שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושאים שונים בתרבות יהודית. אתם מוזמנים לשאול כאן שאלות ואחד המומחים שלנו יענה לכם בקרוב. תקבלו עדכון לאימייל שלכם כאשר השאלה תפורסם.

יד כותבת מכתב

שאלות הלכתיות בעניני דיומא

ותן טל ומטר

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש מסתפק אם אמר כראוי מבואר בשולחן ערוך (קיד, ח), על פי הירושלמי, שאם אדם מתספק אם אמר בקיץ 'מוריד הגשם' או לא, אם לא עברו שלושים יום משהפסיקו להזכיר גשמים, הרי הוא בחזקת שהזכיר גשמים וצריך לחזור ולהתפלל, ואם עברו שלושים יום, אינו חוזר.אדם שיודע בעצמו שהוא מתרגל מהר לשינוי וזוכר אף בפחות משלושים יום, האם יכול לסמוך על

קרא עוד »

סוכות

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש סוכות בד מה דין סוכות בד שדרכן לנוע ברוח יותר משלושה טפחים לכל כיוון? האם הדפנות שלהן נחשבות למחיצה שעומדת ברוח מצויה? כל עוד המחיצות נשארות מחוברות ולא מתנתקות מהרצפה או מהסכך יותר משלושה טפחים הן כשרות. אין פסול בכך שהן נעות ברוח יותר משלושה טפחים. כך שמעתי מהגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. טיולים בחג מי שיוצא לטיול

קרא עוד »

מאה ברכות ביום

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש חיוב מאה ברכות לנשים האם נשים חייבות באמירת מאה ברכות ביום כמו גברים? “נראה שאינן חייבות. החשבון של מאה הברכות כלול בעיקרו משלוש תפילות היום וברכות קריאת שמע, ונשים פטורות מחלק מהתפילות והברכות, אז קשה לומר שחז”ל חייבו אותן להשלים כל כך הרבה ברכות נוספות ביום”. לגרום ברכות נוספות בשבת כשחסרות ממניין מאה ברכות (בעקבות התפילות הקצרות יותר), האם

קרא עוד »
פירות וירקות

שו"ת – תרומות ומעשרות

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות מי שאינו מבין כראוי את תהליך תרומת ומעשרות, האם מותר לו לומר בקיצור: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כמו שכתוב בנוסח שבסידור שברשותי", ויפריש מטבע לחילול מעשר שני? "רק בשעת הדחק גדולה למי שאינו מסוגל להפריש כראוי. החזון איש התיר, אבל אין לסמוך על זה שלא בשעת הדחק".  מעשר ראשון ללוויים בזמננו האם

קרא עוד »
מנורת לילה

שו"ת – הלכות שבת

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש כיבוי אור בחדר הילדים בשבת מה אפשר לעשות בשבת אם שכחו לכבות אור בחדר של הילדים, והאור מקשה עליהם לישון? "אם אין לילדים מקום לישון, מכיוון שמדובר במלאכת כיבוי, שהיא מדרבנן, מותר לקטן לעשות מלאכה דרבנן לצורך עצמו (ראו באור הלכה שמג, א 'מדברי'). עדיף שקטן מתחת לגיל חינוך יכבה, ועדיף שיכבה בשינוי, למשל במרפק או במקל". שכחו לכבות

קרא עוד »

שו"ת – טבילת כלים

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים אכילה בביתו של מי שלא הטביל את כליוהאם ניתן לאכול בביתו של אדם שאינו מדקדק במצוות ולא הטביל את כליו?"טבילת כלים היא חובה מהתורה. עם זאת כלי שלא הוטבל אינו טרף, וגם המאכל שבו לא נטרף. על הבעלים מוטלת החובה להטביל את הכלי, וכל עוד אינם עושים כן הם מבטלים מצווה."חז"ל אסרו להשתמש בכלי לפני הטבלתו

קרא עוד »

שו"ת – בנושא תשעה באב

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים צום למעוברות ומניקות השנה שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, מה הדין של צום למעוברות ומיניקות?  "לא לצום". מה יעשו עם הבדלה? האם להבדיל מייד או לחכות לבוקר?  "יבדילו מייד במוצאי שבת. לא על יין ולא על מיץ ענבים אלא על תה או קפה".  נעליים נוחות שאינן עשויות מעור  האם מותר בתשעה באב

קרא עוד »

שו"ת – בניין בית המקדש השלישי בימינו 

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים בניית בית המקדש השלישי: בידינו או בידי שמיים? האם בית המקדש השלישי ירד בנוי מן השמיים או שאנחנו נבנה אותו? "הרמב"ם מנה בספר המצוות (מצווה כ) מצוות עשה לבנות בית המקדש. לעומת זאת במדרש תנחומא (פרשת נח) מובא שמקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמיים. רש"י ותוספות הביאו מדרש זה (בשבועות דף טו). יש

קרא עוד »
ילד ומבוגר שוכבים על שטיח ומביטים אחד בשני

שו"ת – כיבוד הורים

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים קימה מפני הורים האם חייבים לעמוד מפני ההורים? בשולחן ערוך (רמ, ו) מבואר שצריך לעמוד, אבל נראה שאנשים אינם מקפידים על זה היום. כנראה מוחלים. האם ראוי לאבא להנהיג בביתו שעומדים מפניו, כפי שהיה נהוג פעם וכמבואר בשולחן ערוך? תלוי מי ההורים ומי הילדים. ההורים צריכים לחשוב אם הדבר מוסיף לחינוך הילדים או

קרא עוד »
רגל בועטת בכדור

שו"ת – ספורט תחרותי

שו"ת | הרב יעקב אריאל שאלה: האם מותר לפי ההלכה לצפות במשחקי כדורגל ושאר משחקי ספורט תחרותי? זה לא אסור. אומנם זה ודאי לא ראוי ולא מתאים לרוח התורה. טוב לעשות כושר וראוי שכל אחד יעשה כחצי שעה כושר או ספורט ביום או לפחות פעמיים בשבוע, אבל לצפות באחרים שמשחקים יש בזה ביטול תורה ובזבוז זמן. במקום שאלפי אנשים צופים בכמה שחקנים על המגרש, היה נכון יותר שאלפי אנשים יתעמלו לבריאות גופם, וכמה אנשים

קרא עוד »

שאלות הלכתיות בעניני דיומא

ותן טל ומטר

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש מסתפק אם אמר כראוי מבואר בשולחן ערוך (קיד, ח), על פי הירושלמי, שאם אדם מתספק אם אמר בקיץ 'מוריד הגשם' או לא, אם לא

קרא עוד »

סוכות

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש סוכות בד מה דין סוכות בד שדרכן לנוע ברוח יותר משלושה טפחים לכל כיוון? האם הדפנות שלהן נחשבות למחיצה שעומדת ברוח מצויה? כל עוד

קרא עוד »

מאה ברכות ביום

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש חיוב מאה ברכות לנשים האם נשים חייבות באמירת מאה ברכות ביום כמו גברים? “נראה שאינן חייבות. החשבון של מאה הברכות כלול בעיקרו משלוש תפילות

קרא עוד »
פירות וירקות

שו"ת – תרומות ומעשרות

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות מי שאינו מבין כראוי את תהליך תרומת ומעשרות, האם מותר לו לומר בקיצור: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו

קרא עוד »
מנורת לילה

שו"ת – הלכות שבת

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש כיבוי אור בחדר הילדים בשבת מה אפשר לעשות בשבת אם שכחו לכבות אור בחדר של הילדים, והאור מקשה עליהם לישון? "אם אין לילדים מקום

קרא עוד »

שו"ת – טבילת כלים

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים אכילה בביתו של מי שלא הטביל את כליוהאם ניתן לאכול בביתו של אדם שאינו מדקדק במצוות ולא הטביל את כליו?"טבילת כלים

קרא עוד »

שו"ת – בנושא תשעה באב

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים צום למעוברות ומניקות השנה שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, מה הדין של צום למעוברות ומיניקות?  "לא לצום".

קרא עוד »
ילד ומבוגר שוכבים על שטיח ומביטים אחד בשני

שו"ת – כיבוד הורים

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים קימה מפני הורים האם חייבים לעמוד מפני ההורים? בשולחן ערוך (רמ, ו) מבואר שצריך לעמוד, אבל נראה שאנשים

קרא עוד »
רגל בועטת בכדור

שו"ת – ספורט תחרותי

שו"ת | הרב יעקב אריאל שאלה: האם מותר לפי ההלכה לצפות במשחקי כדורגל ושאר משחקי ספורט תחרותי? זה לא אסור. אומנם זה ודאי לא ראוי ולא מתאים לרוח התורה. טוב לעשות כושר וראוי שכל אחד יעשה כחצי

קרא עוד »

שאלות לאהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה

גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה איך מחנכים לגילוי כבוד מלכות ה' בעולם, במיוחד בדור שילדים מקבלים עם הולדתם חולצות שכתוב עליהן "אני מלך", "אני נסיך"?בראש השנה אנחנו מבקשים מריבון העולמים שיגלה כבוד מלכותו עלינו. מה המשמעות של זה? "בתוך ארמון רק רצון המלך נעשה". איך מחנכים לקבלת עול מלכות שמיים, להתאמת רצונותינו לרצון גבוה?מובן שאיננו יכולים להתאים את רצוננו לרצון ה' אם אנחנו מורגלים לחפש את

קרא עוד »
יד עוצרת

לדעת לומר לא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה שזה הבית שלי. בשעת האמת' כשכולנו התכנסנו יחד, הגענו למצבים קשים שמעולם לא היו לנו. אני מתביישת לספר. מתי הדבר

קרא עוד »

דמי בנפשך שאת סלע

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה שזה הבית שלי. בשעת האמת' כשכולנו התכנסנו יחד, הגענו למצבים קשים שמעולם לא היו לנו. אני מתביישת לספר. מתי הדבר

קרא עוד »

בן בדרך רחוקה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הבן שלי התרחק מאוד מהדרך. יש לו אידאולוגיות הפוכות משלנו, ואחרי הוויכוח האחרון הוא החליט שהוא גם לא מדבר איתנו. זה נמשך כבר חצי שנה. יש מה לעשות? תשובה אני רוצה לענות לכם על פי עיקרון שפגשתי בהגדתו של הרב אלי אדלר בעניין פסח שני. בליל הסדר אנו פוגשים את כל סוגי הבנים. את החכם, ששואל שאלות לעניין, את הרשע,

קרא עוד »

קורונצ'ולנט

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה שזה הבית שלי. בשעת האמת' כשכולנו התכנסנו יחד, הגענו למצבים קשים שמעולם לא היו לנו. אני מתביישת לספר. מתי הדבר

קרא עוד »

כשאחד מאיתנו עובר שינוי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאנחנו נשואים שבע שנים. בשנים הראשונות הכול היה די טוב, לפחות כך חשבתי. לפני כשלוש שנים הרגשתי שמשהו לא טוב לי. לא יכולתי לזהות מה בדיוק קרה לי, ולפני כשנה הלכתי לבד לטיפול פסיכולוגי. בטיפול הבנתי שכל החיים שלי לא נתתי ביטוי לעצמי ולצרכים שלי, ובסיוע הפסיכולוגית שלי עשיתי שינויים רבים. הבעיה היא שהטיפול גרם לריחוק ביני לבין בעלי. הוא לא מבין

קרא עוד »

נחש בתחפושת

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהבמאמרך הקודם אמרת בשם ספר העיקרים שכיבוד הורים הוא יסוד לעבודת ה'. לצערי נראה לי שאילו הייתי מכבדת את הוריי, לא הייתי עובדת ה' בכלל. הם עשו ועושים הכול כדי למנוע ממני להיות שומרת תורה ומצוות. זה פרימיטיבי בעיניהם ומנוגד לחיים, והם ממש מרחמים עליי. האם זה נכון בכל מקרה?   תשובהשאלת שאלה מצוינת, אבל היא קוראת לנו להעמיק מבט. בדיון

קרא עוד »

הידוק החגורה עקב שמחות במשפחה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהיש לנו עשרה ילדים, ויש קשר טוב ביניהם למרות פערי הגילים והם מפרגנים ועוזרים זה לזה. בעלי ואני עובדים, מתפרנסים בכבוד כדי לחיות ביום-יום ברווח ולא בצמצום. יש חסכונות מועטים ביותר מתוך חשיבה שעדיף לחיות ברווחה מלחסוך ולחיות בצמצום. ברוך ה' שניים מילדינו מתחתנים בחודשים הקרובים, ההוצאות גדולות, ונצטרך להצטמצם במותרות ובדברים לא הכרחיים לפחות שנה. אני חוששת שהילדים שלנו, שלא

קרא עוד »

איך אפשר לכבד את אמא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אימא שלי התקשרה והודיעה לי שהיא מגיעה להתארח בארץ שבועיים לפני פסח. מאוד קשה לי שהיא לא מוצאת זמן אחר כל השנה, ודווקא בזמן הכי פחות נוח היא מתייצבת. היא כמובן מצפה לאוכל טוב (מי מפעיל מטבח במתכונת מלאה בזמן הזה?) ומצפה שנצא איתה לטיולים בסביבה דקה לפני פסח! איך אני יכולה לכבד אותה? תשובה יש לך מישהי בחייך שאת

קרא עוד »

חזרתי בתשובה, ולאבא קשה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאני רווק בן 28. בא ממשפחה מסורתית. לפני כמה שנים חזרתי בתשובה והמשכתי בשגרת חיי, בעבודתי ובלימודיי. דווקא עכשיו שאני מתחזק המשפחה שלי נגדי. זה התחיל באבא שלי, שלא מסוגל לשמוע דברי תורה בשולחן שבת ולועג לי ולשינויים שאני עושה, ונמשך בזה שהוא לא יכול לשמוע אותי מדבר עם אחיי ואחיותיי בכל מה שקשור גם לחינוך שלהם וגם לדת, לאמונה ולחיים,

קרא עוד »

כיבוד הורים ותודעת שירות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בטורים הקרובים, לכבוד הרחבת ישיבתנו על הארץ הטובה שה' נותן לנו, נדבר במצוות כיבוד הורים. הקשר בין כיבוד הורים ובין זכייתנו ושהייתנו לעד על אדמתנו נמצא בגוף הפסוק: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ". הפעם נידרש לשאלה שאני פוגשת פעמים רבות בנוגע להורים:"אנחנו נפגשים לעיתים במצבים מורכבים שבהם אנחנו נדרשים לטפל בהורינו

קרא עוד »

עזרה לזוג צעיר

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה בתי בת ה-21 התחתנה לפני כשלוש שנים. אנחנו ההורים לא התלהבנו מהרעיון שהיא תתחתן בגיל צעיר. הצענו להם לחכות קצת, להתבגר, לא להיפרד, רק שתסיים לפחות שנה אחת של שירות לאומי, ושגם הוא יתבגר קצת לפני שנכנסים למערכת מחייבת כל כך. כשראינו שהם נחושים להתחתן הם קיבלו את ברכתנו. הקשר שלי עם הבת שלי טוב מאוד. היא משתפת אותי ונעזרת

קרא עוד »

תלות ומרחב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני נשואה ארבע שנים. אלו הנישואים השניים שלי. הייתה לי תקווה גדולה, כי הייתי גרושה (+3) וחוויתי בדידות נוראה במהלך 15 שנים. אבל בעלי עובד בעבודה שדורשת ממנו שעות עבודה רבות, ולא נשאר לו זמן פנוי אליי. אני מבקשת, מתחננת שיהיה איתי יותר, והוא טוען שהוא משקיע בי ומפנה את זמנו בשבילי ככל יכולתו. חשוב לי שבנישואים האלה נהיה באמת

קרא עוד »

להשקיע בפרט או בקבוצה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה אני מורה ומתלבטת במה נכון יותר להשקיע, בקבוצה או בפרטים: בשיחות אישיות וטיפוח מצוינות אישית ייחודית או במצוינות כיתתית? האם הכיתה היא מציאות של בדיעבד, והיה מוטב אילו יכולנו לתת לכל ילד מורה פרטי? תשובה השאלה הזו דומה לשאלה מה עדיף, קבוצה צדיקה או קבוצה של צדיקים. מה ההבדל? קבוצה של צדיקים מוודאת שכל אחד מחבריה יהיה צדיק בפני עצמו. קבוצה

קרא עוד »

בעלי התפטר מהעבודה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהבעלי התפטר מהעבודה שלו, וכפי שחששתי נכנס לתקופת בטלה. הוא אפילו לא עושה את מטלות הבית. אני רוצה שהוא ייקח את הזמן למצוא את המקום שלו, אבל קשה לי מאוד עם הבטלה שלו. איך יוצרים מציאות שבה הוא עושה עם עצמו משהו עד שימצא עבודה? תשובהאנסה לענות לך אף שלא ציינת במכתבך נתונים שיכולים לסייע בהבנת המצב, כמו מדוע התפטר, כמה

קרא עוד »
מורה והורים

אסיפת הורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה קיבלתי שאלה ממורה בתיכון, וזו לשונה: "שלום לך. אני חוזרת עכשיו מאספת הורים, ואני די מתוסכלת. יש הורים שהמפגש איתם הא כמו בית משפט: למה עשית כך ולמה לא עשית כך? ויש הורים שגם מרגישים בבית משפט, אבל הפוך: כשהם שומעים ממני מה לא בסדר אצל הילד כל משפט שלי הופך כתב אישום נגדם, והם מתנצלים בסוף הפגישה למרות מחאותיי.

קרא עוד »

ניהול כלכלי של הבית

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים 15 שנה. בתחילת נישואינו היו לנו קשיים כלכליים גדולים, וחלק גדול מזה היה בגלל ההוצאות הבלתי מרוסנות של אשתי. לכן קיבלנו החלטה משותפת שאני אהיה אחראי לכל ההוצאות הכספיות כדי למנוע בזבוזים מיותרים. ריכזנו את המשכורות לחשבון אחד, ניהלתי את הכול בשקיפות מלאה ואפילו הצלחנו לחסוך ולקנות בית. אני רוצה לציין שאת כל ההחלטות בבית אנחנו מקבלים ביחד.

קרא עוד »
אב ובנו

האם ילדינו חלשים או גיבורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בתרבות שלנו יש הרבה ילדים חלשים שזקוקים לתמיכה ועזרה, ויש חלשים שגיבורים עלינו. יש ילדים שגיבורים על עצמם, ויש שגיבורים גם למען אחרים. האם זו גזרת גורל? האם יש בידינו מה לעשות בעניין? איך מחנכים לגבורה? הבן שלי חזר מהצבא וסיפר שהמפקד אמר להם "אתם חלביים, אתם, אנחנו בטירונות היינו רוב הזמן במצב שתיים", ושאל את החיילים למה זה כך. אחד

קרא עוד »

תקשורת והבעת רגשות בזוגיות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים ארבע שנים, ובעלי אינו יודע להביע רגשות. כמעט שום רגש. הוא גם כמעט לא משתף אותי במה שקורה לו במהלך היום (זה מזכיר לי מאוד את אבא שלו), אבל כשאני רואה אותו עם חבריו לעבודה אני קצת מקנאה. איתם הוא מדבר איתם בחופשיות על כל מה שקשור לעבודה שלהם. הייתי רוצה שידבר גם איתי כך. זה כואב לי

קרא עוד »
יד על הכותל המערבי

בטחון התשובה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה  הבחנתי לאחרונה שכשאני אומרת לילדים שלי להתפלל או ללמוד תורה לקיים מצווה זו או אחרת אני מהוססת, כי מי אמר שמה שטוב לי טוב גם לילד שלי? אולי מתאימה לו דרך אחרת, או לפחות אחרת מאיך שאנו כהורים מחנכים אותו? תשובה  השאלה הזו היא אחד הדברים המרכזיים שמערערים את סמכות ההורים. בעקבות התפיסה הפלורליסטית הטוענת שאין אמת אחת אלא איש

קרא עוד »

שאלות לאהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה

גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה איך מחנכים לגילוי כבוד מלכות ה' בעולם, במיוחד בדור שילדים מקבלים עם הולדתם חולצות שכתוב עליהן "אני מלך", "אני נסיך"?בראש השנה אנחנו מבקשים מריבון העולמים שיגלה כבוד מלכותו עלינו. מה המשמעות של זה? "בתוך ארמון רק רצון המלך נעשה". איך מחנכים

קרא עוד »
יד עוצרת

לדעת לומר לא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה

קרא עוד »

דמי בנפשך שאת סלע

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה

קרא עוד »

בן בדרך רחוקה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הבן שלי התרחק מאוד מהדרך. יש לו אידאולוגיות הפוכות משלנו, ואחרי הוויכוח האחרון הוא החליט שהוא גם לא מדבר איתנו. זה נמשך כבר חצי שנה. יש מה לעשות? תשובה אני רוצה לענות לכם על פי עיקרון שפגשתי בהגדתו של הרב

קרא עוד »

קורונצ'ולנט

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה

קרא עוד »

כשאחד מאיתנו עובר שינוי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאנחנו נשואים שבע שנים. בשנים הראשונות הכול היה די טוב, לפחות כך חשבתי. לפני כשלוש שנים הרגשתי שמשהו לא טוב לי. לא יכולתי לזהות מה בדיוק קרה לי, ולפני כשנה הלכתי לבד לטיפול פסיכולוגי. בטיפול הבנתי שכל החיים שלי לא נתתי

קרא עוד »

נחש בתחפושת

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהבמאמרך הקודם אמרת בשם ספר העיקרים שכיבוד הורים הוא יסוד לעבודת ה'. לצערי נראה לי שאילו הייתי מכבדת את הוריי, לא הייתי עובדת ה' בכלל. הם עשו ועושים הכול כדי למנוע ממני להיות שומרת תורה ומצוות. זה פרימיטיבי בעיניהם ומנוגד לחיים,

קרא עוד »

הידוק החגורה עקב שמחות במשפחה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהיש לנו עשרה ילדים, ויש קשר טוב ביניהם למרות פערי הגילים והם מפרגנים ועוזרים זה לזה. בעלי ואני עובדים, מתפרנסים בכבוד כדי לחיות ביום-יום ברווח ולא בצמצום. יש חסכונות מועטים ביותר מתוך חשיבה שעדיף לחיות ברווחה מלחסוך ולחיות בצמצום. ברוך ה'

קרא עוד »

איך אפשר לכבד את אמא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אימא שלי התקשרה והודיעה לי שהיא מגיעה להתארח בארץ שבועיים לפני פסח. מאוד קשה לי שהיא לא מוצאת זמן אחר כל השנה, ודווקא בזמן הכי פחות נוח היא מתייצבת. היא כמובן מצפה לאוכל טוב (מי מפעיל מטבח במתכונת מלאה בזמן

קרא עוד »

חזרתי בתשובה, ולאבא קשה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאני רווק בן 28. בא ממשפחה מסורתית. לפני כמה שנים חזרתי בתשובה והמשכתי בשגרת חיי, בעבודתי ובלימודיי. דווקא עכשיו שאני מתחזק המשפחה שלי נגדי. זה התחיל באבא שלי, שלא מסוגל לשמוע דברי תורה בשולחן שבת ולועג לי ולשינויים שאני עושה, ונמשך

קרא עוד »

כיבוד הורים ותודעת שירות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בטורים הקרובים, לכבוד הרחבת ישיבתנו על הארץ הטובה שה' נותן לנו, נדבר במצוות כיבוד הורים. הקשר בין כיבוד הורים ובין זכייתנו ושהייתנו לעד על אדמתנו נמצא בגוף הפסוק: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ

קרא עוד »

עזרה לזוג צעיר

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה בתי בת ה-21 התחתנה לפני כשלוש שנים. אנחנו ההורים לא התלהבנו מהרעיון שהיא תתחתן בגיל צעיר. הצענו להם לחכות קצת, להתבגר, לא להיפרד, רק שתסיים לפחות שנה אחת של שירות לאומי, ושגם הוא יתבגר קצת לפני שנכנסים למערכת מחייבת כל

קרא עוד »

תלות ומרחב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני נשואה ארבע שנים. אלו הנישואים השניים שלי. הייתה לי תקווה גדולה, כי הייתי גרושה (+3) וחוויתי בדידות נוראה במהלך 15 שנים. אבל בעלי עובד בעבודה שדורשת ממנו שעות עבודה רבות, ולא נשאר לו זמן פנוי אליי. אני מבקשת, מתחננת

קרא עוד »

להשקיע בפרט או בקבוצה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה אני מורה ומתלבטת במה נכון יותר להשקיע, בקבוצה או בפרטים: בשיחות אישיות וטיפוח מצוינות אישית ייחודית או במצוינות כיתתית? האם הכיתה היא מציאות של בדיעבד, והיה מוטב אילו יכולנו לתת לכל ילד מורה פרטי? תשובה השאלה הזו דומה לשאלה מה עדיף,

קרא עוד »

בעלי התפטר מהעבודה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהבעלי התפטר מהעבודה שלו, וכפי שחששתי נכנס לתקופת בטלה. הוא אפילו לא עושה את מטלות הבית. אני רוצה שהוא ייקח את הזמן למצוא את המקום שלו, אבל קשה לי מאוד עם הבטלה שלו. איך יוצרים מציאות שבה הוא עושה עם עצמו

קרא עוד »
מורה והורים

אסיפת הורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה קיבלתי שאלה ממורה בתיכון, וזו לשונה: "שלום לך. אני חוזרת עכשיו מאספת הורים, ואני די מתוסכלת. יש הורים שהמפגש איתם הא כמו בית משפט: למה עשית כך ולמה לא עשית כך? ויש הורים שגם מרגישים בבית משפט, אבל הפוך: כשהם

קרא עוד »

ניהול כלכלי של הבית

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים 15 שנה. בתחילת נישואינו היו לנו קשיים כלכליים גדולים, וחלק גדול מזה היה בגלל ההוצאות הבלתי מרוסנות של אשתי. לכן קיבלנו החלטה משותפת שאני אהיה אחראי לכל ההוצאות הכספיות כדי למנוע בזבוזים מיותרים. ריכזנו את המשכורות לחשבון אחד,

קרא עוד »
אב ובנו

האם ילדינו חלשים או גיבורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בתרבות שלנו יש הרבה ילדים חלשים שזקוקים לתמיכה ועזרה, ויש חלשים שגיבורים עלינו. יש ילדים שגיבורים על עצמם, ויש שגיבורים גם למען אחרים. האם זו גזרת גורל? האם יש בידינו מה לעשות בעניין? איך מחנכים לגבורה? הבן שלי חזר מהצבא וסיפר

קרא עוד »

תקשורת והבעת רגשות בזוגיות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים ארבע שנים, ובעלי אינו יודע להביע רגשות. כמעט שום רגש. הוא גם כמעט לא משתף אותי במה שקורה לו במהלך היום (זה מזכיר לי מאוד את אבא שלו), אבל כשאני רואה אותו עם חבריו לעבודה אני קצת מקנאה.

קרא עוד »
יד על הכותל המערבי

בטחון התשובה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה  הבחנתי לאחרונה שכשאני אומרת לילדים שלי להתפלל או ללמוד תורה לקיים מצווה זו או אחרת אני מהוססת, כי מי אמר שמה שטוב לי טוב גם לילד שלי? אולי מתאימה לו דרך אחרת, או לפחות אחרת מאיך שאנו כהורים מחנכים אותו?

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן