שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושאים שונים בתרבות יהודית. אתם מוזמנים לשאול כאן שאלות ואחד המומחים שלנו יענה לכם בקרוב. תקבלו עדכון לאימייל שלכם כאשר השאלה תפורסם.

יד כותבת מכתב

שאלות הלכתיות בעניני דיומא

ותן טל ומטר

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש מסתפק אם אמר כראוי מבואר בשולחן ערוך (קיד, ח), על פי הירושלמי, שאם אדם מתספק אם אמר בקיץ 'מוריד הגשם' או לא, אם לא עברו שלושים יום משהפסיקו להזכיר גשמים, הרי הוא בחזקת שהזכיר גשמים וצריך לחזור ולהתפלל, ואם עברו שלושים יום, אינו חוזר.אדם שיודע בעצמו שהוא מתרגל מהר לשינוי וזוכר אף בפחות משלושים יום, האם יכול לסמוך על

קרא עוד »

סוכות

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש סוכות בד מה דין סוכות בד שדרכן לנוע ברוח יותר משלושה טפחים לכל כיוון? האם הדפנות שלהן נחשבות למחיצה שעומדת ברוח מצויה? כל עוד המחיצות נשארות מחוברות ולא מתנתקות מהרצפה או מהסכך יותר משלושה טפחים הן כשרות. אין פסול בכך שהן נעות ברוח יותר משלושה טפחים. כך שמעתי מהגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. טיולים בחג מי שיוצא לטיול

קרא עוד »

מאה ברכות ביום

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש חיוב מאה ברכות לנשים האם נשים חייבות באמירת מאה ברכות ביום כמו גברים? “נראה שאינן חייבות. החשבון של מאה הברכות כלול בעיקרו משלוש תפילות היום וברכות קריאת שמע, ונשים פטורות מחלק מהתפילות והברכות, אז קשה לומר שחז”ל חייבו אותן להשלים כל כך הרבה ברכות נוספות ביום”. לגרום ברכות נוספות בשבת כשחסרות ממניין מאה ברכות (בעקבות התפילות הקצרות יותר), האם

קרא עוד »
פירות וירקות

שו"ת – תרומות ומעשרות

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות מי שאינו מבין כראוי את תהליך תרומת ומעשרות, האם מותר לו לומר בקיצור: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כמו שכתוב בנוסח שבסידור שברשותי", ויפריש מטבע לחילול מעשר שני? "רק בשעת הדחק גדולה למי שאינו מסוגל להפריש כראוי. החזון איש התיר, אבל אין לסמוך על זה שלא בשעת הדחק".  מעשר ראשון ללוויים בזמננו האם

קרא עוד »
מנורת לילה

שו"ת – הלכות שבת

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש כיבוי אור בחדר הילדים בשבת מה אפשר לעשות בשבת אם שכחו לכבות אור בחדר של הילדים, והאור מקשה עליהם לישון? "אם אין לילדים מקום לישון, מכיוון שמדובר במלאכת כיבוי, שהיא מדרבנן, מותר לקטן לעשות מלאכה דרבנן לצורך עצמו (ראו באור הלכה שמג, א 'מדברי'). עדיף שקטן מתחת לגיל חינוך יכבה, ועדיף שיכבה בשינוי, למשל במרפק או במקל". שכחו לכבות

קרא עוד »

שו"ת – טבילת כלים

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים אכילה בביתו של מי שלא הטביל את כליוהאם ניתן לאכול בביתו של אדם שאינו מדקדק במצוות ולא הטביל את כליו?"טבילת כלים היא חובה מהתורה. עם זאת כלי שלא הוטבל אינו טרף, וגם המאכל שבו לא נטרף. על הבעלים מוטלת החובה להטביל את הכלי, וכל עוד אינם עושים כן הם מבטלים מצווה."חז"ל אסרו להשתמש בכלי לפני הטבלתו

קרא עוד »

שו"ת – בנושא תשעה באב

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים צום למעוברות ומניקות השנה שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, מה הדין של צום למעוברות ומיניקות?  "לא לצום". מה יעשו עם הבדלה? האם להבדיל מייד או לחכות לבוקר?  "יבדילו מייד במוצאי שבת. לא על יין ולא על מיץ ענבים אלא על תה או קפה".  נעליים נוחות שאינן עשויות מעור  האם מותר בתשעה באב

קרא עוד »

שו"ת – בניין בית המקדש השלישי בימינו 

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים בניית בית המקדש השלישי: בידינו או בידי שמיים? האם בית המקדש השלישי ירד בנוי מן השמיים או שאנחנו נבנה אותו? "הרמב"ם מנה בספר המצוות (מצווה כ) מצוות עשה לבנות בית המקדש. לעומת זאת במדרש תנחומא (פרשת נח) מובא שמקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמיים. רש"י ותוספות הביאו מדרש זה (בשבועות דף טו). יש

קרא עוד »
ילד ומבוגר שוכבים על שטיח ומביטים אחד בשני

שו"ת – כיבוד הורים

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים קימה מפני הורים האם חייבים לעמוד מפני ההורים? בשולחן ערוך (רמ, ו) מבואר שצריך לעמוד, אבל נראה שאנשים אינם מקפידים על זה היום. כנראה מוחלים. האם ראוי לאבא להנהיג בביתו שעומדים מפניו, כפי שהיה נהוג פעם וכמבואר בשולחן ערוך? תלוי מי ההורים ומי הילדים. ההורים צריכים לחשוב אם הדבר מוסיף לחינוך הילדים או

קרא עוד »
רגל בועטת בכדור

שו"ת – ספורט תחרותי

שו"ת | הרב יעקב אריאל שאלה: האם מותר לפי ההלכה לצפות במשחקי כדורגל ושאר משחקי ספורט תחרותי? זה לא אסור. אומנם זה ודאי לא ראוי ולא מתאים לרוח התורה. טוב לעשות כושר וראוי שכל אחד יעשה כחצי שעה כושר או ספורט ביום או לפחות פעמיים בשבוע, אבל לצפות באחרים שמשחקים יש בזה ביטול תורה ובזבוז זמן. במקום שאלפי אנשים צופים בכמה שחקנים על המגרש, היה נכון יותר שאלפי אנשים יתעמלו לבריאות גופם, וכמה אנשים

קרא עוד »

שאלות הלכתיות בעניני דיומא

ותן טל ומטר

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש מסתפק אם אמר כראוי מבואר בשולחן ערוך (קיד, ח), על פי הירושלמי, שאם אדם מתספק אם אמר בקיץ 'מוריד הגשם' או לא, אם לא

קרא עוד »

סוכות

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש סוכות בד מה דין סוכות בד שדרכן לנוע ברוח יותר משלושה טפחים לכל כיוון? האם הדפנות שלהן נחשבות למחיצה שעומדת ברוח מצויה? כל עוד

קרא עוד »

מאה ברכות ביום

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש חיוב מאה ברכות לנשים האם נשים חייבות באמירת מאה ברכות ביום כמו גברים? “נראה שאינן חייבות. החשבון של מאה הברכות כלול בעיקרו משלוש תפילות

קרא עוד »
פירות וירקות

שו"ת – תרומות ומעשרות

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות מי שאינו מבין כראוי את תהליך תרומת ומעשרות, האם מותר לו לומר בקיצור: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו

קרא עוד »
מנורת לילה

שו"ת – הלכות שבת

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש כיבוי אור בחדר הילדים בשבת מה אפשר לעשות בשבת אם שכחו לכבות אור בחדר של הילדים, והאור מקשה עליהם לישון? "אם אין לילדים מקום

קרא עוד »

שו"ת – טבילת כלים

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים אכילה בביתו של מי שלא הטביל את כליוהאם ניתן לאכול בביתו של אדם שאינו מדקדק במצוות ולא הטביל את כליו?"טבילת כלים

קרא עוד »

שו"ת – בנושא תשעה באב

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים צום למעוברות ומניקות השנה שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, מה הדין של צום למעוברות ומיניקות?  "לא לצום".

קרא עוד »
ילד ומבוגר שוכבים על שטיח ומביטים אחד בשני

שו"ת – כיבוד הורים

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים קימה מפני הורים האם חייבים לעמוד מפני ההורים? בשולחן ערוך (רמ, ו) מבואר שצריך לעמוד, אבל נראה שאנשים

קרא עוד »
רגל בועטת בכדור

שו"ת – ספורט תחרותי

שו"ת | הרב יעקב אריאל שאלה: האם מותר לפי ההלכה לצפות במשחקי כדורגל ושאר משחקי ספורט תחרותי? זה לא אסור. אומנם זה ודאי לא ראוי ולא מתאים לרוח התורה. טוב לעשות כושר וראוי שכל אחד יעשה כחצי

קרא עוד »

שאלות לאהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה

אב ובנו

האם ילדינו חלשים או גיבורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בתרבות שלנו יש הרבה ילדים חלשים שזקוקים לתמיכה ועזרה, ויש חלשים שגיבורים עלינו. יש ילדים שגיבורים על עצמם, ויש שגיבורים גם למען אחרים. האם זו גזרת גורל? האם יש בידינו מה לעשות בעניין? איך מחנכים לגבורה? הבן שלי חזר מהצבא וסיפר שהמפקד אמר להם "אתם חלביים, אתם, אנחנו בטירונות היינו רוב הזמן במצב שתיים", ושאל את החיילים למה זה כך. אחד

קרא עוד »

תקשורת והבעת רגשות בזוגיות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים ארבע שנים, ובעלי אינו יודע להביע רגשות. כמעט שום רגש. הוא גם כמעט לא משתף אותי במה שקורה לו במהלך היום (זה מזכיר לי מאוד את אבא שלו), אבל כשאני רואה אותו עם חבריו לעבודה אני קצת מקנאה. איתם הוא מדבר איתם בחופשיות על כל מה שקשור לעבודה שלהם. הייתי רוצה שידבר גם איתי כך. זה כואב לי

קרא עוד »
יד על הכותל המערבי

בטחון התשובה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה  הבחנתי לאחרונה שכשאני אומרת לילדים שלי להתפלל או ללמוד תורה לקיים מצווה זו או אחרת אני מהוססת, כי מי אמר שמה שטוב לי טוב גם לילד שלי? אולי מתאימה לו דרך אחרת, או לפחות אחרת מאיך שאנו כהורים מחנכים אותו? תשובה  השאלה הזו היא אחד הדברים המרכזיים שמערערים את סמכות ההורים. בעקבות התפיסה הפלורליסטית הטוענת שאין אמת אחת אלא איש

קרא עוד »

לדעת לבקש סליחה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני נשוי שש שנים, ובמהלכן היו לי לא מעט מריבות עם אשתי. המריבות האלה מסתיימות בדרך כלל כשאני מבקש סליחה מאשתי. זו לא הבעיה. הבעיה היא שאשתי לא יודעת להתנצל. גם כשהיא 100% טועה, ומודה בזה שהיא טועה (דבר שקורה לעיתים רחוקות ביותר), היא לא מבקשת סליחה. זה מטריף אותי. למה תמיד אני צריך להתנצל? תשובה יש אנשים שבשבילם טבעי

קרא עוד »

עומק הדין – חסד

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה יש לי ילד בן 9 רגיש במיוחד. כשאנחנו בחברה בתוך זמן קצר הוא מתחיל: "אימא, בואי נלך", וחוזר על זה כל כך הרבה פעמים שלא נעים לי מאחרים. הוא ממש מנג'ס לי. אם אני לא נענית הוא פשוט מתחיל לבכות, ואז בכלל זה בלתי נסבל, לכן אני מראש נכנעת והולכת. אני אף פעם לא מצליחה לדבר עם שכנה או להישאר

קרא עוד »

ביטחון התשובה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני די מיואשת מהילד שלי בן ה-12, וככל שעובר הזמן המצב שלו מחריף. הוא מעז יותר ויותר, ואנחנו די חסרי אונים מולו. גם אם מדי פעם אנחנו מתפרצים זה רק מכניס אותנו לתחושות קשות יותר של חוסר אונים. מה יהיה? תשובה בהקדמה לספרו 'אורות התשובה' הוסיפו איגרת של הרב, 'בטחון התשובה', כי בלי ביטחון בתשובה אי אפשר להתחיל לחזור בתשובה וגם אי

קרא עוד »

אלימות כלכלית

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה לפני חודש וחצי פרסמתי כאן מכתב של נערה המתארת את התנהגותה של אימה המתגמדת מול אביה: אימה היא שאחראית לתפקוד הכללי של הבית נוסף על עבודתה מחוץ לבית, ואילו אביה מחליט בכל הנוגע להוצאות. תשובתי בנידון הייתה שיש כאן שיתוף פעולה וחלוקת תפקידים ביניהם, וכל אחד מתפקד באזור הנוחות שלו. אף שאפשר לפרש התנהגות זו כאלימות כלכלית, מכיוון שיש מצבים שהאישה

קרא עוד »

אהבת חינם בחינוך

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אומרים שילדים זקוקים לסמכות, גבולות וכללים, ואני מבינה את זה, אבל נורא קשה לי להיות כזו! לא נעים לי לגרום להם אי-נעימות, ואני לא רוצה להיות הקשה הזו שאומרת מה כן ומה לא. קשה לי באישיות שלי להיות לא נחמדה. ואיך זה מסתדר עם עם אהבת חינם שבונה את בית מקדשנו? תשובה כמה נחמד היה לו יכולנו להיות הורים ומורים

קרא עוד »

אימא מתגמדת – חלק ב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה לפני חודש פרסמתי כאן מכתב של נערה המתארת את התנהגותה של אימה כמתגמדת מול אביה בשל התנהלותם בבית וחלוקת התפקידים ביניהם: אימה היא שאחראית לתפקוד הכללי של הבית נוסף על עבודתה מחוץ לבית, ואילו אביה מחליט בכל הנוגע להוצאות הכספיות. תשובתי בנידון הייתה שיש כאן שיתוף פעולה וחלוקת תפקידים ביניהם, וכל אחד מתפקד באזור הנוחות שלו. לתשובה זו קיבלתי תגובות

קרא עוד »

יושב על הספה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה בחופש בגדול הבן שלי, בן 14, יושב כל היום על הספה. הוא לא זז ולא עושה כלום. זה משגע אותי! יש לך עצה בשבילי?  תשובה בפעם הקודמת ניסינו להתמודד עם הילדים הדורשים הפעלות, והינה ילד שלא דורש כלום אבל גם לא עושה כלום, וגם זה כמובן משגע אותנו. צריך לבדוק מה הבעיה שלנו עם זה ואיך אנחנו מסבירים את זה,

קרא עוד »

בחופש אצל סבא וסבתא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אשתי ואני איננו עובדי הוראה. אין לנו חופש גדול, ואנחנו עובדים גם בחופשת הקיץ. הקייטנות תכף מסתיימות, וההורים שלנו נרתמים לעזור לנו לשמור על הילדים. הם עושים זאת מכל הלב, דואגים לילדים ומפנקים אותם כמו שרק סבא וסבתא יודעים לעשות.  הבעיה היא שיש להם בבית טלוויזיה ועיתונים, והילדים שלנו נחשפים בעצמם לזה, רואים תוכניות לילדים וגם רואים את סבא וסבתא

קרא עוד »

אימא, משעמם לי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה החופש מתקרב, והאימה בתוכי גוברת: איך אני מתמודדת עם הציפיות של הילדים (כלכלית וערכית)? איך אני מייצרת משהו משמעותי ועוברת את החופש בשלום? תשובה "אימא, משעמם לי": נראה שזה המשפט שאנו הכי מפחדים שיאמרו לנו בחופש. מי אחראי למילוי הזמן של הילדים שלנו? האם אנו אמורים להיות ליצני החצר הבלתי נלאים של הילדים שלנו? למה כמויות של משחקים ספרים או

קרא עוד »

למה אימא מתגמדת מול אבא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני בת 17, בת בכורה. אבא שלי אדם טוב, כריזמטי, עובד הרבה מחוץ לבית, אוהב להחליט ולקבוע דברים, אבל כמעט שלא עוזר בבית. אימא שלי לעומת זאת אישה חכמה, עובדת בעבודה שמרוויחים בה המון כסף, מנהלת את הבית ואת חינוך הילדים ועושה כמעט הכול, כי לאבא אין זמן לעזור לה. זה קצת מרגיז אותי, אבל מה שמרגיז באמת זה שאבא

קרא עוד »

אחים – ומכאיבים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הילדים שלי רבים כל הזמן. מרגע שיש יותר מאחד ביחד אני הופכת שוטרת, מגשרת, מפשרת, ובסוף בהרבה מקרים השלום מחזיק שתי דקות, ושוב הם מתחילים לריב על דבר חדש. זה הדבר שהכי כואב לי: הם אחים ומכאיבים זה לזה! איפה טעינו?   תשובה אכן, זה אחד הדברים שהכי קשה לנו איתם. גם הקב"ה אומר: "בני, כלום חיסרתי לכם? מה אני

קרא עוד »

קידום בעבודה – מי משלם את המחיר?

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הציעו לי קידום של ממש במקום העבודה שלי, ובמקום שבעלי ישמח, לא רק שהוא לא מפרגן אלא הוא מתנגד נחרצות ומסביר שהתפקיד הקשה יבוא על חשבון הבית והילדים, ולא בטוח שהוא מתאים לי. אני המפרנסת העיקרית בבית (הוא בשלב הלימודים ועובד משרה חלקית מאוד), ולכל קידום שלי יש השפעה על השכר שאני מביאה הביתה. אני היא שנמצאת רוב היום עם

קרא עוד »

אשתי והעסק שלי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני נשוי עשר שנים ואב לארבעה. לפני כמה שנים פתחתי עסק עצמאי, ולאט לאט אני בונה את קהל לקוחותיי. אשתי אשת חיל אמיתית, תמכה בי לאורך כל הדרך, עודדה ונתנה מעצמה כדי שהעסק יצליח. היא עובדת מחוץ לבית ומנהלת את הבית ואת חינוך הילדים. הפרנסה בסדר, הילדים בסדר, אבל בשנה האחרונה התחילו הבעיות. עד עכשיו אשתי הצליחה להסתדר בכוחות עצמה,

קרא עוד »

אידיאל של קודש

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו משתדלים כל כך שלילדים שלנו יהיה כל מה שצריך, גם באופן קיומי וגם משתדלים להיות הורים טובים. ואחרי כל ההשקעה אנו מרגישים כזו כפיות טובה. לא רק שהם לא מפרגנים ויש להם ביקורת, הם פשוט לא מרוצים מחייהם, ואנחנו בתחושה כאילו צריך לפצות אותם על עצם קיומם. איך זה קרה לנו? תשובה ילד בוחר אם להיות במעמד נפשי של

קרא עוד »

לקנות עצמאות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הילד מתמרד ולא מקבל סמכות, ואנו שואלים את עצמנו: מה זה? האם צריך לשמוח בזה? הרי הוא מתחיל בגיבוש הזהות העצמית שלו. לשם כך "עולם ישן עד יסוד נחריבה", ועל חורבותיו נבנה את עצמנו. ומה עם הילדים ה'טובים'? הם לא בונים את עצמם נכון? תשובה אכן, יש שראו במרד חלק הכרחי בתהליך של גיבוש האישיות הנפרדת של הילד. הגיעה אליי

קרא עוד »

מי מתכנן את החופשה המשפחתית?

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים שמונה שנים, בדרך כלל באושר. אבל יש בעיה שמלווה אותנו מתחילת חיי הנישואים שלנו, ואנחנו לא מצליחים להתגבר עליה. בעלי עובד במשרה בכירה שדורשת ממנו שעות עבודה רבות, ונטל הבית עליי כמעט בכל דבר ועניין. קיבלתי את זה עליי בהבנה מוחלטת, ואפשר לומר שזה אפילו מתאים לי. הדברים נעשים מתי ואיך שאני רוצה. הבעיות מתחילות לפני שיוצאים לחופשה.

קרא עוד »
ילד שואב אבק

מריבות וקיטורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאני אמא לשישה ב"ה, הגדול בתיכון והקטנה בת 8, והפסח מביא איתו הרבה חמץ וחמיצות, הרבה מריבות בין הילדים וקיטורים: "עבדים היינו לאמא במטבח"; "אוף, לא סובלת את החג הזה". יוצא שהשגתי ההפך ממה שאני רוצה. יש לך עצה? תשובהחג הפסח הוא לא רק שלך, הוא של כולם, והבית הוא לא רק שלך אלא של כל בני הבית. לא רק את

קרא עוד »

שאלות לאהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה

אב ובנו

האם ילדינו חלשים או גיבורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בתרבות שלנו יש הרבה ילדים חלשים שזקוקים לתמיכה ועזרה, ויש חלשים שגיבורים עלינו. יש ילדים שגיבורים על עצמם, ויש שגיבורים גם למען אחרים. האם זו גזרת גורל? האם יש בידינו מה לעשות בעניין? איך מחנכים לגבורה? הבן שלי חזר מהצבא וסיפר

קרא עוד »

תקשורת והבעת רגשות בזוגיות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים ארבע שנים, ובעלי אינו יודע להביע רגשות. כמעט שום רגש. הוא גם כמעט לא משתף אותי במה שקורה לו במהלך היום (זה מזכיר לי מאוד את אבא שלו), אבל כשאני רואה אותו עם חבריו לעבודה אני קצת מקנאה.

קרא עוד »
יד על הכותל המערבי

בטחון התשובה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה  הבחנתי לאחרונה שכשאני אומרת לילדים שלי להתפלל או ללמוד תורה לקיים מצווה זו או אחרת אני מהוססת, כי מי אמר שמה שטוב לי טוב גם לילד שלי? אולי מתאימה לו דרך אחרת, או לפחות אחרת מאיך שאנו כהורים מחנכים אותו?

קרא עוד »

לדעת לבקש סליחה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני נשוי שש שנים, ובמהלכן היו לי לא מעט מריבות עם אשתי. המריבות האלה מסתיימות בדרך כלל כשאני מבקש סליחה מאשתי. זו לא הבעיה. הבעיה היא שאשתי לא יודעת להתנצל. גם כשהיא 100% טועה, ומודה בזה שהיא טועה (דבר שקורה

קרא עוד »

עומק הדין – חסד

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה יש לי ילד בן 9 רגיש במיוחד. כשאנחנו בחברה בתוך זמן קצר הוא מתחיל: "אימא, בואי נלך", וחוזר על זה כל כך הרבה פעמים שלא נעים לי מאחרים. הוא ממש מנג'ס לי. אם אני לא נענית הוא פשוט מתחיל לבכות,

קרא עוד »

ביטחון התשובה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני די מיואשת מהילד שלי בן ה-12, וככל שעובר הזמן המצב שלו מחריף. הוא מעז יותר ויותר, ואנחנו די חסרי אונים מולו. גם אם מדי פעם אנחנו מתפרצים זה רק מכניס אותנו לתחושות קשות יותר של חוסר אונים. מה יהיה? תשובה בהקדמה

קרא עוד »

אלימות כלכלית

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה לפני חודש וחצי פרסמתי כאן מכתב של נערה המתארת את התנהגותה של אימה המתגמדת מול אביה: אימה היא שאחראית לתפקוד הכללי של הבית נוסף על עבודתה מחוץ לבית, ואילו אביה מחליט בכל הנוגע להוצאות. תשובתי בנידון הייתה שיש כאן שיתוף פעולה

קרא עוד »

אהבת חינם בחינוך

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אומרים שילדים זקוקים לסמכות, גבולות וכללים, ואני מבינה את זה, אבל נורא קשה לי להיות כזו! לא נעים לי לגרום להם אי-נעימות, ואני לא רוצה להיות הקשה הזו שאומרת מה כן ומה לא. קשה לי באישיות שלי להיות לא נחמדה.

קרא עוד »

אימא מתגמדת – חלק ב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה לפני חודש פרסמתי כאן מכתב של נערה המתארת את התנהגותה של אימה כמתגמדת מול אביה בשל התנהלותם בבית וחלוקת התפקידים ביניהם: אימה היא שאחראית לתפקוד הכללי של הבית נוסף על עבודתה מחוץ לבית, ואילו אביה מחליט בכל הנוגע להוצאות הכספיות.

קרא עוד »

יושב על הספה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה בחופש בגדול הבן שלי, בן 14, יושב כל היום על הספה. הוא לא זז ולא עושה כלום. זה משגע אותי! יש לך עצה בשבילי?  תשובה בפעם הקודמת ניסינו להתמודד עם הילדים הדורשים הפעלות, והינה ילד שלא דורש כלום אבל גם

קרא עוד »

בחופש אצל סבא וסבתא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אשתי ואני איננו עובדי הוראה. אין לנו חופש גדול, ואנחנו עובדים גם בחופשת הקיץ. הקייטנות תכף מסתיימות, וההורים שלנו נרתמים לעזור לנו לשמור על הילדים. הם עושים זאת מכל הלב, דואגים לילדים ומפנקים אותם כמו שרק סבא וסבתא יודעים לעשות. 

קרא עוד »

אימא, משעמם לי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה החופש מתקרב, והאימה בתוכי גוברת: איך אני מתמודדת עם הציפיות של הילדים (כלכלית וערכית)? איך אני מייצרת משהו משמעותי ועוברת את החופש בשלום? תשובה "אימא, משעמם לי": נראה שזה המשפט שאנו הכי מפחדים שיאמרו לנו בחופש. מי אחראי למילוי הזמן

קרא עוד »

למה אימא מתגמדת מול אבא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני בת 17, בת בכורה. אבא שלי אדם טוב, כריזמטי, עובד הרבה מחוץ לבית, אוהב להחליט ולקבוע דברים, אבל כמעט שלא עוזר בבית. אימא שלי לעומת זאת אישה חכמה, עובדת בעבודה שמרוויחים בה המון כסף, מנהלת את הבית ואת חינוך

קרא עוד »

אחים – ומכאיבים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הילדים שלי רבים כל הזמן. מרגע שיש יותר מאחד ביחד אני הופכת שוטרת, מגשרת, מפשרת, ובסוף בהרבה מקרים השלום מחזיק שתי דקות, ושוב הם מתחילים לריב על דבר חדש. זה הדבר שהכי כואב לי: הם אחים ומכאיבים זה לזה! איפה

קרא עוד »

קידום בעבודה – מי משלם את המחיר?

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הציעו לי קידום של ממש במקום העבודה שלי, ובמקום שבעלי ישמח, לא רק שהוא לא מפרגן אלא הוא מתנגד נחרצות ומסביר שהתפקיד הקשה יבוא על חשבון הבית והילדים, ולא בטוח שהוא מתאים לי. אני המפרנסת העיקרית בבית (הוא בשלב הלימודים

קרא עוד »

אשתי והעסק שלי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אני נשוי עשר שנים ואב לארבעה. לפני כמה שנים פתחתי עסק עצמאי, ולאט לאט אני בונה את קהל לקוחותיי. אשתי אשת חיל אמיתית, תמכה בי לאורך כל הדרך, עודדה ונתנה מעצמה כדי שהעסק יצליח. היא עובדת מחוץ לבית ומנהלת את

קרא עוד »

אידיאל של קודש

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו משתדלים כל כך שלילדים שלנו יהיה כל מה שצריך, גם באופן קיומי וגם משתדלים להיות הורים טובים. ואחרי כל ההשקעה אנו מרגישים כזו כפיות טובה. לא רק שהם לא מפרגנים ויש להם ביקורת, הם פשוט לא מרוצים מחייהם, ואנחנו

קרא עוד »

לקנות עצמאות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הילד מתמרד ולא מקבל סמכות, ואנו שואלים את עצמנו: מה זה? האם צריך לשמוח בזה? הרי הוא מתחיל בגיבוש הזהות העצמית שלו. לשם כך "עולם ישן עד יסוד נחריבה", ועל חורבותיו נבנה את עצמנו. ומה עם הילדים ה'טובים'? הם לא

קרא עוד »

מי מתכנן את החופשה המשפחתית?

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אנחנו נשואים שמונה שנים, בדרך כלל באושר. אבל יש בעיה שמלווה אותנו מתחילת חיי הנישואים שלנו, ואנחנו לא מצליחים להתגבר עליה. בעלי עובד במשרה בכירה שדורשת ממנו שעות עבודה רבות, ונטל הבית עליי כמעט בכל דבר ועניין. קיבלתי את זה

קרא עוד »
ילד שואב אבק

מריבות וקיטורים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאני אמא לשישה ב"ה, הגדול בתיכון והקטנה בת 8, והפסח מביא איתו הרבה חמץ וחמיצות, הרבה מריבות בין הילדים וקיטורים: "עבדים היינו לאמא במטבח"; "אוף, לא סובלת את החג הזה". יוצא שהשגתי ההפך ממה שאני רוצה. יש לך עצה? תשובהחג הפסח

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן