחייב קצת יותר מ-61, אולי 62-63 חברי כנסת״
האם נכון הדבר? לפניכם דברים שאמר לוין חודש לאחר שממשלת לפיד נפלה: ״אני מאמין גדול בזה שמערכת המשפט זקוקה לשינוי יסודי ועמוק, שינוי מערכתי״, אמר לוין ב׳עכשיו 14׳. ״הוא מתחיל בעיניי בדבר אחד – בשינוי שיטת בחירת השופטים. לשים סוף לחבר מביא חבר, לשיטה הזאת שבלי פרוטוקול יושבים ועושים כל מיני דילים וממנים זה את קרובו וחברו של השני״.

אהרון ברק

״הפעולה השנייה שחייבים לבצע גם היא פעולה מערכתית – העברת חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד חקיקה שכולל גם פסקת התגברות… ברוב רגיל, וגם פסילה צריכה להיעשות רק ברוב מיוחד של שופטים״. בהמשך דבריו בנושא אמר לוין: ״מה שאני חושב שצריך להיעשות – צריך להעביר חוק יסוד חקיקה מסודר שבמסגרת שלו תהיינה קביעות כאלה שיבטיחו את זה שפסילת חוקים תוכל להיעשות באופן חריג ביותר רק על ידי בית משפט פלורליסטי כפי שציינתי קודם, שנבחר בדרך אחרת״. 

לוין סיכם את דבריו: ״כל השינויים האלה אי אפשר לבצע אותם בעיניי בלי לטפל בשורש העניין, ושורש העניין הוא בסוף הרכב בית המשפט העליון. מכיוון שבסוף מה שיקרה, שכל שינוי שיעשה ייעצר שם. ולכן אם אנחנו רוצים לתקן את העניין הזה אנחנו מוכרחים קודם כל לעשות את התיקון והשינוי בבית המשפט העליון, ואחר כך באופן טבעי הדבר הזה יתחיל להיות ישפיע למטה״.
״המהלך הזה מחייב קצת יותר מ-61, אולי 62-63 חברי כנסת, שמחויבים לעניין הזה באופן מלא. הוא מחייב את יושב ראש הקואליציה ואת יושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש ועדת חוקה, שגם הם כולם בתוך העניין הזה עד הסוף״. אם לא די בכך, לוין הדגיש: ״המהלך חייב להיעשות, בניגוד אולי למה שחושבים, לא באיזה תהליך ארוך אלא בפעולה מאוד יעילה וחדה, משום שאנחנו מכירים את המערכות האלה, ויודעים למה הן מסוגלות אם הדברים יתארכו. זה בעיניי האתגר הכי גדול שמונח לפנינו״.
נחזור 12 שנים לאחור. יריב לוין הציע כבר בשנת 2011 לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים. בשנת 2013 ניסה לקדם ביחד עם איילת שקד מספר הצעות חוק, ובהן הגבלת סמכות בג״צ לפסול חוקים, אפשרות לחוקק מחדש חוק שפסל בג״צ, הענקת סמכות לכנסת לבחור את נשיא בית המשפט העליון, ושינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. בריאיון שנערך עימו ב-2019 פרש לוין את משנתו ופירט את כל סעיפי הרפורמה המשפטית שהוא מתכנן לבצע.
לקראת הבחירות לכנסת ה-25 הופיעה תוכנית ׳חוק וצדק׳ לשינויים במערכת המשפט במצע של מפלגת ׳הציונות הדתית׳. בפתח ישיבת הציונות הדתית שנערכה ביום שני השבוע, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, השיב לטענה של לפיד: ״אני שומע את יאיר לפיד אומר שצריך לערוך משאל עם על התוכנית, ואני שומע אנשי תקשורת שטוענים שלא היינו גלויים בנוגע לתוכנית הזו במהלך הבחירות. זה פשוט מגוחך. הצגנו במערכת הבחירות את תוכנית ׳חוק וצדק׳ לתיקון מערכת המשפט בישראל, תוכנית מפורטת שכוללת את כל רכיבי הרפורמה בשלב הזה וצעדים נוספים להמשך. התקיים על כך שיח ציבורי ער. גם המפלגות החברות: הליכוד, ש״ס ויהדות התורה הביעו תמיכה בזמן אמת בעקרונות הרפורמה״.
ואכן, בקמפיין הבחירות של הליכוד הוזכרו מספר פעמים תיקונים במערכת המשפט, ובקמפיין של יהדות התורה ומפלגת ש״ס הן תמכו ללא סייג בפסקת התגברות בשל סוגיית גיוס חרדים לצבא ופסיקות בענייני דת.
הרפורמה המדוברת מורכבת מכמה הוראות חיקוק במספר שלבים
ימים יגידו כיצד תעבור הרפורמה והאם יוכנסו בה שינויים כאלה ואחרים. אולם כבר כעת ניתן להרהר האם הרפורמה המוצעת על ידי יריב לוין באמת ׳משדדת מערכת״? הטובה היא אם רעה? לשם כך, כדאי לבחון במה בדיוק מדובר. הרפורמה המדוברת מורכבת מכמה הוראות חיקוק, במספר שלבים.
בשלב הראשון, כך מסביר ד״ר יעקובסון, מדובר על שלושה תיקוני חקיקה, והרי הם לפניכם.
פסקת ההתגברות
בתחילת שנות ה-90 העבירה הכנסת, במהלך מתוכנן ומתוזמר על ידי אהרן ברק ושליחיו ממפלגת ׳שינוי׳ הליברלית דאז, שני חוקי יסוד – כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. חוקי היסוד הללו כללו מעין נוסח הצהרתי ולפיו אין פוגעים בזכויות שהוקנו בהם אלא באופן מידתי ולתכלית ראויה, אך לא כללו הוראה מפורשת שלפיה בית המשפט מוסמך לבטל חוקים. בדיעבד פרסם אוריאל לין (יו״ר ועדת חוקה דאז), כי המדובר היה במעשה הונאה ממש, שכן יוזמי החוק התכוונו מלכתחילה להסמיך את בית המשפט לפסול חוקים מבלי לדווח זאת לציבור חברי הכנסת. מעט מאוד חברי כנסת עלו על התרמית בזמן אמת. לאחר פסיקה זו החל בית המשפט העליון להתערב במעשה החקיקה, שעד לאותה העת היה מסור בלעדית לשיקול דעתה של הרשות המחוקקת – הכנסת.
חשוב להבין כי התערבות בית המשפט אינה באה לידי ביטוי רק בחוקים שבוטלו בפועל (22 חוקים מאז), אלא באלפי הצעות חוק שלא הובאו כלל להצבעה, מאחר שהיועצים המשפטיים חיוו דעתם שהם ״לא יעברו בג״צ״. אחד השופטים הבכירים בארצות הברית, ריצ׳רד פוזנר, הגדיר את מה שעשה בית המשפט העליון כ״פירטיות משפטית״. חשוב גם לדעת, כי בדמוקרטיות גדולות ומפוארות, כגון בריטניה, אין כלל סמכות לבית משפט להתערב במעשי חקיקה, ובמדינות שסמכות זו קיימת, בדרך כלל, ממונים השופטים על ידי דרג פוליטי, כך שהם שליחי העם ומשקפים את רצון הבוחרים. שיטה כמו בישראל, שבה מיעוט אוטוקרטי שאינו נבחר מבטל חוקים – אינה קיימת באף דמוקרטיה שהיא.
פסקת ההתגברות המוצעת בפירוש איננה הפתרון הטוב ביותר. על פי הפתרון המוצע, תינתן באופן רשמי לבית המשפט העליון הסמכות לפסול חוק, סמכות שכאמור עד כה נלקחה בעורמה, ברוב מסוים של שופטים (כרגע מציעים 12 מתוך 15). רק במצב שבו ביטול החוק לא היה פה אחד – תוכל הכנסת, ברוב של 61 ח״כים, להתגבר על הביטול, וגם זאת בהוראת שעה שתדרוש אשרור של הכנסת שלאחריה.
להצעה זו כמה חסרונות עיקריים: 1. אותה סמכות, שעד כה נלקחה בעורמה, תהפוך לרשמית, והדבר יביא ל׳סופר נובה׳ של התערבויות במעשי חקיקה. 2. כאשר בית המשפט, שגם בתוכו ישנן מערכות לחצים פנימיות המאפשרות ׳ליישר׳ שופטים סוררים (הא ראיה, שמעולם לא הצביעו נציגי השופטים בפורום כלשהו בניגוד לעמדת נשיאת בית המשפט העליון) יקבל החלטה פה אחד – לא יתאפשר כלל ביטול, וכאשר תעמוד על הפרק החלטה חשובה באמת למחנה הפרוגרסיבי – ההחלטה תתקבל פה אחד. 3. במצב שבו תעמוד החלטה הרת גורל על הפרק – לעולם לא תגיע הכנסת לרוב הדרוש. קואליציית הימין שנבחרה כעת מבוססת גם על צירוף נסיבות שנולד, בעיקר, מפירוד במחנה השמאל. וגם אז – מדובר ברוב של ארבעה חברי כנסת. כשתעמוד על הפרק החלטה חשובה באמת – תמיד יימצאו כמה חברי כנסת שנתונים בחקירה ויפחדו להסתכסך עם מערכת המשפט; תמיד יימצאו במחנה הימין גם כמה חנפנים, סגנון נסיכי הליכוד, שיבקשו לשאת חן בעיני התקשורת ודעת הקהל ה׳נחשבת׳. כך שאותו ביטול ארעי וחלש של פסיקת בית המשפט – לא יעבור.
בחסידות נאמר, שהמוח היהודי חושב באופן עקמומי בעוד שגוי חושב ישר. מדוע ללכת סחור סחור? קיים פתרון פשוט וקל: לבטל את חוקי היסוד ולהחזיר את המצב כפי שהיה בטרם חקיקתם. זכויות האדם היחידות שהתקדמו בשל אותם חוקי יסוד הם זכויות המחבל והעבריין. אותם חוקים לא מנעו גירוש אלפי אנשים מביתם, ואף לא מנעו פגיעה בזכות ההפגנה או מעצר סיטונאי של אזרחים ללא ראיות, לרבות קטינות שכל חטאן היה שסירבו להזדהות. כמו שבאו אותם חוקי יסוד, כך ייצאו להם מחיינו, ואז – כמו באנגליה וכמו בישראל לפני 1992, יהיה בית המשפט מוסמך להצביע על בעייתיות בחוק כלשהו ולהמליץ כראות עיניו, אך לא להתערב בו.

ביטול עילת הסבירות
על כך הרחבנו בטור משבוע שעבר. בתהליך זוחל, המציא בית המשפט העליון עילת התערבות בכל החלטה מנהלית, שמשמעותה האמיתית היא – החלפת שיקול הדעת של הרשות בשיקול דעתו של בית המשפט. אלא, שבעוד ששר המנהל משרד ממשלתי נבחר לתפקידו בידי הציבור והוא בעל אחריותיות כלפי בוחריו, לבית המשפט נתונה סמכות ללא אחריות כלל, כך שבניגוד להבניית התודעה בשיח הציבורי, דווקא הוא נוטה לקבל החלטות פופוליסטיות. כך הורה בית המשפט על מיגון מבנים מסוימים בעוטף עזה, מבלי שעליו 

להצביע על מקור תקציבי לכך, כשבעקבות החלטה זו ייתכן שבגבול הצפון יהיו מוסדות חינוך לא ממוגנים, או אולי תהיה תרופה שלא נכנסת לסל הבריאות.
חשוב לציין שמלבד עילת הסבירות קיימות עילות רבות אחרות לביקורת החלטות מנהליות, כגון אי-חוקיות, אי-קיום חובת היוועצות, שיקולים זרים, שרירותיות, הפליה. אלא שעילות אלה מוגדרות יחסית, ואילו עילת הסבירות היא ערטילאית וסובלת כל פירוש שהוא. כך שביטול עילה זו פשוט הכרחי אם רוצים להשיב את המשילות לנבחרי העם.
אך חשוב להעיר שגם פסקת ההתגברות וגם ביטול עילת הסבירות לא ישנו באמת את מצב המשילות בשטח, כל עוד לא יבין המחנה הלאומי והשמרני כי עליו להחליף את הפרסונות המפעילות את ׳מדינת העומק׳, ואשר מונעות מנבחרי הציבור לממש את מדיניותם.
שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים
כאן נכנס התיקון השלישי המוצע – שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. ועדה זו מורכבת כיום משלושה שופטים של בית המשפט העליון שני חברי לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת, כשקיימת מסורת בלתי כתובה שלפחות אחד מחברי הכנסת יהיה מהאופוזיציה. היות שנציגי לשכת עורכי הדין המופיעים בוועדה הם בעצמם עורכי דין פעילים, על פי רוב אינם מעוניינים לסמן עצמם כמעוניינים למערכת המשפטית, ובמקרי בוחן חשובים הם מתיישרים עם שופטי בית המשפט העליון, שכשלעצמם – שוב, בניגוד להבניית התודעה בתקשורת, מעולם, אפילו לא פעם אחת – לא הפעילו שיקול דעת עצמאי, אלא הם ממלאים הנחיות של נשיאת בית המשפט העליון.

באופן זה לשופטי בית המשפט העליון רוב כמעט קבוע בוועדה, ואם נוסיף את נציג האופוזיציה, שבשנים האחרונות אף פעם אינה מצביעה עניינית אלא היא מעוינת תמיד להחלטות הקואליציה – מדובר ברוב ממובה שמאפשר לסכל כל יוזמה של נבחרי העם. רוב זה מאפשר חופש מוחלט לשופטים במינוי שופטי הערכאות ה׳מבררות׳, כלומר בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי. 

כשמדובר במינוי לבית המשפט העליון – על פי תיקון שנעשה בחוק, יש צורך ברוב של שבעה חברים, כך שגם אז יש יתרון מובהק לשופטים, הגם שקיימת זכות וטו לנבחרי הציבור שמחייבת התחשבות מסוימת בדעתם.

על פי התיקון המוצע – יוחלפו נציגי לשכת עורכי הדין בשני נציג ציבור, והם ימונו על ידי שר המשפטים, כשלפחות אחד מהם עו״ד. תיקון זה הוא אנמי ביותר, שהרי לנציגי ציבור מסוג זה נטייה מוכחת לחבור למחנה הפרוגרסיבי. הצעת תיקון אחרת שהועלתה על ידי ח״כ שמחה רוטמן, קובעת כי הוועדה תהיה מורכבת משישה נבחרי ציבור – שלושה שרים, שלושה ח״כים הממונים על ידי הקואליציה, וכן שלושת שופטי בית המשפט העליון, כך שיהיה רוב מוצק יותר לנבחרי הציבור, אך עדיין תיוותר על כנה זכות וטו לשופטים על מינויים לבית המשפט העליון. 

תיקון זה טוב בהרבה, אך עדיין הולך סחור סחור: מדוע לא לבטל כליל את נוכחות נציגי השופטים בוועדה ולהותיר את המינוי בידי נבחרי העם? כך מקובל בכלל המדינות הדמוקרטיות במערב, שלא לדבר על ארצות הברית, שם, בחלק מהמדינות, עומדים השופטים לבחירה ישירה על ידי הציבור ונדרשים להציג, מעת לעת, כיצד פעלו למיגור הפשיעה ולשיפור הביטחון האישי (ממליץ לכולם לחפש במרשתת סרטוני בחירות של שופטים, זה פשוט מלבב לראות איך מתנהגת מערכת משפט המחויבת לציבור). 

פירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

התיקון האחרון, שמיועד לשלב השני של הרפורמה, הוא פירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, תוך קביעה בחוק כי יועצים משפטיים לא יהיו מוסמכים להורות לדרג הנבחר כיצד לפעול, וכן הסדרת בחירתם כמשרות אמון על ידי נציגי הדרג הנבחר, כך שבמקום למנוע מהשרים ליישם את המדיניות שלשמה נבחרו – כפי שקורה היום – יהיו מחויבים לסייע להגשמת מדיניות זו ככל הניתן, כמובן במסגרת החוק.

כפי שהוסבר לעיל, התיקונים המוצעים אינם הטובים ביותר, אך למעט פסקת ההתגברות, שעליה כדאי מאוד לוותר, הם משפרים את המצב הקיים. 

שני מסרים חשוב להעביר לנציגי המחנה הלאומי בהקשר זה: האחד: החלפת הפרסונות. בלעדי זה לא יהיה כלום. השופטים והפקידים הקיימים ימשיכו לפרש כל חוק לכיוון הפרוגרסיבי השמאלני. והרי אנו רואים כעת כיצד מסרב המנהל האזרחי לקבל מרות מהשר בצלאל סמוטריץ׳, למרות שהדבר הוסדר בחוק, וכן מסרבת המשטרה לקבל מרות מהשר איתמר בן גביר. הסיבה לכך היא שהקצונה הבכירה בגופים אלה לא הוחלפה. 

השני: את הרפורמה יש להעביר כאן ועכשיו. חקיקה חפוזה בשלוש קריאות. בדיוק כפי שנהגה ממשלת השמאל בשנה האחרונה בכל נושא שהיה חשוב מבחינתה. לא דיונים בוועדות, לא הזמנת אנשי שמאל לדיונים, לא שיח עם אנשי אקדמיה. המדובר ביוזמות בשלות, מוכנות ליישום, ויש להעבירן כאן ועכשיו. מה שלא ייעשה בחודשים הראשונים לכהונת הממשלה – לא ייעשה בכלל, כשבחלוף הזמן, ימצא המחנה הנגדי את הדרך ליצור בקיעים בקואליציה ויגיע שלב שבו לא ניתן יהיה עוד להתקדם.

נכון להיום מהווה מערכת המשפט את המכשול העיקרי לקידום כל סדר יום לאומי ויהודי. ללא העברת התיקונים הנדרשים – ההגבלות תלכנה ותגברנה, עד לחנק מוחלט של המחנה הלאומי. 

שבוע לאחר השבעת ממשלת ישראל ה-37, ב-4 בינואר 2023 – י״א בטבת ה׳תשפ״ג, הוצגה על ידי שר המשפטים, יריב לוין, הרפורמה למערכת המשפט: פסקת ההתגברות, ביטול עילת הסבירות, שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, ופירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בימין בסך הכול מברכים על הרפורמה, ומנגד בשמאל פתחו במתקפה נגד ׳ההפיכה המשטרית׳.
ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הפך לאחד מהמתנגדים הגדולים של הרפורמה של לוין, והשבוע הציע לנשיא המדינה, יצחק הרצוג, להקים ועדה נשיאותית בלתי תלויה ״שתגבש הצעה אמיתית, מאוזנת ושקולה, לתיקון ושיפור מערכת המשפט, ולהסדרת היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת״. להצעה זו קדמה הצעה נוספת של לפיד למשאל עם בנושא, מכיוון שהגוש הימני לא הזכיר במערכת הבחירות האחרונה את כוונתו לבצע רפורמה שכזו.
״המהלך הזה מחייב קצת יותר מ-61, אולי 62-63 חברי כנסת״
האם נכון הדבר? לפניכם דברים שאמר לוין חודש לאחר שממשלת לפיד נפלה: ״אני מאמין גדול בזה שמערכת המשפט זקוקה לשינוי יסודי ועמוק, שינוי מערכתי״, אמר לוין ב׳עכשיו 14׳. ״הוא מתחיל בעיניי בדבר אחד – בשינוי שיטת בחירת השופטים. לשים סוף לחבר מביא חבר, לשיטה הזאת שבלי פרוטוקול יושבים ועושים כל מיני דילים וממנים זה את קרובו וחברו של השני״.

אהרון ברק

״הפעולה השנייה שחייבים לבצע גם היא פעולה מערכתית – העברת חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד חקיקה שכולל גם פסקת התגברות… ברוב רגיל, וגם פסילה צריכה להיעשות רק ברוב מיוחד של שופטים״. בהמשך דבריו בנושא אמר לוין: ״מה שאני חושב שצריך להיעשות – צריך להעביר חוק יסוד חקיקה מסודר שבמסגרת שלו תהיינה קביעות כאלה שיבטיחו את זה שפסילת חוקים תוכל להיעשות באופן חריג ביותר רק על ידי בית משפט פלורליסטי כפי שציינתי קודם, שנבחר בדרך אחרת״. 

לוין סיכם את דבריו: ״כל השינויים האלה אי אפשר לבצע אותם בעיניי בלי לטפל בשורש העניין, ושורש העניין הוא בסוף הרכב בית המשפט העליון. מכיוון שבסוף מה שיקרה, שכל שינוי שיעשה ייעצר שם. ולכן אם אנחנו רוצים לתקן את העניין הזה אנחנו מוכרחים קודם כל לעשות את התיקון והשינוי בבית המשפט העליון, ואחר כך באופן טבעי הדבר הזה יתחיל להיות ישפיע למטה״.
״המהלך הזה מחייב קצת יותר מ-61, אולי 62-63 חברי כנסת, שמחויבים לעניין הזה באופן מלא. הוא מחייב את יושב ראש הקואליציה ואת יושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש ועדת חוקה, שגם הם כולם בתוך העניין הזה עד הסוף״. אם לא די בכך, לוין הדגיש: ״המהלך חייב להיעשות, בניגוד אולי למה שחושבים, לא באיזה תהליך ארוך אלא בפעולה מאוד יעילה וחדה, משום שאנחנו מכירים את המערכות האלה, ויודעים למה הן מסוגלות אם הדברים יתארכו. זה בעיניי האתגר הכי גדול שמונח לפנינו״.
נחזור 12 שנים לאחור. יריב לוין הציע כבר בשנת 2011 לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים. בשנת 2013 ניסה לקדם ביחד עם איילת שקד מספר הצעות חוק, ובהן הגבלת סמכות בג״צ לפסול חוקים, אפשרות לחוקק מחדש חוק שפסל בג״צ, הענקת סמכות לכנסת לבחור את נשיא בית המשפט העליון, ושינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. בריאיון שנערך עימו ב-2019 פרש לוין את משנתו ופירט את כל סעיפי הרפורמה המשפטית שהוא מתכנן לבצע.
לקראת הבחירות לכנסת ה-25 הופיעה תוכנית ׳חוק וצדק׳ לשינויים במערכת המשפט במצע של מפלגת ׳הציונות הדתית׳. בפתח ישיבת הציונות הדתית שנערכה ביום שני השבוע, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, השיב לטענה של לפיד: ״אני שומע את יאיר לפיד אומר שצריך לערוך משאל עם על התוכנית, ואני שומע אנשי תקשורת שטוענים שלא היינו גלויים בנוגע לתוכנית הזו במהלך הבחירות. זה פשוט מגוחך. הצגנו במערכת הבחירות את תוכנית ׳חוק וצדק׳ לתיקון מערכת המשפט בישראל, תוכנית מפורטת שכוללת את כל רכיבי הרפורמה בשלב הזה וצעדים נוספים להמשך. התקיים על כך שיח ציבורי ער. גם המפלגות החברות: הליכוד, ש״ס ויהדות התורה הביעו תמיכה בזמן אמת בעקרונות הרפורמה״.
ואכן, בקמפיין הבחירות של הליכוד הוזכרו מספר פעמים תיקונים במערכת המשפט, ובקמפיין של יהדות התורה ומפלגת ש״ס הן תמכו ללא סייג בפסקת התגברות בשל סוגיית גיוס חרדים לצבא ופסיקות בענייני דת.
הרפורמה המדוברת מורכבת מכמה הוראות חיקוק במספר שלבים
ימים יגידו כיצד תעבור הרפורמה והאם יוכנסו בה שינויים כאלה ואחרים. אולם כבר כעת ניתן להרהר האם הרפורמה המוצעת על ידי יריב לוין באמת ׳משדדת מערכת״? הטובה היא אם רעה? לשם כך, כדאי לבחון במה בדיוק מדובר. הרפורמה המדוברת מורכבת מכמה הוראות חיקוק, במספר שלבים.
בשלב הראשון, כך מסביר ד״ר יעקובסון, מדובר על שלושה תיקוני חקיקה, והרי הם לפניכם.
פסקת ההתגברות
בתחילת שנות ה-90 העבירה הכנסת, במהלך מתוכנן ומתוזמר על ידי אהרן ברק ושליחיו ממפלגת ׳שינוי׳ הליברלית דאז, שני חוקי יסוד – כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. חוקי היסוד הללו כללו מעין נוסח הצהרתי ולפיו אין פוגעים בזכויות שהוקנו בהם אלא באופן מידתי ולתכלית ראויה, אך לא כללו הוראה מפורשת שלפיה בית המשפט מוסמך לבטל חוקים. בדיעבד פרסם אוריאל לין (יו״ר ועדת חוקה דאז), כי המדובר היה במעשה הונאה ממש, שכן יוזמי החוק התכוונו מלכתחילה להסמיך את בית המשפט לפסול חוקים מבלי לדווח זאת לציבור חברי הכנסת. מעט מאוד חברי כנסת עלו על התרמית בזמן אמת. לאחר פסיקה זו החל בית המשפט העליון להתערב במעשה החקיקה, שעד לאותה העת היה מסור בלעדית לשיקול דעתה של הרשות המחוקקת – הכנסת.
חשוב להבין כי התערבות בית המשפט אינה באה לידי ביטוי רק בחוקים שבוטלו בפועל (22 חוקים מאז), אלא באלפי הצעות חוק שלא הובאו כלל להצבעה, מאחר שהיועצים המשפטיים חיוו דעתם שהם ״לא יעברו בג״צ״. אחד השופטים הבכירים בארצות הברית, ריצ׳רד פוזנר, הגדיר את מה שעשה בית המשפט העליון כ״פירטיות משפטית״. חשוב גם לדעת, כי בדמוקרטיות גדולות ומפוארות, כגון בריטניה, אין כלל סמכות לבית משפט להתערב במעשי חקיקה, ובמדינות שסמכות זו קיימת, בדרך כלל, ממונים השופטים על ידי דרג פוליטי, כך שהם שליחי העם ומשקפים את רצון הבוחרים. שיטה כמו בישראל, שבה מיעוט אוטוקרטי שאינו נבחר מבטל חוקים – אינה קיימת באף דמוקרטיה שהיא.
פסקת ההתגברות המוצעת בפירוש איננה הפתרון הטוב ביותר. על פי הפתרון המוצע, תינתן באופן רשמי לבית המשפט העליון הסמכות לפסול חוק, סמכות שכאמור עד כה נלקחה בעורמה, ברוב מסוים של שופטים (כרגע מציעים 12 מתוך 15). רק במצב שבו ביטול החוק לא היה פה אחד – תוכל הכנסת, ברוב של 61 ח״כים, להתגבר על הביטול, וגם זאת בהוראת שעה שתדרוש אשרור של הכנסת שלאחריה.
להצעה זו כמה חסרונות עיקריים: 1. אותה סמכות, שעד כה נלקחה בעורמה, תהפוך לרשמית, והדבר יביא ל׳סופר נובה׳ של התערבויות במעשי חקיקה. 2. כאשר בית המשפט, שגם בתוכו ישנן מערכות לחצים פנימיות המאפשרות ׳ליישר׳ שופטים סוררים (הא ראיה, שמעולם לא הצביעו נציגי השופטים בפורום כלשהו בניגוד לעמדת נשיאת בית המשפט העליון) יקבל החלטה פה אחד – לא יתאפשר כלל ביטול, וכאשר תעמוד על הפרק החלטה חשובה באמת למחנה הפרוגרסיבי – ההחלטה תתקבל פה אחד. 3. במצב שבו תעמוד החלטה הרת גורל על הפרק – לעולם לא תגיע הכנסת לרוב הדרוש. קואליציית הימין שנבחרה כעת מבוססת גם על צירוף נסיבות שנולד, בעיקר, מפירוד במחנה השמאל. וגם אז – מדובר ברוב של ארבעה חברי כנסת. כשתעמוד על הפרק החלטה חשובה באמת – תמיד יימצאו כמה חברי כנסת שנתונים בחקירה ויפחדו להסתכסך עם מערכת המשפט; תמיד יימצאו במחנה הימין גם כמה חנפנים, סגנון נסיכי הליכוד, שיבקשו לשאת חן בעיני התקשורת ודעת הקהל ה׳נחשבת׳. כך שאותו ביטול ארעי וחלש של פסיקת בית המשפט – לא יעבור.
בחסידות נאמר, שהמוח היהודי חושב באופן עקמומי בעוד שגוי חושב ישר. מדוע ללכת סחור סחור? קיים פתרון פשוט וקל: לבטל את חוקי היסוד ולהחזיר את המצב כפי שהיה בטרם חקיקתם. זכויות האדם היחידות שהתקדמו בשל אותם חוקי יסוד הם זכויות המחבל והעבריין. אותם חוקים לא מנעו גירוש אלפי אנשים מביתם, ואף לא מנעו פגיעה בזכות ההפגנה או מעצר סיטונאי של אזרחים ללא ראיות, לרבות קטינות שכל חטאן היה שסירבו להזדהות. כמו שבאו אותם חוקי יסוד, כך ייצאו להם מחיינו, ואז – כמו באנגליה וכמו בישראל לפני 1992, יהיה בית המשפט מוסמך להצביע על בעייתיות בחוק כלשהו ולהמליץ כראות עיניו, אך לא להתערב בו.

ביטול עילת הסבירות
על כך הרחבנו בטור משבוע שעבר. בתהליך זוחל, המציא בית המשפט העליון עילת התערבות בכל החלטה מנהלית, שמשמעותה האמיתית היא – החלפת שיקול הדעת של הרשות בשיקול דעתו של בית המשפט. אלא, שבעוד ששר המנהל משרד ממשלתי נבחר לתפקידו בידי הציבור והוא בעל אחריותיות כלפי בוחריו, לבית המשפט נתונה סמכות ללא אחריות כלל, כך שבניגוד להבניית התודעה בשיח הציבורי, דווקא הוא נוטה לקבל החלטות פופוליסטיות. כך הורה בית המשפט על מיגון מבנים מסוימים בעוטף עזה, מבלי שעליו 

להצביע על מקור תקציבי לכך, כשבעקבות החלטה זו ייתכן שבגבול הצפון יהיו מוסדות חינוך לא ממוגנים, או אולי תהיה תרופה שלא נכנסת לסל הבריאות.
חשוב לציין שמלבד עילת הסבירות קיימות עילות רבות אחרות לביקורת החלטות מנהליות, כגון אי-חוקיות, אי-קיום חובת היוועצות, שיקולים זרים, שרירותיות, הפליה. אלא שעילות אלה מוגדרות יחסית, ואילו עילת הסבירות היא ערטילאית וסובלת כל פירוש שהוא. כך שביטול עילה זו פשוט הכרחי אם רוצים להשיב את המשילות לנבחרי העם.
אך חשוב להעיר שגם פסקת ההתגברות וגם ביטול עילת הסבירות לא ישנו באמת את מצב המשילות בשטח, כל עוד לא יבין המחנה הלאומי והשמרני כי עליו להחליף את הפרסונות המפעילות את ׳מדינת העומק׳, ואשר מונעות מנבחרי הציבור לממש את מדיניותם.
שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים
כאן נכנס התיקון השלישי המוצע – שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. ועדה זו מורכבת כיום משלושה שופטים של בית המשפט העליון שני חברי לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת, כשקיימת מסורת בלתי כתובה שלפחות אחד מחברי הכנסת יהיה מהאופוזיציה. היות שנציגי לשכת עורכי הדין המופיעים בוועדה הם בעצמם עורכי דין פעילים, על פי רוב אינם מעוניינים לסמן עצמם כמעוניינים למערכת המשפטית, ובמקרי בוחן חשובים הם מתיישרים עם שופטי בית המשפט העליון, שכשלעצמם – שוב, בניגוד להבניית התודעה בתקשורת, מעולם, אפילו לא פעם אחת – לא הפעילו שיקול דעת עצמאי, אלא הם ממלאים הנחיות של נשיאת בית המשפט העליון.

באופן זה לשופטי בית המשפט העליון רוב כמעט קבוע בוועדה, ואם נוסיף את נציג האופוזיציה, שבשנים האחרונות אף פעם אינה מצביעה עניינית אלא היא מעוינת תמיד להחלטות הקואליציה – מדובר ברוב ממובה שמאפשר לסכל כל יוזמה של נבחרי העם. רוב זה מאפשר חופש מוחלט לשופטים במינוי שופטי הערכאות ה׳מבררות׳, כלומר בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי. 

כשמדובר במינוי לבית המשפט העליון – על פי תיקון שנעשה בחוק, יש צורך ברוב של שבעה חברים, כך שגם אז יש יתרון מובהק לשופטים, הגם שקיימת זכות וטו לנבחרי הציבור שמחייבת התחשבות מסוימת בדעתם.

על פי התיקון המוצע – יוחלפו נציגי לשכת עורכי הדין בשני נציג ציבור, והם ימונו על ידי שר המשפטים, כשלפחות אחד מהם עו״ד. תיקון זה הוא אנמי ביותר, שהרי לנציגי ציבור מסוג זה נטייה מוכחת לחבור למחנה הפרוגרסיבי. הצעת תיקון אחרת שהועלתה על ידי ח״כ שמחה רוטמן, קובעת כי הוועדה תהיה מורכבת משישה נבחרי ציבור – שלושה שרים, שלושה ח״כים הממונים על ידי הקואליציה, וכן שלושת שופטי בית המשפט העליון, כך שיהיה רוב מוצק יותר לנבחרי הציבור, אך עדיין תיוותר על כנה זכות וטו לשופטים על מינויים לבית המשפט העליון. 

תיקון זה טוב בהרבה, אך עדיין הולך סחור סחור: מדוע לא לבטל כליל את נוכחות נציגי השופטים בוועדה ולהותיר את המינוי בידי נבחרי העם? כך מקובל בכלל המדינות הדמוקרטיות במערב, שלא לדבר על ארצות הברית, שם, בחלק מהמדינות, עומדים השופטים לבחירה ישירה על ידי הציבור ונדרשים להציג, מעת לעת, כיצד פעלו למיגור הפשיעה ולשיפור הביטחון האישי (ממליץ לכולם לחפש במרשתת סרטוני בחירות של שופטים, זה פשוט מלבב לראות איך מתנהגת מערכת משפט המחויבת לציבור). 

פירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

התיקון האחרון, שמיועד לשלב השני של הרפורמה, הוא פירוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, תוך קביעה בחוק כי יועצים משפטיים לא יהיו מוסמכים להורות לדרג הנבחר כיצד לפעול, וכן הסדרת בחירתם כמשרות אמון על ידי נציגי הדרג הנבחר, כך שבמקום למנוע מהשרים ליישם את המדיניות שלשמה נבחרו – כפי שקורה היום – יהיו מחויבים לסייע להגשמת מדיניות זו ככל הניתן, כמובן במסגרת החוק.

כפי שהוסבר לעיל, התיקונים המוצעים אינם הטובים ביותר, אך למעט פסקת ההתגברות, שעליה כדאי מאוד לוותר, הם משפרים את המצב הקיים. 

שני מסרים חשוב להעביר לנציגי המחנה הלאומי בהקשר זה: האחד: החלפת הפרסונות. בלעדי זה לא יהיה כלום. השופטים והפקידים הקיימים ימשיכו לפרש כל חוק לכיוון הפרוגרסיבי השמאלני. והרי אנו רואים כעת כיצד מסרב המנהל האזרחי לקבל מרות מהשר בצלאל סמוטריץ׳, למרות שהדבר הוסדר בחוק, וכן מסרבת המשטרה לקבל מרות מהשר איתמר בן גביר. הסיבה לכך היא שהקצונה הבכירה בגופים אלה לא הוחלפה. 

השני: את הרפורמה יש להעביר כאן ועכשיו. חקיקה חפוזה בשלוש קריאות. בדיוק כפי שנהגה ממשלת השמאל בשנה האחרונה בכל נושא שהיה חשוב מבחינתה. לא דיונים בוועדות, לא הזמנת אנשי שמאל לדיונים, לא שיח עם אנשי אקדמיה. המדובר ביוזמות בשלות, מוכנות ליישום, ויש להעבירן כאן ועכשיו. מה שלא ייעשה בחודשים הראשונים לכהונת הממשלה – לא ייעשה בכלל, כשבחלוף הזמן, ימצא המחנה הנגדי את הדרך ליצור בקיעים בקואליציה ויגיע שלב שבו לא ניתן יהיה עוד להתקדם.

נכון להיום מהווה מערכת המשפט את המכשול העיקרי לקידום כל סדר יום לאומי ויהודי. ללא העברת התיקונים הנדרשים – ההגבלות תלכנה ותגברנה, עד לחנק מוחלט של המחנה הלאומי. 

עוד במדור זה

בחוסן הלאומי של המדינה יש שתי רגליים:<br>צה"ל והשירות הלאומי

בחוסן הלאומי של המדינה יש שתי רגליים:
צה"ל והשירות הלאומי

בכל מקום בשדה החברתי במדינת ישראל שזקוקים ללב אוהב וליד…
לוחמים מדברים

לוחמים מדברים

ברוך: העיקרון המאוד פשוט של המפגשים הוא שאפשר להגיד כל…
עקרונות או קולות?

עקרונות או קולות?

פוליטיקה היא מקום מסובך. במקרים לא מעטים עומד נבחר הציבור…
לו הבחירות היו נערכות היום

לו הבחירות היו נערכות היום

01זה היה בלילה שבין שני לשלישי, 02:55 על השעון, הודעה…
"דמוקרטיה לא מאבדים ביום אחד"

"דמוקרטיה לא מאבדים ביום אחד"

פרופסור אבי בל ״ההופתעתי מעוצמת ההתנגדות לרפורמה. אני חושב שהגנה…
"האם השב''כ יודע מה הוא אומר<br>או לא יודע מה הוא אומר?"

"האם השב''כ יודע מה הוא אומר
או לא יודע מה הוא אומר?"

מעצרים המנהליים עלו שוב לכותרות בעקבות ההתפרעויות בחווארה שהגיעו בתגובה…
״גם אני עשיתי טעויות״

״גם אני עשיתי טעויות״

רגע לפני ההצבעה הראשונה על הסעיפים הראשונים של הרפורמה במערכת…
"יש לנו המון השפעה"

"יש לנו המון השפעה"

למרות נוכחותם של חברי כנסת, כלכלנים בכירים והייטקיסטים במחאות נגד…
לא באתי להיות שר המים

לא באתי להיות שר המים

היום כשאתה צריך להתייעץ על נושא מסוים, אתה מתייעץ איתו?״אני…
אני מוכן לתת קרדיט לציונות הדתית ועוצמה יהודית

אני מוכן לתת קרדיט לציונות הדתית ועוצמה יהודית

ב-17 באוקטובר 2001, ל׳ בתשרי ה׳תשס״ב, בשעה 06:50 בבוקר סיים…
שיעור בגדולה

שיעור בגדולה

לפני כשבוע פרסמה ספריית 'שיבולת' מבית הוצאת 'סלע מאיר' הודעה…
הצעירים סובלים מתת ייצוג בכנסת

הצעירים סובלים מתת ייצוג בכנסת

צבי סוכות, נשוי לחיה ואב לחמש בנות, הוא תושב יצהר…
הכר את המועמד

הכר את המועמד

ד"ר מאיר סיידלר שם: ד"ר מאיר סיידלר בן 64, נשוי+6. 70…
הם הפילו את הממשלה

הם הפילו את הממשלה

למשרדים של מערכת גילוי דעת בירושלים מגיעים ארבעה חברים שכבר…
המאותרגים לטיס

המאותרגים לטיס

השבוע התרחשו עלינו שני אירועים פוליטיים משמעותיים המשלבים כיסאות: יאיר…
Scroll to Top
גלילה למעלה